NSF-forum

Forum for Norsk Slektshistorisk Forening
Dato/klokkeslett: 11 Aug 2020 11:51

Tidssone UTC + 1 time [ DST ]


Forumregler


Dette forumet er beregnet på diskusjoner angående personer, slekter og forhold i tiden før 1660. Diskusjoner som dreier seg om nyere slekter vil bli slettet, med mindre de tilhører den eldre slektskretsen i et allerede opprettet forumemne. Emner skal opprettes på slektsnavn eller personens patronymikon. Blir trafikken stor vil det vurderes geografisk oppdeling.Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 3 innlegg ] 
Forfatter Melding
InnleggSkrevet: 29 Apr 2013 15:55 

Registrert: 01 Nov 2012 18:33
Innlegg: 40
Mens jeg graver meg ned i et foreløpig mislykket forsøk på å finne en kobling mellom Knut Algotsson (Lejon) og Jon Marteinsson, har jeg støtt på et problem:
Hvem var Jon Havtoresson gift med?

Var Birgitta Knutsdatter datter av Knut Magnusson og Cecilia Røriksdotter, gift med Jon Haftoresson slik Erik Opsahl hevder i artikkelen om Jon Havtoresson i Store Norske Leksikon, eller var hun gift med Magnus Bengtsson (delt skjold, i venstre felt två snedbjelker, Bengt Bossons ätt)?

http://snl.no/.nbl_biografi/Jon_Havtoresson/utdypning

Rörik Algotsson nevnt fra 1279 (SDHK 1122), han er død før 1302 (SDHK 1988):

Kung Birger av Sverige kungör att gården Knivsta med tillägor, vilken en gång ingått i det gods som tillfallit honom från Rörik Algotsson och som han sedermera, då han återlämande nämnda gods till Röriks söner efter dennes död, behållit som ersättning för en summa silver, som Rörik varit skyldig honom, har tillfallit hans bror hertig Erik vid arvskiftet efter fadern. Eftersom nämnde bror nu skänkt gården Knivsta till sin drots Abjörn Sixtensson och dennes arvingar, överlåter utfärdaren härmed tillsammans med sin bror hertigen äganderätten till nämnda gård på herr Abjörn och dennes arvingar samt godkänner och stadfäster förutnämnda donation. Sigillanter är utfärdaren och hans bröder, hertig Erik av Sverige och hertig Valdemar av Finlan, m.fl. och rådsherrar.

Rörik Algotsson har døtrene Katarina og Cecilia (SDHK 3047, 1320):

Kung Magnus och hans moder hertiginnan Ingeborg upplåter sin gård Husaby (nu i Ö. Husby socken, Östkinds härad) på Vikbolandet till Knut Erengislessons barn, i ersättning för gården Utnäs (Säby socken, Tuhundra härad), som Knut orättvisligen innehaft och som kungen och hertiginnan återgivit åt rätta ägarens, riddarens Rörik Algotssons döttrar Katarina och Cecilia, lagmannen i Västergötland Knut Magnussons och Nils Björnssons hustrur. Utfärdarna beseglar tillsammans med riksråden ärkebiskop Olof i Uppsala, biskoparna Bengt i Skara, Karl i Linköping, Styrbjörn i Strängnäs, välborna herrar Mathias Kettilmundsson, Filip Ulfsson, Knut Jonsson, Tore Kettilsson, Håkan Jonsson Læma, Bo Nilsson, Erik Toreson, Sune Jonsson, Gisle Elinason, Tyrgil Andersson, Magnus Nilsson, Karl Tokason, Ingevald Estridsson, Johannes Tuur, Gustav Tunasson, Johannes Tolfsson, Knut Folkeson, Nils Abjörnsson, Sigmund Keldorsson, Ulf Abjörnsson, Erengisle Näskonungsson, Magnus Bengtsson samt Rangvald Magnusson.

"Knut Magnusson (lejon), Torgils Knutssons brorson, lagman i Värmland fram till Torgils död år 1306. Knut blev senare lagman i Västergötland något av åren 1313-1316 och var så ännu år 1319." (Selvfølgelig uten kilde)

Cecilia Röriksdotter er gift med Knut Magnusson, lagmann Västergötland (SDHK 3344, 1325):

Lagmannen i Västergötland Knut Magnusson och hans hustru Cecilia Röriksdotter giver sin andel i ön Yxnö i Skällviks socken (nu S:t Annas socken, Hammarkinds härad) till Linköpings domkyrka.
Utfärdarna beseglar. (seglene mangler)

Knut Magnusson er nevnt som lagmann i Västergötland fra 1316 (SDHK 2750) og var det fortsatt i 1338 (muligens også den samme som Knut lagmann n. 2660, 1315 (adelig segl) og 2698, 1315, Knut Magnusson (ikke segl) men brevet er utstedt i Lödöse (Västergötland))

SDHK 4444, 13380922: Lagmännen Knut Magnusson i Västergötland och Lars Ulfsson (Ama g. Ingrid Anundsdotter) i Södermanland ger i sitt och Helena Haraldsdotters samt övriga medarvingars namn, av de gods som tillfallit dem efter Johan Folkeson (grip med utbredda vingar?), ett markland i Lindasunda, Norsunda socken, till Sko kloster.
Sigillen: N:o 1, Konungens, söndrigt; N:o 2, Knut Magnussons (upprest gående lejon i en ginstyckad sköld); N:o 3, Lars Ulfssons (3 stengaflar).

Problemet er at den Birgitta Knutsdotter som besegler med samme våpen som lagmannen i Västegötland Knut Magnusson (upprest gående lejon i en ginstyckad sköld), var gift med Magnus Bengtsson (sköld delad i längden, i venstra delen 2 snedbjelkar):

SDHK 3929, 1333: Magnus Bengtsson pantsätter ett markland i Tuna i Skå socken för 200 mark penningar, som han är skyldig S:t Klara kloster i Stockholm för medgift åt sin där inträdande dotter Ingeborg. Med rättighet för klostret att utan skuldens minskande uppbära gårdens årliga avrad, samt förbindelse att, om myntet skulle förändras innan panten återlöses, i stället betala 45 mark silver, Stockholms vikt.
Knut Jonsson, Nils Abjörnsson, utfärdaren samt dennes hustru Birgitta Knutsdotter beseglar.
Sigillen: N:o 1, Magnus Bengtssons (sköld delad i längden, i venstra delen 2 snedbjelkar); N:o 2, Birgittas (sköld delad i längden, till höger lejon, till venster en bjelke); N:o 3, Knut Jonssons (hjelm med plymer); N:o 4, Nils Abjörnssons (sparre, omgifven af 3 rosor).

Med Magnus Bengtsson har hun bl.a. barna Ingeborg og Knut:

SDHK 5181, 1345: Birgitta Knutsdotter giver sin dotter Ingeborg Magnusdotter, nunna i S:ta Klara kloster, ½ markland jord på ½ örtugland när, i Lundby, Badelunda socken, till fyllnad i den prebenda hon fått.
Nils Abjörnsson, Ulf Abjörnsson, Lidinvard Haraldsson, Knut Magnusson samt utfärdaren beseglar.
Sigillen: N:o 1, Birgitta Knutsdotters (skölden klufven, upprest lejon till höger, en tvärbjelke till venster); N:o 2, Nils Abjörnssons (sparre mellan tre stjernor); N:o 3, Lidinvard Haraldssons (klufven sköld, till h. half lilja, till v. två snedbjelkar); N:o 4 borta; N:o 5, Knut Magnussons, fragment.

Magnus Bengtsson er død før 1336:

SDHK 4267, 1336: Magnus Bengtssons änka Birgitta Knutsdotter upplåter till evärdelig egendom åt Riseberga kloster de gods i Tuna på Färingön, som hennes man hade, för upprättande av en ständig prebenda med 30 marks årlig inkomst, givit i testamente, men vilka gods vid mannens död varit hos andra personer pantsatta och först nu blivit återlösta. Hon förbehåller sig intill yttersta dagen två mässor varje vecka samt årsmässor.
Utfärdaren samt Gisle Elinason, Nils Abjörnsson, Ulf Abjörnsson, Knut Magnusson och Ingeborg Barnamsdotter beseglar.
" et kanuti magnusson filii mei."

I 1336 (4233 og 4267), og 1349 (5855) kalles Birgitta Knutsdotter Magnus Bengtssons enke

I 1351 inntrer hun i St. Klaras kloster med døtrene Ingrid og Sigrid:

SDHK 6095, 1351: et dilectis meis puellis, Ingridi videlicet et Sigridi - Birgitta har også en bror Nils Abjörnsson

Dessuten har hun muligens en datter Katarina g. Lidinvard Haraldsson:
SDHK 39805, 1351: Birgitta Knutsdotter från "Sakastum" kungör att hon för sitt inträde i S:ta Klaras kloster i Stockholm till nunnorna därstädes skänker och överlåter 15 1/2 öresland i Husby, Aspö socken, Strängnäs stift, 1 öresland i Dalby, samma socken, och 1/2 öresland i Renunge på Tosterön med alla tillägor.
Utfärdaren, hennes bror Nils Abjörnsson, hennes svärson Lidhinwardus Haraldsson, Katarina Magnusdotter, Rörik Bonde och Karl Ulfsson beseglar.
Alla sigill utom nr 1 finns avbildade hos Hadorph; nr 2: (sparre i sköld) Secretum Nicolai Abiornason, nr 3: (kluven sköld, halv lilja resp. 2 snedbjälkar), nr 4: (ros i fyrpasskors) S' Katerine M....doter, nr 5: (skadat, sköld under hjälm) S' Røri. Bond....., nr 6: (lejon i sköld under hjälm) S' Karoli Vl... Jfr Örnhielms Dipl.

Her er altså ikke plass til noe ekteskap med Jon Haftoresson

Samtidig er ikke noen tvil om at Jon Haftoresson var gift med en Birgitta Knutsdotter:

SDHK, 5920, 1350: Riddaren Johan Haftorsson erkänner sig ha till kung Magnus för full betalning överlåtit en del av de gods i Hammarö (socken, Karlstads härad (Värmland)), som tillkommer honom i hans hustru Birgitta Knutsdotters namn.
Utfärdaren samt hustrun Birgitta Knutsdotter beseglar.
Sigillen: n. 1 Johan Haftorssons, fragment; n. 2 jämte hela ena hörnet af brefvet borta.

DN IV, 649, 19/7-1395:
Presten Eirik Kolbjörnssön kundgjör, at han var paa Huseby paa Odensö, da Fru Birgitta Knutsdatter paa sin Dödsseng gav for sin Sjæl til Mariæ-Kirke i Oslo 100 Mark Penge, den halve Skomaker-Gaard i Tunsberg, og den anden Halvdel efter hendes Husbonde Hr. Jon Hafthorssöns Död, samt forskjellige Messeklæder m. v. (jfr. No. 657.)
"...haluan skomakare garden j Tunsberghi en hon þa af genge j þæiri soot, en andra helfdena af gardenom skuldi herra Jon Hafthoorsson fylghia henner husbonde j sine lifdaghe, ok sidan skuldi en þen hælfden falla til Mari kirkiu fyrsaghdre, firir beggias þeira saal...."

SDHK 18597, 1415, Ervalla:
Peter Ulfsson gör arvskifte med sin svåger Jöns Eriksson och syster Birgitta efter sin farfar riddaren Johan Hafthornsson och sin farmor fru Birgitta, varvid de senare erhåller gårdar i Söderby på Fånö i Löts sn, Fånö gård och del i Ervalla, och den förre jord i "Synnerstatha", Östuna kvarn, del i Ervalla m.m.

Birgitta Knutsdotter, Jon Haftoressons kone, eier altså gods på Hammarö i Värmland (øya ligger rett sør for Karlstad). Kan man da anta at hennes far har hatt en tilknytning til Värmland.

Men er Knut Magnusson, lagmann i Värmland den samme som Knut Magnusson, lagmann i Västergötland?

Värmlands lagmann Knut er nevnt SDHK 2078, 1304, tre ganger i 1308 (2233, 2234, 2235), kommentar ved hans segl: Knut Magnussons (Sv. sig. III: 193), dessuten en vidisse av SDHK 2078 utst. SDHK 2754, 1316.

Jeg har ikke funnet lagmannen i Värmland Knut Magnussons segl avtegnet. Kan være ham som er far til Jon Havtoressons hustru?

Anita


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 30 Apr 2013 12:37 

Registrert: 19 Nov 2012 20:27
Innlegg: 139
Det hender at man graver seg så dypt ned i problemene at man ikke ser lyset for bare dokumenter, Anita. Så også her, for hadde du først gått til forskningslitteraturen, ville du fort ha funnet ut at Jon Havtorsson var gift med Birgitta Knutsdatter, datter av lagmann i Vermland og senere Vestgautaland Knut Magnusson, n. 1304-39, og Cecilia Rørikssdatter, n.1320-34, datter av Rørik Algotsson av Algot-sønnenes ætt. Knut selv var etter alt å dømme sønn av en Magnus Knutsson n. 1286 som sannsynligvis var bror av marsken Tyrgils Knutsson som ble henrettet i 1306. Birgitta selv er første gang nevnt i mosteren Katarinas testamente 1322 og var i hvertfall gift med Jon Havtorsson i 1350. Det du må gjøre, er naturligvis å gå til standardverket Äldre svenska frälsesläkter bd. 1 og godtgjøre deg Jarl Galléns artikkel "Tyrgils Knutssons ätt" pp. 88-91.

Patronymikonet til Jon bør vel ut fra tallet på belegg skrives "Havtorsson". Det skal bemerkes at Havtore (Hafthorir) og Havtor (Hafthorr) egentlig er forskjellige navn, men på 1300-tallet går de helt om hverandre. - Ellers kan jeg nevne at "Svenskt biografiskt lexikon" som er tilgjengelig på nettet, har utmerkede artikler om svensker i middelalderen og ikke minst gode slektsartikler. Det nye Norsk biografisk leksikon er stort sett et trist kapitel hva angår middelalderen. Et meget hederlig unntak er Erik Opsahls artikler som baserer seg på en selvstendig gjennomgang av kildematerialet og nyere forskningsresultater. Opsahl har også trukket veksler på kritiske kommentarer fra kompetente personer i sitt nettverk, deriblant undertegnede. Men Opsahl er vel den norske historiker som kan mest om adel og aristokrati i høy- og senmiddelalderen.


Sist endret av Geirr I. Leistad den 03 Jun 2013 09:50, endret 1 gang

Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 30 Apr 2013 15:57 

Registrert: 01 Nov 2012 18:33
Innlegg: 40
Flott Geirr å få bekreftet det, ÄSF har jeg jo ikke akkurat i nærheten.
"Min" Birgitta Knutsdotter var altså datter av Knut Matsson (Lejonbjälke), lagmann i Närke og Ingeborg Ulfsdotter (Ulv) som var g. 2. med Abjörn Sixtensen (Sparre av Tofta), noe som forklarer hvorfor hun kaller Nils Abjörnsson sin bror.

(Patronymikonet Havtoresson tok jeg fra Erik Opsahls artikkel, da jeg antok at dette var den anerkjente skrivemåten)


Topp
 Profil  
 
Vis innlegg fra forrige:  Sorter etter  
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 3 innlegg ] 

Tidssone UTC + 1 time [ DST ]


Du kan ikke opprette nye emner i dette forumet
Du kan ikke skrive innlegg i dette forumet
Du kan ikke redigere dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke laste opp vedlegg til dette forumet

Gå til forum:  
cron
Drevet av phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.no - Norsk phpBB-support