Sekretariat, adresser, styret mv.

Norsk Slektshistorisk Forenings styre fra mai 2018:

Styremedlemmer:

 • Grete Singstad Paulsen: Formann, e-post: leder@genealogi.no
 • Gyrid Jørgensen: Nestformann, arrangementsansvarlig, aktivitet@genealogi.no
 • Jan Myhrvold: Medlemsansvarlig, redaksjonskontakt.
 • Håvard Blom: Forlagsansvarlig, salg og nettbutikk.
 • Vigdis Brenna: Økonomiansvarlig
 • Rune Nedrud: Internasjonal kontakt, digitalisering.
 • Sølvi Løchen: Bibloteksansvarlig, markedsføring.
 • David Widerberg Howden: Nettansvarlig, DNA, e-post: support@genealogi.no

Sekretariat:

 • Norsk Slektshistorisk Forening
  Industriveien 6
  1461 Lørenskog
  Telefon: 47 77 06 77
  E-post: kontor@genealogi.no
 • NSFs telefon er kun betjent fredager 9–12 og i bibliotekets åpningstider.

Administrasjon for Slektshistoriewiki:

 • Administratorer: Rune Nedrud‏‎, Dag T. Hoelseth‏‎, Kjell Arne R. Brudvik, David W. Howden, Leif B. Kristensen, Jan P. Fagerback.
  E-post: wiki@genealogi.no

Redaksjon for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift:

Redaksjon for Genealogen:

Redaksjon for hjemmesidene:

 • Web-redaktør David Widerberg Howden, e-post: webredaksjon@genealogi.no.
 • Web-master Kjell Arne R. Brudvik
 • Web-design: Jonas Lillevold
 • Nyhetsbrev-redaktør: Grete Singstad Paulsen