NST bind 04

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Nullstill
Varenummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 4 (1933-1934)

Hefte 1

 • Ostermann, H[other]. "Egede-slegten paa Grønland." NST4 (1933): 1-13.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Fra Humanist-kredsen i Oslo. Biskop Frantz Berg og provst Rasmus Hjort." NST4 (1933): 14-22.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). "Lidt om de ældre beboere av gaarden Fliflet i Faaberg." NST4 (1933): 23-31.
 • Jæger, Olaf. "Oberstløitnant Ahasverus de Crequi dit la Roche's vaaben og herkomst." NST4 (1933): 32-35.
 • Holmboe, Jens. "Nogen brev fra foged Jens Holmboe til kjøbmand Jørgen Grip." NST4 (1933): 36-51.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Kiste-indskrifter fra Christiansands Domkirke." NST4 (1933): 52-71.
 • Jansen, Einar. "Tilbakevisning av en legende om general Bielefeldt." NST4 (1933): 72-74.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). "Lidt om familien Benkestok." NST4 (1933): 75-78.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Maleren Johannes Flintoe. Nogen oplysninger om familien Flinthoug." NST4 (1933): 79-84.

Hefte 2

 • Ostermann, H[other]. "Slegten Fleischer paa Grønland og presten Peter Abildgaards selvbiografi." NST4 (1933): 97-118.
 • Mathiesen, Jørgen. "Slegten Mathiesen (Linderud). Om dens oprindelse." NST4 (1933): 119-124.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). "Lidt om den yngre slegt paa gaarden Bjølstad i Hedalen." NST4 (1933): 125-137.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Begravelsesdata fra Stavanger Domkirkes regnskap." NST4 (1933): 138-144.
 • Larsen, Chr. A. "Genealogen, byraachef Wilhelm Lassen.Biografiske smaatræk fra hans brev." NST 4 (1933): 145-157.
 • Stene, N[icolai]. "Norsk-islandske slegtsforbindelser i Middelalderen." NST4 (1933): 158-171.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Solør-slegten Juell. Oplysninger om fogderne Christian og Jens Juells barn." NST4 (1933-1934): 172-178.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "«Familien von Erpecom»." NST4 (1933): 190.

Hefte 3

 

 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Annalistiske og andre optegnelser (fortsat fra III s. 43). Bibeloptegnelser fra 1628 til 1671 om presterne Thune i Tune og Hollen. – En gammel prestevise fra Nedenes etc." NST4 (1934): 193-203.
 • Ostermann, H[other]. "Nordmænd, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene [Del 1 og 2]." NST4 (1934): 204-228.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Slegten Herlofsen av Arendal. Om dens oprindelse og de første generationer." NST4 (1934): 229-244.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). "En de Crequi dit la Roche paa Jæren." NST4 (1934): 245.
 • Stang, Per. "Lidt om familien Schøyen fra Odalen." NST4 (1934): 245-246.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Solør-slegten Juell. Oplysninger om fogderne Christian og Jens Juells barn." NST4 (1933-1934): 261.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Hornes-ætten fra Skjeberg. [Med vaaben]." NST4 (1934): 262-276.
 • Wiesener, A[nton] M[ohr]. "Slegten Hiermand's ældre led." NST4 (1934): 277-288 (forts.).

Hefte 4 – begynner på s. 289 midt inni artikkelen til Wiesener

 • (fortsatt fra forrige hefte) Wiesener, A[nton] M[ohr]. "Slegten Hiermand's ældre led." NST4 (1934): 289-294.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Hr. Niels i Hollen og hr. Stale i Jungshoved." NST4 (1934): 295.
 • Ostermann, H[other]. "Nordmænd, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene [Del 1 og 2]." NST4 (1934): 296-322.
 • Sollied, Olaf. "Oplysninger om familien Dedichen." NST4 (1934): 323-330.
 • Schmidt, Olaus. "Britisk indflytning til Møre og Romsdalen paa 1700'tallet. Familien Moses." NST4 (1934): 331-337.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. "Ottilia Ottesdotters (Kane) mödernesläkt och Åby gods i Bohuslän." NST4 (1934): 338-341.
 • Achelis, Thomas Otto. "Slektshistorisk forskning i Slesvig-Holsten efter 1914." NST4 (1934): 342-346.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Norske familier av holstensk herkomst. Lidt om Müller av Kongsberg, Bergmann, Møllmann og Bremer." NST4 (1934): 347-350.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Hornes-ætten fra Skjeberg. Et tillæg med brevskap." NST4 (1934): 351-367.

Tilleggsinformasjon

Vekt165 g
NSTIV

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt