NST bind 30

kr 100,00

Tilgjengelige hefter av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Nullstill
Varenummer: I/A Kategorier: , Stikkord:

Beskrivelse

Bind 30 (1985-1986)

Hefte 1

· Hjorth, Niels Christian. "Hr. Boye Jensens yngste sønn Niels Boyesen." NST 30 (1985): 2-20.

· Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). "Nye offentlige våpen og gamle slektsvåpen." NST 30 (1985): 21-30.

· Halse, Helen. "Borgermesterfamilien på Dyrendal." NST 30 (1985): 31-37.

· Seland, Per, (1924-1991). "Den norske utvandring til Holland." NST 30 (1985): 38-46.

· Seland, Per, (1924-1991). "Arvesaker Holland/Agdesiden." NST 30 (1985): 47-58.

· Kellmer, Inger. "Slekten Bugge i Ytre Sogn." NST 30 (1985): 59-60.

· Bugge, Kjeld. "Skiløperkaptein Paul Gaarder (1692–1745)." NST 30 (1985): 61-62.

· Seland, Per, (1924-1991). "Genealogiske hjelpebøker." NST 30 (1985): 63-68.

· Seland, Per, (1924-1991). "Slekten Ramm. Et supplement." NST 30 (1985): 75.

· Bugge, Kjeld. "Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller. Protokoll 9." NST 30 (1985): 76-96.

· Weyergang-Nielsen, Arthur. "Fra Mandal til Skottland. Noen detaljer fra den norske emigrasjonshistorie." NST 30 (1985): 97-105.

Hefte 2

· Seland, Per, (1924-1991). "† Cornelius S. Schilbred [død 12. april 1985]." NST 30 (1985): 113-114.

· Mardal, Magnus. "Hr. Christen Stenssøns jemtlandske bakgrunn." NST 30 (1985): 115-123.

· Leistad, Geirr I[varson], (1942–). "Om ættene Rømer og Smør samt en seiglivet gjenganger i norsk middelaldergenealogi." NST 30 (1985): 124-130.

· Seland, Per, (1924-1991). "Juristen Thomas Clitau og hans utredning om slektskap og svogerskap i gamle dager." NST 30 (1985): 131-146.

· Anker, Thor. "Ettermæle. Messehagelen i Fluberg kirke." NST 30 (1985): 162-163.

· Holm, Else Marie, (1908–). "Anker - Anchar." NST 30 (1985): 164.

· Seland, Per, (1924-1991). "Bygdeboken som er anderledes." Melding av Lars E. Øyane: Gards- og ættesoge for Luster kommune,band 1, Fortun sokn. Luster 1984. ISBN 82-991182-0-4. NST 30 (1985): 166-167.

· Leistad, Geirr I[varson], (1942–). "Svar til spørsmål 587 [Gulsvik]." NST 30 (1985): 176.

· Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). "Svar til spørsmål 592 [Aspa o.a.]." NST 30 (1985): 176-177.

Hefte 3

· Wasberg, Gunnar Christie. "På fallrepet." NST 30 (1986): 189.

· Leistad, Lita Brodtkorb. "Tre småstykker om Røros-slekter." NST 30 (1986): 190-197.

· Jensson, Liv. "Trekk av norsk teaterhistorie og litt om slekten Wedén (Vedène) i Norge." NST 30 (1986): 198-203.

· Forseth, O[lav] T[orsteinson]. "Gudbrandsdalsstudier I. Omkring Glømmen-ætta." NST 30 (1986): 204-215.

· Rasch-Engh, Rolf. "Ole Camstrup – prestesønnen fra Etne som skrev Norges første dikt på bygdemål." NST30 (1986): 216-225.

· Bjercke, Alf R. "Ambassadører på 12-hundre tallet. Var Lodin Lepp far til Bjarne Lodinson?" NST 30 (1986): 226-228.

· Leistad, Lita Brodtkorb. "Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener." NST 30 (1986): 229-250.

· Seland, Per, (1924-1991). Melding av Sigleif Engen: Lagmannsætta. Gard Toreson ætta frå Sør-Talgje i Rogaland. Utgjeve av Forsand kommune. Stavanger 1985. NST 30 (1986): 252.

· Julien, Kirsten. "Litt om arkivmateriale i hansabyene Bremen og Lübeck." NST 30 (1986): 261-264.

· Seland, Per, (1924-1991). "Hvordan oppspore slektninger i Amerika?" NST 30 (1986): 265-270.

Hefte 4

· Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). "Heraldikkens særegne terminologi." NST 30 (1986): 277-284.

· Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). "Sokneprest Albrecht Jochumsen Früchtnicht 1671 – 25.4.1734." NST 30 (1986): 285-299.

· Mardal, Magnus. "Brønnøy-slekten Bugges danske bakgrunn." NST 30 (1986): 300-307.

· Kvitrud, Arne, (1955–). "Røg i Sogn." NST 30 (1986): 308-310.

· Bugge, Kjeld. "Slektene Leth og slekten Dons i Trondheim." NST 30 (1986): 311-322.

· Wasberg, Gunnar Christie. "Staureim-problemet. En replikk." NST 30 (1986): 323-324.

· Nesfeldt, Arne. "Stadsmusikanten i Christiania, Paul Røder (død 1672), – kom fra Gøteborg i 1655." NST 30 (1986): 325-330.

· Bugge, Kjeld. "Slekten Bugge i Ytre Sogn." NST 30 (1986): 331.

· Krog, Torstein N. "Epitafium over Gerlof Nettelhorst med familie." NST 30 (1986): 332.

· Løberg, Lars, (1960–). "Svar til spørsmål nr. 600. Ætten fra Holter i Nes." NST 30 (1986): 337.

 

Tilleggsinformasjon

Vekt165 g
NSTXXX

Hefte 1 PDF, Hefte 1 papir, Hefte 2 PDF, Hefte 2 papir, Hefte 3 PDF, Hefte 3 papir, Hefte 4 PDF, Hefte 4 papir