Folk i Nedenes, Mandals og Lista len 1560-1611 (Del 3)

vurningsgods). Søstrene og deres søsterbarn skal ha 2 huder i Berge og 2 huder i Midbø (Bjelland), i tillegg til at de får 1/3 av Rosseland, som egentlig var tilbyttet deres mor, Joran Eriksdotter. De hadde for halvannet år siden skiftet jordegods seg imellom, men skiftet var ikke blitt overholdt av Tores søstre. Ingerid Persdotter og hennes mann Sjurd Dønnestad har ved de to forrige stevningene om jordbytte av farsarv unnlatt å møte. Når de heller ikke denne gangen er til stede, anses jorda å være lovlig fordelt (NRA-diplom perg., fra DRA 1937, Foss i S-A). Sjurd Dønnestad inngår 15.8 1597 forlik med Tore Persson på Foss om at et jordebytte fra 1596 (23.1) skal stå ved lag. Jordebyttet inngikk Tore med sine søstre Gunnlaug og Jngeri Pedersdøttre , samt barna til deres avdøde søster, Gunnhild Persdotter. For at Ingerid skal si seg fornøyd og aldri mer påtale jordebyttet, gir Tore henne og mannen 3 1/3 engelsk i Kvåfjord og 1 engelsk i Støle, skyldparter han opprinnelig var tilbyttet. Gunnlaug og søstersønnen Håkon samtykker i transaksjonen (NRA-diplom perg., Fra DRA 1937). I et brev datert Foss arvetuft i Audnedal 30.10 1606, kunngjør tingskriver og seks lagrettemenn i Foss tingsted en foreløpig fordeling av jordeiendom mellom arvingene til Jorann Eriksdotter, som i alderdommen er underlagt verge. Joranns arvinger er Hallkjell Skofteland på vegne av hans kone Marit Toresdotter og hennes farsøstre Gunnlaug Persdotter, Jngerij Pedersdaater og avdøde Gunnhild Persdotters arvinger. Siden ikke alle arvinger er til stede (Ingrid er uteblitt uten å ha lovlig forfallsvitne) kan det ikke foretas et endelig skifte, men de fremmøtte bestemmer seg likevel for å fordele arven. De tilstedeværende er Hallkjell Skofteland på vegne av sin kone, som er en sønnedatter, Gunnlaug og hennes måg Torjus Olsson samt Gunnhild Persdotters arvinger representert av hennes eldste sønn Håkon Reidarsson og hennes svoger Tollev Salvesson. Hallkjell og hans kone får 3 huder 6 engelsk i Foss, som utgjør halvparten av både jordsmonn og fiske, samt halvparten av jordsmonnet i ødegården Grisledal under Foss, med unntak av øksegangen i skogen. De tre søsterpartene, som i sum utgjør 5 1/2 hud 4 engelsk og består av 2 1/2 hud i Kalleberg på Lista, 1/2 hud i Valle i Mandal (dvs i Halse), 2 huder i Kisland (i Bjelland), 6 1/2 engelsk i Brastad (i Konsmo), 2 1/2 engelsk i Hægeland (i Konsmo) og 5 engelsk i Holmeslands høl (i Holum), er jevnet og fordelt slik at hver arving skal få riktig landskyld og andre rettigheter. Dersom noen av arvingene ikke er fornøyd med fordelingen oppfordres de til å stevne sine medarvinger til arvetuften Foss (NRA-diplom papir. Fra DRA 1937 XII 21. Norske Breve. Foss i S-A, 19). 1302. Ingerid; Toresdotter; ; ;. Slekt: Datter av Tore Guttormsson (Log/Foss). Kilder: I en sak om Kjorrkleiv i Herad i 1725/1726, beretter Jakob Stålesson at Lars Tostensson Våge, Tron Salvesson Kvålsvig og Asgaut (Olsson) Fladstad alle skal ha vært gift med døtre av Tore Guttormssons datter Jngrj Thoresdatters. Deres kvinners søskenbarn var Åsne Jakobsdotter Litlands sønn, Ståle Karlsson, far til Jakob Stålesson. Mer om saken under Tore Guttormsson (SAK, Lister sskr., tb 47 (1724–26), fol 218a–222a). 1303. Ingerid; Toresdotter; Foss; Sør-Audnedal;. I løsøreskiftet Joran Trondsdotter gjør med sine barn og måger 17.10 1599, bekrefter hennes måger Hallkjell og Huje at de hver har fått 6 kyr, 20 daler i sølv og 3 mark gull i kobber hjemmefølge med deres kvinner Marite och Jngerij Toresdøttre . Løsøret som fordeles er etter barnas far, Tore Persson på Foss i S-A (NRA-diplom papir, Skofteland 1556–1661). 1304. Ingvar; ; ; Halse (?);. I en odelssak om ødegården Storåger i Halse, datert 13.1 1578, ble det nedtegnet en ættlegg (mer info under Ola Naidsson) som viser at Jnguordt hadde barna Aslak, Kolbein og Ingeborg. Ingvar var død før 1486, da barna byttet Storåger med Oddlaug Olsdotter (NRA-diplom papir).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY4NjUz