NPT bind 2

kr 300,00

Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie. (Norsk Personalhistorisk Tidsskrift). NSTs “forløper” utgitt av E. A. Thomle og S. H. Finne-Grønn

Utgitt 1920. 451 sider (NSTs forløper), se i beskrivelsen for innhold.

Beskrivelse

Innhold i bind II (1920)

 • Thomle, E. A: Om slægtskabet mellem nogle norske familier at navnet Juell [Juel.], 1-15
 • Finne-Grønn, S. H: Nedstammner den nulevende Christianiaslegt Bergh fra Oslobispen Frantz Berg? Om paalideligheden af «Lagmand Berghs Vaabenbog», 16-34.
 • Kolsrud, Oluf: Prestebillederne i Hovs kirke paa Totn og i Vangs kirke paa Hedmarken. To malede series pastorum fra 2den halvdel af det 17de aarhundrede, 35-68.
 • Finne-Grønn, S. H: Arild Olufssøn. (Et supplement). Ved S. H. Finne-Grønn, 68.
 • Finne-Grønn, S. H: Fra Skiens ældste skifteprotokoller. Uddrag af alle indførte skifter fra 1666 (Del 1), 69-104.
 • Thomle, E. A: Hr. Fredrik Nannestad og hans 2de hustruer, 105-112.
 • Finne-Grønn, S. H: Presteslegten Post i Telemarken. Ved S. H. Finne-Grønn, 112-122.
 • Munthe, C. M: Viljam Olsvig: «Ludvig Holbergs unge dage» eller Literaturhistorisk vinke- skriveri, 123-160.
 • Thomle, E. A: Uddrag af Gloppens kirkebøger, 161-220.
 • Finne-Grønn, S. H: Slegten Arbo’s stamfar, 220.
 • Thomle, E. A: Optegnelser om familien Rosing, 221-237.
 • Finne-Grønn, S. H: Familierne Blichfeldt og Bentzon. Slegtebogsoptegnelser, 237-245.
 • Holter, Wilhelm: Familien Holter i Drammen. Breve til Iver Holter fra hans mor 1798 og 1799, 246-260.
 • Finne-Grønn, S. H: Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania:
  1. Lagmand Dyre Sevaldsens slegt og ætten Gyldenaar, 260-266.
  2. Slotspresten hr. Peder Morsings familie, 266-267.
  3. Om slegten Mule, 207-273.
  4. Familien Funtin, 273-274.
  5. Slegten Dop, 274-270.
  6. «Kari Bondekone». Familien Egers og bankierfamilien Heftyes fælles stammor, 279-287.
  7. Byskriver Mogens Lauritzsens to hustruer, 287-288.
  8. Niels Jørgensen, borger i Oslo, 288.
  9. Slotspresten hr. Søfren Rasmussen [Frendesonius], 289-291.
  10. Erik Jacobsen, raadmand i Oslo, 291-292.
  11. Simon Nielsen, slotsskriver paa Akershus 1572, 292.
  12. Antonius Trulsen, raadmand i Oslo, 293.
  13. Jacob Jensen, borgermester, 293-294.
  14. Rasmus Hansen, raadmand, 294.
  15. Slegten Valeur, 295.
  16. Raadmand Lauritz Hansen og Christianias ældste raadhus, 295-298.
  17. Slegten Trane [Thrane], 298-302.
  18. Raadmand Morten Lauritzsen [Ugle] og hans slegt, 302-305.
  19. Lagmand Peder Jørgensen, 305-307.
  20. Familien Bonsach, 307-308.
 • Thomle, E. A: Nogle oplysninger om amtmand Nils Sørenssøn Adelers børn, 309-322.
 • Finne-Grønn, S. H: Fra Skiens ældste skifteprotokoller. Uddrag af alle indførte skifter fra 1666 (Del 2), 323-342.
 • Schnitler, Ellen f. Bull: Rikard Nordraak. Et brev fra hans sidste levedage, 343-344.
 • Thomle, E. A: Uddrag af mandtallet i Norge 1701, 345-372.
 • Finne-Grønn, S. H: Fra Skiens ældste skifteprotokoller. Uddrag af alle indførte skifter fra 1666 (Del 3), 373-390.
 • Thomle, E. A: Familien Tyrholm i Drammen. Optegnelser i en gammel bibel, 391-395.
 • Finne-Grønn, S. H: Presbyterologiske optegnelser vedkommende prestegjeldene Aamot og Vardal, 396-410.
 • Sollied, Thora f. Kahrs: Guldsmed i Bergen Jens Kahrs’ skifte og hans børn. 410-429.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.