NPT bind 1

kr 300,00

Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie (Norsk Personalhistorisk Tidsskrift). NSTs “forløper”
utgitt av E. A. Thomle og S. H. Finne-Grønn

Utgitt 1910. 405 sider, se i beskrivelsen for innhold.

Beskrivelse

Innhold i bind I (1910)

 •  Finne-Grønn, S. H: 1. «Arild Olufssøn Gyldensø». En kritisk undersøgelse af kildeskrifterne, 1-16.
 • Lassen, Wilhelm: Uddrag af Eidsvolds prestegjelds kirkebøger 1698-1856, 17- 32.
 • Finne-Grønn, S. H: Oslobispen mag. Jens Nielsens slegt. En del nye oplysninger. Ved S. H. Finne-Grønn 33-45.
 • Thomle, E. A: Lidt om professor P. A. Munchs fædrene slegt, 46-67.
 • Finne-Grønn, S. H: Ætten Paus’ stamfædre ved aar 1600. Presbyterologiske notitser vedkommende Borgesyssel og Telemarken, 68- 80.
 • Thomle, E. A: Familien Essendrop i Norge (Del 1), 81-105.
 • Finne-Grønn, S. H: Optegnelser af biskop Jens Nielsens tjener, senere sogneprest til Aas hr. Bernt Jacobsen, 106-120.
 • Finne-Grønn, S. H: General F. W. B. Stabell’s autobiografi, 121-144.
 • Finne-Grønn, S. H: «Jomfru Adelus» og hendes ægtefæller. Slegten Thue af Christianssand, 145-160.
 • Winther, Otto: En adelig æt fra middelalderen. Slegten Winther paa Eker (Del 1), 161-181.
 • Thommessen, Rolf: Frits Thaulow, 182-187.
 • Finne-Grønn, S. H: Familierne Treschow og Wiel. Deres indbyrdes forbindelse og de første generationer, 188-206.
 • Thomle, E. A: Familien Essendrop i Norge (Del 2), 207-220.
 • Finne-Grønn, S. H: Trøgstadpresten hr. Niels Muus’ optegnelser. En slegtebog fra 1600-tallet. [Herunder prestefamilien Romedal s. 250- 256.], 221-256.
 • Winther, Otto: En adelig æt fra middelalderen. Slegten Winther paa Eker (Del 2) 257-271.
 • Finne-Grønn, S. H: Kjøbmand Peter Bull’s optegnelser. Et handelshus i Fredriksstad 1770-1800, 272-313.
 • Thomle, E. A: Lidt om familien Glad i Norge. Af E. A. Thomle 314-328
 • Klitgaard, C: Sorenskriver Krog i Orkedalen. Breve til hans slægt i Danmark, 329-346.
 • Finne-Grønn, S. H: Jørgen v. Ansbach, Engel Jensen og slegten Klouman. Oplysninger om gamle Skiensfamilier med jordegods i Hardanger, 347-383.
 • Nielsen, Yngvar: Vetrlide–Winther, 384-385.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.