NST bind 11

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Nullstill
Varenummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 11 (1947-1948)

Hefte 1

 • Sundt, Trygve, (1873-1948). "Povel Juel. En frondør fra Fredrik IV's tid." NST 11 (1947): 1-33.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Sogneprestene i det gamle Fyresdal. Qvislin-slekten i Telemarken." NST 11 (1947): 34-60.
 • Bull, Francis, (1887-1974). "En slektsgruppe med kulturpreg." NST 11 (1947): 61-69.
 • Fabritius, Albert, (1905-1976). "Til Herr Hans Krags Bemærkninger." NST 11 (1947): 70-74.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). "De Holmboe'ske gravstener på Hirtsholmen." NST 11 (1947): 74-75.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Dragonvaktmester Tore Hovlands skjebne." NST 11 (1947): 75-77.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Genealogiske annotationer." NST 11 (1947): 78-83.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "En mystisk kaptein Lassenius." NST 11 (1947): 84-86.
 • Skrede, Sverre Mo. "Amtmann Lindenovs skibbrudd på Jæren 1690." NST 11 (1947): 86-88.
 • Haarstad, Einar. "Hr. Anders Grytten i Holmedal." NST 11 (1947): 88.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). "Ingeniør P. R. Sollied." NST 11 (1947): 94.

Hefte 2

 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Hvorledes skal barn - utenom ektebarn - opføres i slektsregistre? (Pleiebarn, stedbarn, adoptivbarn og barn født utenfor ekteskap.)." NST 11 (1947): 97-111.
 • Bilgrav, K. A. "Slægten Stabell." NST 11 (1947): 111-124.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Nogen oplysninger om presteslekten Morland." NST 11 (1947): 124-132.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Optegnelser om familien Fabritius." NST 11 (1947): 132-156.
 • Schmidt, Olaus. "Herr Michael Bjørnsen i Buksnes. Er også nordlandsslekten Ursin en Darre-gren." NST 11 (1947): 156-160.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). "Jørgen Ditlev Kierulf alias Carl Frederik Bentsen." NST 11 (1947): 160-164.
 • Parelius, Nils. "Hr. Steen Clausen Parelius i Sorø og hans efterslekt i Danmark og Norge." NST 11 (1947): 165-175.
 • Halbo, Sverre M. "Storbonden Jeppe Toreids forfedre." NST 11 (1947): 176-191.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Anton Mohr Wiesener [død 11. februar 1947]." NST 11 (1947): 192.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Litt om den norske slekt Stibolt." NST 11 (1947): 193-195.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Litt om slekten Bisgaard." NST 11 (1947): 195-196.
 • Munthe, Wilhelm. "Genealogia Sursilliana. Til hundreårsdagen for hovedverket i finsk slektshistorie." Melding av Genealogia Sursilliana. NST 11 (1947): 197-200.
 • Midttun, Ruth. "Slekten Blix." NST 11 (1947): 200.

Hefte 3

 • Engelschiøn, Otto Sverdrup. "Ætt og odel. Av en sørlandsk bondeætts saga." NST 11 (1948): 209-234.
 • Bonnevie, Kristine. "Slekt, individ og samfund." NST 11 (1948): 235-246.
 • Schmidt, Olaus. "Prost Michael Stubs optegnelser om mag. Kjeld Stub og hans slekt." NST 11 (1948): 247-255.
 • Garder, Johan, (1888-1971). "Storbonden Jeppe Toreids forfedre." NST 11 (1948): 255-259.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Stockman, Holch, Meidel." NST 11 (1948): 259-263.
 • Spangen, Christian [Dag]. "Et skifte på Grefsheim 1460." NST 11 (1948): 264-268.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Fogderne på Hellestvedt." NST 11 (1948): 268-274.
 • Schmidt, Olaus. "Slektsnavnet Finne og slekter med dette navn. Trondheimsslekten." NST 11 (1948): 275-282.
 • Ullmann, Axel V. "De eldste i den norske slekt Hegermann?" NST 11 (1948): 283-284.
 • Spangen, Christian [Dag]. "Efterslekt av Mogens Leene på Ringsaker." NST 11 (1948): 284-285.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Ad presteslekten Morland." NST 11 (1948): 286.
 • Holm, Jørgen Olafsen. "En tragedie på Hustadhavet for 150 år siden. Et skifte i Tordenskiold-familien." NST11 (1948): 286-289.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Gottfried Heinrich Gloger." NST 11 (1948): 289-291.
 • "Dansk-norske slektsforbindelser i eldre tid. Gjennem jydske skiftebreve." NST 11 (1948): 291-294.

Hefte 4

 • Bull, Theodor, (1870-1958). "Krambodhandler Johan Rasmussen Roggen." NST 11 (1948): 305-313.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Biskop Eiler Hagerups Nordlandske visitas anno 1734." NST 11 (1948): 313-330.
 • Berg, Per. "Kvar vart det av Bratt-godset? Var Sidsel Østensdotter Bratt gift til Busvold i Romedal?" NST 11 (1948): 330-337.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). "Stavangerkjøpmannen Ole Smith Ploug og hans familie. Med en stamtavle over den norske ætt Ploug." NST 11 (1948): 338-355.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Bjørnsonslekten og Lomsdalen i Søndre Land." NST 11 (1948): 356-362.
 • Dahl, Eyvin, (1895-1962) og Eilif Dahl. "Fredrikstad-linjen av Stabell-slekten." NST 11 (1948): 362-370.
 • Halbo, Sverre M. "Slekten Bjørn fra Strømsø i 1600- og 1700-årene." NST 11 (1948): 371-376.
 • Rogne, M. "Nogen ord om Drønnesund, Aage Finne og hans familie." NST 11 (1948): 376-380.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). "Overrettssakfører Trygve Sundt [1873-1948]." NST 11 (1948): 381.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "En liten, men bemerkelsesverdig gartnerfamilie i Christiania på 1800-tallet." NST 11 (1948): 382-383.
 • Enger, Asmund. "Fabrikkeierslekten Mustads slektsforbindelse med den gamle lensmannsfamilie på Mustad i Vardal." NST 11 (1948): 383-384.
 • Knoff, Richard. "Knoff." NST 11 (1948): 385.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Tore Hovlands hustru." NST 11 (1948): 385-387.

Tilleggsinformasjon

Vekt165 g
NSTXI

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt