Gotisk Skrift. En kort veiledning i lesing av gamle kilder. Utgitt av Bergen Byarkiv

kr 0,00

Beskrivelse

En kort veiledning i lesing av gamle kilder

Utgiver: Bergen Byarkiv

Håndskrift på 16-1800-tallet var oftest skrevet med et gotisk alfabet, som gjør tekstene vanskelige å lese. Vedlagte gratis pdf-publikasjon gir en innføring i kunnskap som er viktig for å lese den gamle skriften. I tillegg trenger du mye øvelse. Publikasjonen inneholder også alfabetet til gotisk trykt skrift (kalt fraktur).

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.