NSF-forum

Forum for Norsk Slektshistorisk Forening
Dato/klokkeslett: 30 Sep 2020 08:29

Tidssone UTC + 1 time [ DST ]


Forumregler


Dette forumet er beregnet på diskusjoner angående personer, slekter og forhold i tiden før 1660. Diskusjoner som dreier seg om nyere slekter vil bli slettet, med mindre de tilhører den eldre slektskretsen i et allerede opprettet forumemne. Emner skal opprettes på slektsnavn eller personens patronymikon. Blir trafikken stor vil det vurderes geografisk oppdeling.Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 5 innlegg ] 
Forfatter Melding
InnleggSkrevet: 01 Apr 2013 22:35 

Registrert: 25 Feb 2013 13:04
Innlegg: 12
Bosted: Borre, Vestfold
Kristine (Jonsdatter Dall?) (f: c.1560, d: før 1609)

Hva vet vi om henne? I følge Per Nermo så er hun muligens av Dall-slekt, da en mulig datter av Jon Gautesen Dall (f: c.1520, d: før 1578) gift c.1548 med Elin Eriksdatter Orm (f: c.1530, d: c.1609). Kristine var gift 3 ganger, 1: Aslak N.N. (f: c.1545, d: ?), 2: Herr Rasmus Pedersen (f: c.1565, d: 1601), Sogneprest i Tysnes og 3: Herr Jesper Madsson, Sogneprest.

Han statuerer at dette er usikre foreldre, og det jeg da lurer på er om man har kommet noe nærmere til å si noe mer rundt akkurat dette? Så vidt jeg kan forstå, vil da en slektslinje inn i Orm-slekten kunne føre videre til godt dokumenterte slekter. Men før jeg begir meg ut på denne reisen er det greit å konstatere at jeg ikke begir meg helt ut på viddene her.

Sønnesønn av Herr Rasmus Pedersen - enda en Herr Rasmus Pedersen (c.1620-c.1680) - har jo sågar giftet seg med Magdalene Christine Lauritsdatter Galtung (c.1617-c.1681) (av Yngre-ætt) som også – igjennom Orning-slekten – kommer opp til Anna Eriksdatter Orm (c.1560-c.1633), søster av Elin Eriksdatter Orm nevnt ovenfor. Orning-slekten er så vidt jeg kan bedømme rimelig greit dokumentert; derfor er det greit å kunne ta for seg de grenene som er usikre i første omgang.

I Tysnes soga står det at kona til Herr Rasmus Pedersen het Kristine og var da av Gaute Jonsson Dalls-ætt. Men slektsskapet er ikke definert her. Går man derimot inn på Jon Gautesson til Sveen har han en datter ved navn Kirsten – denne datteren var død før 1609 og er derfor heller ikke nevnt i skiftet etter Jon Gautesson. Dog skal det finnes i Bakkevigs arkiver et skifte som omtaler Jon Gautesen Sveen og Elin Eriksdtr Orms datter Kirsten: «.. Hun arvet ikke fullt; hennes barn fikk av de andre arvinger nogen jordeparter».

Kjellaug Robberstad Petit, poengterer under arbeidet om en slektsbok på akkurat disse presteslektene, at Kirsten hadde 2 søstre som også var gift med prester; Grouff (Gro) Jonsdatter til Lokna, som var gift med Herr. Palle Christensen Thrane og Margrethe Jonsdatter til Heggum, som var gift med Herr Daniel Pederson. Kan man da trekke en liten tanke om at Kirsten i dette tilfellet er den samme personen som Kristine?

Kunne være interessant å få vite hva det faktisk står i det skiftet, om Kirsten og Kristine er samme person er det vel ikke umulig at man kanskje kan få stadfestet dette der? Om ikke annet vil man da se hvilke barn det er snakk om og på denne måten få bekreftet/avkreftet?


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 02 Apr 2013 21:58 

Registrert: 01 Nov 2012 18:33
Innlegg: 40
Hornelands Thingstue 16. februar 1609. Halvor Horneland, Lensmd. i Fjøns Skibrede, Endre i Ildøen, Jørgen p. Agdestien, Oluf p. Tegland, Johannes p. Habbestad, Helge i Haavigen, Sæbjørn i Grouff, Amon Vreanger, Anders i Bergøen, Oluf Erisland, Sambson p. Bjelland og Gunder p. Tofteland, edsvorne Lagrettemænd i Fjøns skibrede, gjøre vitterligt, at de efter Befaling af Slotsherren erl. og velbyrd. Mand Nils Vind til Ullerupgaard, Høvedsmd. p. Bergenhus, vare samlede for at skifte Jordegods mellem sal. Jon Goudesen til Svein og sal. Hustru Elin Orm til Lokne deres Børn. Dette bestod i følgende Gaarde, Jorder og Grunder ifølge Odelsbreve, Beviser og Arvingernes Beretninger: sal. velb. Jon Goudesøns Hovedgaard Svein, som aarlig afgaar til Landskyld 1 1/2 Løber Smør, Eritsvaag i Fjeldberg Prgd. 1/2 Løb Smør og 1 Vet korn, Falkuor paa "Jeieren" 6 Vetter Korn, en øde Jord ved Lure p. Jeieren 1/2 Vet Korn, af en øde Jord Hochle i Findaas Prgd. 2 Spand Korn, Haaland i Opdals Sogn 2 Løber Smør, 3 Huder, Ameland ibid. skylder aarl. 2 Løber Smør 1 Hud, Hage p. Jeieren 10 Vetter Korn, Brandvig p. Sønderhuglen 1 1/2 Løber Smør 2 Huder, Ostvold p. Jeieren 7 Vetter Korn, Kjerland i Kvindherred 4 Løber Smør2 Huder, Lokne I Findaas Prgd. 1 Løb Smør 1 Vet Korn, Nes p. Jeieren 3 vetter Korn, Stølle i Skorre Sogn i Vaagsbygden 10 Spand Korn, af Haaland i Vigdal 1 1/2 Løb Smør. Af disse Jorder blev først aftaget en øde Jord ved Lure, som skylder aarlig 1 Vog Korn, og udi Stølle 1 Vog Korn, som alle Arvinger vare enige om at give sal. Kirsten Jonsdr.s Børn, dernæst en Jord p. Jeieren, kaldes Nes, som aarl. afgaar til Landskyld 3 Vetter Korn, som sal. Hustru Kirsten til Valvatne gav sin Datterdatter Grouff Jonsdr. for en Del Aar siden, hvilken Jord Grouff Jonsdr. har havt i Hevd og endnu følger indtil videre Paatale. De andre Jorder skiftedes mellem Søskendene, saa at 4 Vetter Korn og 2 Huder gaa mod 1 Løb Smør efter Norges Lov, dog saa at Søster- og Broderparten tager lige Hjemgave, som er 1/2 Løb Smør og 1/2 Hud; men derpå er en Broderpart lig 2 Søsterparter; dog tages der også Hensyn til, at hver beholder sin Hovedgaard, medens hver for sig tager lige Bygsel efter bedste Anpart. Sal. Mats Jonssens Arvinger tilkommer i Hjemgave i Eritsvaag 1/2 Løb Smør og 1 Vet Korn, siden tilkommer dem arvelig Svein, som renter i Landskyld ij Løber Smør og 4 Vetter Korn, Falkur 6 vetter Korn, udi Hochle 2 Spand Korn og i Hage 16 Marker Korn. Sal. Giøde Jonssens Børns Anpart udi Hjemgave Amland 1/2 Løb Smør og 1/2 Hud; i Arv tilkommer i forne Amland 1/2 Løb Smør, Haaland 2 Løber Smør og 4 Huder, udi Hage 2 Vetter Korn 2 Spand og 6 Mærker. Erik Jonssøns Anpart i Hjemgave i Brandvig 1/2 Løb Smør og 1/2 Hud, dernæst i Arv i forne Brandvig 1 Løb Smør og 1 1/2 Hud, udi Østvold 5 Vetter Korn 2 Spand og 16 Marker. Sal. Sverki Jonssens Hjemgave udi Kjerland 1/2 Løb Smør og 1/2 Hud. arvelig tilkommer i forne Kjerland 3 1/2 Løber Smør og 1 1/2 Huder, udi Østvold 1 Vet Korn 2 Spand og 16 Marker. Grouff Jonsdatters Anpart udi Hjemgave i Lokne 1/2 Løb Smør og 1 vet Korn, noch til Arv i forne Lokne 1/2 Løb Smør, i Lund 1 Løb Smør og 1 Hud og i Hage 1 Vet Korn, 1 Spand og 8 Marker Korn. Margrete Jonsdatters Hjemgave i Hegom 1/2 Løb Smør og i Hage 1 Vet Korn, arvelig tilkommer i forne Hegom 1 Løb Smør og i Hage 5 Vetter Korn 1 Spand 8 Marker. Sal. Birette Jonsdatters Hjemgave i Haaland 1/2 Løb Smør, i Aamland 1/2 Hud, noch til Arv i forne Amland 1 Løb Smør og i Haaland 1 Løb Smør, i Stølle 1 Vet Korn og 1 Spand, noch i Østvold 8 Pund Korn. Rester endnu i forne Østvold 8 Bismermarker Korn, som bliver uskiftet, og hvorom Arvingerne maa forliges indbyrdes. Dette Gods skal nu enhver tage til sig og sine Arvinger tilligemed de tilhørende Odelsbreve. Derpaa angaves de Grunde, de havde arvet og hidtil brugt i Fællesskab, som ere en Grund i Holmedal paa Bryggen i Bergen, som aarlig giver i Grundleie 3 gl. Daler 1/2 Pund Danske; endnu en Halv Saggrund, kaldes Galteteien i "Enitts" Sag, som aarlig giver i Grundleie 1 1/2 Tylvter Sagbord, hvilken Grundleie en af Arvingerne, hvem de selv vil vælge, aarlig skal indkræve, og give de andre - efter Umagens Vederlæggelse - hvad der kan tilkomme enhver. Likeledes angaves Gods og Grunder, som var udsat og staar til Løsning for Penge; nemlig en Grund i "Vetterleffuen" paa Bryggen ved Bergen, som sal. Hustru Elin Orm med sin Søn Mattis Jonssen have udpantet til sal. Hr. Michel Jonssen, fordum Sognepr. i Bergen, for 80 Dlr.; den giver aarlig Grundleie, 5 gl. Dlr. Dernæst en Jord ved Lindesnes, kalles Vestergaarde, som aarlig giver 4 Huder i Landskyld og af sal. Hustru Elin Orm er udsat for 80 Slr. til sal. Oluf Nilssøn i Kavig i Lister Len. Disse Gaarde undte Erik Jonssen, som nu er bedste Mand for samme Gods, sine Søstre Grouff og Margrete Jonsdøtre at indløse til sig og sine Arvinger, forsaavidt hans egen, hans sal. Broder Sverke Jonssens og sal. Søsters Beritte Jonsdr.s Anpart angik. Endvidere er der en Skovteig, kaldes Kraggeteig, og Halvparetn av Viggisteigen, som Vatnefolket tilholder sig uden sikkert Bevis eller Odelsbrev, som de mene bør tilkomme dem alle. Dette er, hvad de vide tilkommer dem, men hvis andet kan opspørges, skal det komme dem alle tilgode efter sin Del, og hvis noget af det utskiftede Gods skulde blive nogen fravundet ved Lov og Ret, skulle de alle erstatte den skadelidende det. (Dette brev foreligger kun i en vidisse dat. 30/3-1652).

I enkelte slektsoppsett nevnes en Kirstine gm sognepresten Rasmus på Tysnes som datter av Jon Gautesson og Elline. Dette må være en misforståelse. Sønnen Gaute Jonssøn til Håland og Anland var gift med Bodil Andersdatter og de hadde sønnen Peder Gautessøn. Etter Gautes død giftet Bodil seg igjen med Axel Aslakssøn og får barna Gaute og Jacob Axelsønner. I 1601 er både Bodil, Axel og Jacob døde (Gaute var 2 år da foreldrene døde) og det blir skiftet mellom de to halvbrødrene Peder Gautessøn og Gaute Axelssøn. Verge for Peder er hans farbror Erik Jonssøn til Brandvik og for Gaute hans farmor Kirstine Sl. Hr. Rasmus på Tysnes. Denne Kirstine må altså først ha vært gift med en Aslak, i 1601 er hun enke etter Hr. Rasmus og i 1604 er hun gift på nytt med Hr. Jesper Madsen på Tysnes. (Bidrag til den norske adels historie, Digitalarkivet)


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 02 Apr 2013 23:17 

Registrert: 25 Feb 2013 13:04
Innlegg: 12
Bosted: Borre, Vestfold
Hjertelig takk Anita!

Jeg er tilbøyelig for å klippe denne slekstgrenen ved Hr. Rasmus på Tysnes (som da er ham jeg slekter på) – eller nå er det jo bare antatt at han er faren til Hr. Peder Rasmussen, men enn så lenge så lar jeg akkurat den antagelsen stå sin prøve. Dog det er en liten ting jeg stusser over i skiftet du legger frem – noe jeg er veldig takknemlig for.

Det jeg stusser over er dette; «.. som alle Arvinger vare enige om at give sal. Kirsten Jonsdr.s Børn». I mine notater har jeg oppført Jon Gauteson med en frilledatter ved navn Kirsten. Det er denne datteren jeg lurer på om er den samme som Hr. Rasmus, Aslak og Hr. Jesper er gift med. Når jeg da ser dette i skiftet kan jeg ikke unnlate å lure på om det kan være noe der?

Dog om jeg legger fra meg ønskehatten og tar på meg tenkehatten vil jo det forsåvidt være motstridende i seg selv, med tanke på at da ville jo både Axel Aslakssøn og Hr. Peder Rasmussen trolig være de barn som man nevner i skiftet – noe som i seg selv er lite sannsynlig. Du har nok rett her Anita; etter all sannsynlighet må dette være 2 forskjellige personer.

Du har ingen tanker på hvem denne Kristine er? Hvor kommer hun fra? Det er vel ikke usannsynlig å tenke seg til at hun nødvendigvis må ha kommet fra en relativt oppegående slekt? Jeg er ingen ekspert på historie og middelaldersamfunn, men hun ble jo gift med en sogneprest (ja, opptil flere) – samtidig som at hun óg var involvert i et større skifte hvor større familienavn var involvert?

En annen ting er, hva skjedde så med den (usikre?) frilledatteren til Jon? Eller hvordan skal vi tolke den frasen i skiftet?

På tide å stusse kniven og kutte; skille ut dette i et eget tre slik at andre kan se faktiske linjer i stedet for å se seg blind på fantasi.

Da gjenstår bare en potensiell gren igjen; Hr. Rasmus på Tysnes sin sønnesønn – Rasmus Pedersen (1620-1680) gift med Magdalena Christine Lauritsdatter Galtung (1617-1681). Hennes historie hører dog ikke under dette temaet, så da oppretter jeg heller et eget tema for henne.

Takker så meget for uvurderlig hjelp! :-)


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 02 Apr 2013 23:35 

Registrert: 23 Okt 2012 21:42
Innlegg: 117
Her har Anita allerede etterkommet spørsmålsstillerens etterlysning hva skiftet angår, sjøl om det altså ikke lengre eksisterer i original. Det er flere konklusjoner å trekke på dette grunnlaget:

1) Den Kristine det spørres etter, og som var prestekone på Tysnes, var ikke datter av Jon Gautesson (Dall). Hvordan dette har kommet inn på Per Nermos hjemmeside, får han nesten redgjøre for sjøl.

2) Jon Gautesson hadde en datter Kirsten, som var død før foreldrene, men som etterlot seg barn. Huitfeldt-Kaas stiller et berettiget spørsmålstegn ved hvem hennes mor var og hvorfor hun ble behandlet som hun ble i skiftet, men hun nevnes altså i skiftet etter Jon Gautesson, på tross av at spørsmålsstilleren hevder det motsatte.

3) Skiftet var ikke i Bakkevigs arkiver, men i gårdsarkivet på Ådland på Stord, et arkiv som Huitfeldt-Kaas registrerte i 1871. Han publiserte også avskriftene sine i en artikkel som fortsatt bør være standard lektyre for alle som jobber med Dall, men som de færreste tar seg bryet med å lese. Det er således ikke nyere forskning spørsmålsstiller her etterlyser, men mer enn 100 år gammel forskning som hos de fleste er gått i glemmeboka.

4) Bygdeboka for Tysnes er verken oppdatert på gammel forskning eller nyskapende hva gjelder videre utredning av de problem som sto uløste da Huitfelt-Kaas publiserte sin artikkel.

Vi får bare håpe at Per Nermo nå går foran og i hvert fall rydder opp på egne hjemmesider.


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 03 Apr 2013 00:58 

Registrert: 04 Nov 2012 21:52
Innlegg: 16
Bosted: Oslo
.
Kjell Arne skriver 'muligens' (innlegg #1), og jeg har nokså tydelig anført en note om 'usikre foreldre'
på 'Kristine', som jeg altså 'har sett antydet' at 'kanskje kunne være' identisk med Jon Dall's datter Kirsten.

Søskenflokken var såvidt jeg har sett som følger :
- Mats (til Sveio), død før 1609, g.m. Alis (Adelus) Torsteinsdatter Børøy, Bømlo, 4 barn,
- Gaute (til Håland og Amland, Tysnes),
- Erik (til Ådland, Stord),
- Sverke (til Kjerland),
- Kirsten,
- Gro,
- Margrete,
- Beritte (til Håland og Amland, Tysnes).

På bakgrunn av det som har har framkommet ovenfor skal jeg selvsagt snarest rydde opp i denne feilen.

Takk på påpekningen.
.


Topp
 Profil  
 
Vis innlegg fra forrige:  Sorter etter  
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 5 innlegg ] 

Tidssone UTC + 1 time [ DST ]


Du kan ikke opprette nye emner i dette forumet
Du kan ikke skrive innlegg i dette forumet
Du kan ikke redigere dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke laste opp vedlegg til dette forumet

Gå til forum:  
cron
Drevet av phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.no - Norsk phpBB-support