Rune Nedrud

Har lang erfaring som slektsforsker og foredragsholder, holder kurs innen gotisk skrift, bruk av eldre kilder, slektsforskning og DNA. Han har skrevet en rekke artikler og fagbøker, som Sikt og sakefall og oversettelsen av boka Slektsforskning med DNA. Er dessuten også Akkreditert slektsforsker AG® hos The International Comission for the Accreditation of Profesional Genealogists og har vært formann i Norsk Slektshistorisk Forening 2009-2020.