NST bind 14

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Nullstill
Varenummer: I/A Kategorier: , Stikkord:

Beskrivelse

Bind 14 (1953-1954)

Hefte 1

· Hougen, Engebret. "Gudbrandsdalens skifteprotokoller. Alle skifter utenfor bondestand 1659-1858." NST 14 (1953): 1-20.

· Achelis, Thomas Otto. "Norske officerer i Rendsborg." NST 14 (1953): 21-27.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Tøger og Peder Eriksønner Grøn. Et dansk indslag i Christiania forretningsliv paa 1700-tallet." NST 14 (1953): 27-33.

· Spangen, Christian [Dag]. "En pilgrimsferd." NST 14 (1953): 33-36.

· Fleischer, Otto. "Johan Diderich Fleischer's ansøgning om erstatning for uforskyldt tab av generalauditørchargen i Norge." NST 14 (1953): 37-47.

· Irgens, Aage H. "Hans Olsen Aasen, Røros. En oversikt og en vurdering." NST 14 (1953): 48-63.

· Holck, Harald. "Kaptein Iacob Elias Holck." NST 14 (1953-1954): 63-76.

· Olafsen, O[laf], (1843-1932). "Hr. Klaus Miltzow til Voss. Efterladt arbeide av sogneprest Olafsen i Ullensvang." NST 14 (1953): 76-87.

· Treschow, F. M. "Et navn." NST 14 (1953): 88-89.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Forbindelsen Darre–Meldal." NST 14 (1953): 89-91.

· Petersen, Kaare. "Hillebrandt Mejer Albrecht." NST 14 (1953): 91-93.

· Grøgaard, J. B. "Eidsvoldsmanden Grøgaards slekt." NST 14 (1953): 93-94.

· Ullmann, Axel V. "Sorenskriver Morten Dessen i Søndre Jarlsberg." NST 14 (1953): 94-95.

Hefte 2

· Sollied, Henning, (1907-1945). "Frang-slekten og Dallene i Hordaland. Av Henning Sollieds etterlatte papirer." NST 14 (1953): 97-101.

· Sollied, Henning, (1907-1945). "Det norske «kongehorn» i det danske Nationalmuseum. Av Henning Sollieds etterlatte papirer." NST 14 (1953): 101-105.

· Hedem, A. E. "Biskop-ætten og Manvik-godset." NST 14 (1953): 106-122.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Chirurg i Arendal Mathias Jensen Aalholm." NST 14 (1953): 122-134.

· Schmidt, Olaus. "Opptegnelser om slektene Lerche, von Wettberg, Frølich, Schøller m. fl." NST 14 (1953): 135-140.

· Garder, Johan, (1888-1971). "Sira Andres Ogmundsons etterslekt og en slektskrets fra Vardal." NST 14 (1953): 141-161.

· Bugge, Kjeld. "Slektene Bugge fra Randers. Oslo-slekten Bugges opprinnelse og dens sammenheng med astronomen Thomas Bugges slekt." NST 14 (1953): 162-173.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Et gravsted og en slektskrets." NST 14 (1953): 174-183.

· Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). "Christiania-billedhuggeren Tosten Ottersen Hoffs slekt." NST 14 (1953): 183-188.

· Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). "En geistlig bokeierrekke." NST 14 (1953): 188-189.

· Johnson, Gudrun. "Margrethe Michelsdatter." NST 14 (1953): 189.

· Moestue, Sven. "Anne Margrethe Hoffmann." NST 14 (1953): 189.

Hefte 3

· Munthe, Wilhelm. "Stian Herlofsen Finne-Grønn. 31. august 1869–1. november 1953." NST 14 (1954): 193-197.

· Schwabe-Hansen, G. "Dallas – Glad – Lie – Bull." NST 14 (1954): 198-214.

· Hougen, Engebret. "Biskop Olav av Bergen." NST 14 (1954): 215-237.

· Johnson, Gudrun. "Slekten Warberg." NST 14 (1954): 237-248.

· Moestue, Sven. "Slekten Unger (Finne) på Eiker." NST 14 (1954): 248-253.

· Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). "Annalistiske opptegnelser. Jonas Broderii Jamt, og Ichinck'er i Christiania og Oslo." NST 14 (1954): 254-257.

· Elgvin, Johannes. "Hvem var rådmann Johan Frimans far?" NST 14 (1954): 257-261.

· Holck, Harald. "Myklebust i Nordfjord." NST 14 (1954): 261-265.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Hvistendahl-slekten og gården Rafnes i Bamble." NST 14 (1954): 265-269.

· Steenstrup, Carl J. G. "Opptegnelser om slekten Stub." NST 14 (1954): 269-273.

· Aalholm, O. A. "Øresund – Werenskiold." NST 14 (1954): 273-277.

· Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. "Schonck." NST 14 (1954): 277-278.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Amtmand Hans Nobel den eldre." NST 14 (1954): 278-280.

· Hougen, Engebret. Melding av Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt. Linköping: Östgöta Correspondentens boktryckeri, 1951. NST 14 (1954): 286-288.

Hefte 4

· Parelius, Nils. "Borgundslekten Parelius." NST 14 (1954): 289-323.

· Hougen, Engebret. "Slekten Gyldenløve til Austråt." NST 14 (1954): 323-344.

· "Olai Ovenstad [1870-1954]." NST 14 (1954): 344.

· Grønli, Oddvar, (1906-1989). "Ei ættetavla frå reformasjonstida. Tillegg." NST 14 (1954): 345-354.

· Fussing, H. "Nogle forbindelser mellem danske købstæder og Norge 1611–1660." NST 14 (1954): 355-362.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "En interessant portrettsamling. Embetsklassen fra første halvdel av forrige århundre passerer revy." NST 14 (1954): 362-369.

· Erichsen, Chr. "Fra familien Burulls slektstavle." NST 14 (1954): 369-371.

· Krag, Hans, (1904-1984). "Et bidrag til Ole Rynnings biografi." NST 14 (1954): 371-374.

· Holck, Harald. "Holck. Til M. Rognes Artikel «Oberstløjtnant Ole Holcks Herkomst» i Bind X, p. 313 ff." NST14 (1954): 374-376.

· Bøthun, Per H., (1898–1962). "Dals-ætten i Sogn." NST 14 (1954): 376-378.

· Holck, Harald. "Kaptein Iacob Elias Holck." NST 14 (1953-1954): 378-385.

Tilleggsinformasjon

Vekt165 g
NSTXIV

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt