NST bind 13

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Nullstill
Varenummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 13 (1951-1952)

Hefte 1

· Duin, J[ohs.] J. "Jesuitter-dommen på Gjerpen prestegård i 1613." NST 13 (1951): 1-12.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Litt om presteskapet på Søndmøre på 1600-tallet. Hr. Christen Jensen Hegelund i Ørskog." NST 13 (1951): 12-17.

· Spangen, Christian [Dag]. "«Slekten Hudfat»." NST 13 (1951): 18-39.

· Achelis, Thomas Otto. "Examen som kirurger ved arméen i Norge, avholdt av Sanitetskollegiet i Kiel i mai og juni 1808." NST 13 (1951): 39-42.

· Parelius, Nils. "Sogneslekten Parelius." NST 13 (1951): 43-48.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Oluf Gundersen garmand. Garman Bergh – Irgens Bergh." NST 13 (1951): 48-52.

· Nordström, J[ohn] A[nders]. "Arvskiftena efter riddarne Agmund Bolt och Jon Darre." NST 13 (1951): 52-54.

· Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Prestegården på Smølen." NST 13 (1951): 55-59.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Slekten Tyrholm ved Skiensfjorden." NST 13 (1951): 60-66.

· Castberg, A. St. "Er boktrykker Tyge Nielsen identisk med sorenskriver på Søndmøre Tyge Nielsen Castberg?" NST 13 (1951): 66-67.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). ""En soldat fra Den store nordiske Krig, oberstløitnant Ole Holck og hustru Elen Rosendahl"." NST 13 (1951): 67-68.

· Odland, Jacob. "Anna Marie Tønder." NST 13 (1951): 68.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Hr. Nils Pedersen Brunov i Trøgstad." NST 13 (1951): 68-69.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Rickert Rickertsen Hagerup." NST 13 (1951): 69.

· Castberg, A. St. "Stabel-slektens eldste ledd." NST 13 (1951): 76-96 (forts.).

Hefte 2

· (fortsatt fra forrige hefte) Castberg, A. St. "Stabel-slektens eldste ledd." NST 13 (1951): 97-118.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Norske studenter i Københavns universitets Kommunitetsprotokol 1592-1611." NST 13 (1951): 119-121.

· Schmidt, Olaus. "Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse." NST 13 (1951): 121-131.

· Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Slekten Wold – Holmen i Aker." NST 13 (1951): 131-148.

· Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Sogneprestene Jens og Andreas Munch Borchsenius." NST 13 (1951): 149-155.

· Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). "Litt om borgermester i Oslo Rolf Olufssøn og hans slekt." NST 13 (1951): 155-161.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik." NST 13 (1951): 162-180.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Familien Preus i Kristiansand og den dermed forbundne familie van Deurs." NST 13 (1951): 181-183.

· Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. "Rike-folket i Valle i Setesdalen." NST 13 (1951): 183-185.

· Bloch, K. "Maleren Elias Fiigenschoug. Noen notater vedkommende hans familieforhold." NST 13 (1951): 185-190.

· Kielland, Hj. "Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok?" NST 13 (1951): 190-195.

· Jansen, Einar. "De eldre ledd av slekten Reichborn." NST 13 (1951): 195-199.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Søren Brøgger." NST 13 (1951): 199.

· Munthe, Wilhelm. "Gustav E. Raabe [1892-1951]." NST 13 (1951): 200-201.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Jens Henrik Beer [død 25. juli 1951]." NST 13 (1951): 202.

Hefte 3

· Grønli, Oddvar, (1906-1989). "Ei ættetavla frå reformasjonstida." NST 13 (1952): 209-244.

· Irgens, Aage. "Det Bandsbilske gavebrev av 1674 til Hedrum hovedsogns fattige." NST 13 (1952): 245-246.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Godsforvalter, senere lagmand Jacob Pedersen og hans 2 værsønner Anders Iversen." NST 13 (1952): 247-252.

· Castberg, A. St. "Generalmajor Peter Andreas Hiort's optegnelser." NST 13 (1952): 252-255.

· Hougen, Engebret. "Noen bemerkninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen." NST 13 (1952): 256-264.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Familien von Achen i Skien og presteslekten Baar i Solum. En gammel slektebok." NST 13 (1952): 264-268.

·

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Beriktigelse [Dahl / Herstad]." NST 13 (1952): 270.

· Hougen, Engebret. "Av Haulde-ætt. Bondearistokrati i Gudbrandsdalen." NST 13 (1952): 275-320 (forts.).

Hefte 4

· (fortsatt fra forrige hefte) Hougen, Engebret. "Av Haulde-ætt. Bondearistokrati i Gudbrandsdalen." NST 13 (1952): 321-344.

· Bull, Francis, (1887-1974). "Vekselspill mellom nordmenn i Danmark og danske i Norge. Foredrag på N. S. F.s jubileumsmøte 22. oktober 1951." NST 13 (1952): 345-356.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Bidrag på 1600-tallet fra fremmede arkiver vedkommende slektskredser omkring Herman Leopoldus." NST 13 (1952): 356-359.

· Spangen, Christian [Dag]. "En våbenførende odelsbondeslekt?" NST 13 (1952): 359-367.

· Garder, Johan, (1888-1971). "Alf Haraldson og odelen til Tom." NST 13 (1952): 367-389.

· Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). "Litt mere om Hr. Michel Bjørnssøn, visepastor til Buksnes." NST 13 (1952): 389-393.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Lidt om Bladt og Adeler." NST 13 (1952): 393-396.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Opptegnelser fra 1600-årene av en lensmann i Jølster." NST 13 (1952): 396-407.

· Bugge, Kjeld. "Litt om slekten Borchmann." NST 13 (1952): 407-410.

· Nordström, J[ohn] A[nders]. "Tormo Matsens til Ström fädernesläkt." NST 13 (1952): 410-416.

· Moestue, Sven. "Hvem var mad. Anne Margrethe Hoffmanns foreldre?" NST 13 (1952): 417-422.

· Smith, Olliver. "Sørlandsslekten Rostrup." NST 13 (1952): 422-423

Tilleggsinformasjon

Vekt165 g
NSTXII

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt