NSF-forum
http://www.genealogi.no/phpbb/

Regesta Norvegica (supplement)
http://www.genealogi.no/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=512
Side 1 av 1

Forfatter:  AreGustavsen [ 22 Jul 2016 02:32 ]
Innleggets emne:  Regesta Norvegica (supplement)

https://forum.arkivverket.no/topic/2035 ... norvegica/

Arne Kvitrud har startet ovennevnte tråd på Digitalarkivet. Den kunne like gjerne ha vært startet her. Uansett legger jeg en lenke til debatten, hvor Setsaas allerede har gitt et fyldig svar.

Mvh Are

Forfatter:  JohanMSetsaas [ 23 Jul 2016 01:28 ]
Innleggets emne:  Re: Regesta Norvegica (supplement)

Undertegnede har i debatten som Are lenker til over, redegjort for en forveksling mellom rådsmann og rådmann i Regesta Norvegica, nemlig i R.N.8, nr. 638 (1398), der regesten i R.N. har rådmann, mens diplomet, både sammendraget og diplomteksten i DN I nr 564 (1398) har rådsmann.
(R.N.8, nr. 638) (1398)
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=9631&s=n&str=

(D.N.1, nr. 564) (1398)
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=565&s=n&str=


Her er nok et eksempel på en forveksling av rådsmann og rådmann, nemlig R.N.5, nr. 169 (1338), og som kaller Torgeir på Stedje for rådmann i Bergen
Regest:
”Vitnebrev om ættledning fra Erling Vidkunnsson i Bjarkøy, Guttorm Pålsson, prost ved Apostelkirken og fehirde i Bergen, Henrik Einarsson, kannik ved Apostelkirken, Ivar Andresson, gulatingslagmann, og Torgeir [Bjørnsson]1 på Stedje, rådmann i Bergen: De var samme dag til stede i Nikolaskirken i Bergen, da Margreta Filippusdatter ættledet sin sønn Jon, som hun hadde med sira Halldor Jonsson, og gav ham et stettekar verd 14 øre 1 ørtug og 14 mmb i Tysvær i Tysvær sogn i Ryfylke. Hennes far Filippus [Erlendsson] var nærværende og samtykte i ættledningen. Til stede var også herr Erlings kone, fru Elin Toresdatter, Cecilia i Soppo dottar garde, Angunn, gutten Jons farmor, og andre gode menn.
Beseglet av utstederne og Filippus.”
Orig (perg): AM 23.8 - Kbh.
Trykt: DN I nr 253.

(R.N.5, nr. 169) (1338)
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=4788&s=n&str=

I Diplomatarium Norvegicum derimot, D.N.I, nr. 253 (1338), så oppgir både sammendraget og diplomteksten at denne Torgeir på Stedje var rådsmann, ikke rådmann:

Sammendrag:
”Erling Vidkunssön i Bjarkö, Gudthorm Paalssön, Provst ved Apostelkirken og Fehirder i Bergen, Heinrek Einarssön, Chorsbroder ved samme Kirke, Ivar Andressön, Gulathings-Lagmand, og Thorgeir paa Stedje, Raadsmand i Bergen vidne, at Margreta Filippusdatter ætledede sin Sön Jon, som hun havde med Sira Haldor Jonssön, og gav ham Gaarden Teitsfjord i Ryfylke, samt at hendes Fader Filippus var tilstede og bifaldt dette.”

Teksten i diplomet:
....Þorgæir a Stæðiu. radismaðr i Biorgvin...
(D.N.I, nr. 253) (1338)
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=254&s=n&str=

Forfatter:  JohanMSetsaas [ 23 Jul 2016 18:45 ]
Innleggets emne:  Re: Regesta Norvegica (supplement)

Når det gjelder mangler i Regesta fra utenlandske kilder og arkiver, så finnes det jo en og annen "godbit", nemlig slik som her, en hitill ukjent kannik i Oslo. Kilden finnes i Reg. Aven. 120 (Clem. VI, an. XI, p. I, t. LXV), fol. 358, Vatikanske arkivet, men er gjengitt hos Finlands medeltidsurkunder.

Det regesten imidlertid ikke har fanget opp, er at denne kanniken, Gerhard Hundebek, kannik i Åbo, og som nå får kanonikat i Oslo, også er kannik i Øsel ! Dette fremgår klart av den latinske teksten.

Regest:
Nr. 623 Avignon 24.10.1352.
Påve Clemens VI benådar prästen Gerhard Hundebek med ett kanonikat och ett prebende vid Oslo domkyrka, oavsett att han redan innehade ett kanonikat vid domkyrkan i Åbo.

Teksten
"Dilecto filio Gerardo Hundebeke, canonico Osiliensi, salutem etc:a. Vite ac morum honestas et alia merita probitatis, super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio, nos inducunt, ut tibi reddamur ad graciam liberales. Volentes itaque tibi premissorum meritorum tuorum intuitu graciam facere specialem, canonicatum ecclesie Osiliensis, in qua maiores, medie et minores prebende existunt, cum plenitudine iuris canonici apostolica tibi auctoritate conferimus et de illo etiam prouidemus. Prebendam uero, etiam si vna de dictis maioribus existat, si qua in dicta ecclesia uacat ad presens uel cum uacauerit, quam tu per te uel procuratorem tuum, ad hoc legitime constitutum, infra vnius mensis spacium, postquam tibi uel eidem procuratori uacacio illius innotuerit, duxeris acceptandam, conferendam tibi post acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinencijs suis donacioni apostolice reseruamus .. non obstantibus .. quod in ecclesia Aboensi canonicatum sub expectatione prebende nosceris obtinere. Nulli .. Datum Auinionie viiij kal. nouembris anno vndecimo

In eodem modo venerabilibus fratribus .. Osloensi et .. Aboensi episcopis ac dilecto filio abbati monasterij in Pades Reualiensis diocesis salutem etc. .. Datum ut supra."


Reg. Aven. 120 (Clem. VI, an. XI, p. I, t. LXV), fol. 358, Vatikanska arkivet.
http://extranet.narc.fi/DF/index.htm

Forfatter:  JohanMSetsaas [ 11 Aug 2016 23:45 ]
Innleggets emne:  Re: Regesta Norvegica (supplement)

RN 6 inneholder tre regester datert 1352 juli 17, alle utstedt av Paven, Avignon:
(R.N.6, nr. 137) (1352)
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=6042&s=n&str=

(R.N.6, nr. 138) (1352)
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=6043&s=n&str=

(R.N.6, nr. 139) (1352)
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=6044&s=n&str=


Disse tre regestene er basert på diplomer trykt i DS, men her har redaksjonen av RN 6 oversett et diplom datert samme sted og tid, nemlig SDHK nr. 6407, trykt i DS 5369, og som inneholder en opplysning som definitivt vedrører Norge:

SDHK-nr: 6407:
(DS 5369)
Innehåll
Påve Clemens VI utfärdar, efter supplik av kung Magnus (DS nr 5362), provisionsbulla för Rotkerus Hermanni, scolaris i Paris, på kanonikat och expektans på prebende vid Skara domkyrka och tillskriver härom de utsedda exekutorerna, abboten i Varnhems kloster i Skara stift, prosten vid Mariakyrkan i Konungahälla i Oslo stift samt sakristanen i Avignon (DS nr 5447)
”.. abbati monasterii Warneem et.. preposito ad beatam Virginem Kununghellis Scarensis et Osloensis dyocesium…”
https://sok.riksarkivet.se/dokument/sdhk/6407.pdf

Det nevnes en prost i Konghelle flere steder i kildene, men dette er det eneste kildebelegget (så vidt jeg vet) som knytter prosten i Konghelle til Mariakirken samme sted.

Side 1 av 1 Tidssone UTC + 1 time [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/