NSF-forum
http://www.genealogi.no/phpbb/

1604 -- eldre odelsbønder i Akershus bygningsskatt
http://www.genealogi.no/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=221
Side 1 av 1

Forfatter:  AreGustavsen [ 22 Feb 2013 12:26 ]
Innleggets emne:  1604 -- eldre odelsbønder i Akershus bygningsskatt

Jeg har lyst til å lufte en sak jeg har tenkt på en stund. Høsten 2000 publiserte jeg en kortere artikkel som het: "Ny viten om odelsbønder i Tunsberg len 1604." Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 23-28. Her påviste jeg at Akershus bygningskatt 1604 for Tønsberg len innholdt opplysninger som, tolket rett, kunne gi oss navnet på 29 hittil ukjente jordeiende bønder i dette lenet. Jeg ga samtidig tilkjenne at jeg ikke hadde undersøkt forholdene i andre deler av Akershus hovedlen, og at det derfor kunne hende at andre skattelister også kunne fravristes tilsvarende opplysninger.

Et par år senere (2004?) hadde Sten Høyendahl en artikkel i NST, hvor han for Østfold (eller var det Follo) hadde funnet at tilsvarende også var tilfelle for dette området i 1604. Noen kan kanskje hjelpe meg å gi den korrekte referansen til Høyendahls artikkel, da jeg ikke har dette present i minne for øyeblikket.

Saken er at bygningsskatten 1604 later til å være satt opp etter mal av en nå tapt landsskatt, hvor man har oppført skatteklassen odelsbønder først, dernest kommer leilendinger og så husmenn. Til sist er det gjerne en liste på et halvt dusin skysskaffere som var skattefrie. Ved å sammenligne bygningsskatten for tilstøtende år (for Tønsberg dreier dette seg om 1593, 1595 og 1605) kan man finne avvik i den topografiske strukturen i bygdelaget som skattelisten omfatter. Det var oppdagelsen av dette som på slutten av 1990-tallet sporet meg inn på tanken om at listen for Akershus bygningskatt 1604 måtte være annerledes enn de andre og det gikk opp for meg at malen måtte ha vært en nå tapt landsskatt.

Jeg har siden artikkelen stod på trykk i 2000 jobbet litt med å tidfeste hvor gammelt forelegget for 1604-listen kan ha vært. For Tønsbergs len later det til å være en liste som er satt opp en gang mellom høsten 1598 og juni 1599. Jeg vil komme tilbake med en begrunnelse for hvorfor jeg mener det skal være slik.

I mellomtiden: Tanken nå er å spørre om det er andre enn undertegnede og Høyendahl som har oppdaget lignende forhold andre steder i Akerhus len mht 1604 som vi har allerede har oppdaget.

Mvh Are

Forfatter:  SMH [ 22 Feb 2013 20:37 ]
Innleggets emne:  Re: 1604 -- eldre odelsbønder i Akershus bygningsskatt

Sten Høyendahl sin artikkel Guttul Torkelsrud og hans etterslekt stod på trykk i NST XL (1) i 2005. Drøfting om bygningsskatt frå 1604 (for Askim, Trøgstad og Eidsberg) på s. 16.

Forfatter:  AreGustavsen [ 23 Feb 2013 02:41 ]
Innleggets emne:  Re: 1604 -- eldre odelsbønder i Akershus bygningsskatt

Sigmund,

Takk for referansen.

Er det andre som har sett tilsvarende ting i listen for 1604?

mvh Are

Forfatter:  AreGustavsen [ 23 Feb 2013 13:10 ]
Innleggets emne:  Re: 1604 -- eldre odelsbønder i Akershus bygningsskatt

Er det ingen andre som har sett på dette?

Jeg vil minne om at kilden ligger tilgjengelig her: http://www.arkivverket.no/arkivverket/D ... s-len-1-50

Skal vi ta en dugnad og dermed sjekke hele Østlandet for om 1604-listen kan innholde mer spennende saker enn 1605-listen?

Mvh Are

Forfatter:  AreGustavsen [ 28 Feb 2013 11:45 ]
Innleggets emne:  Re: 1604 -- eldre odelsbønder i Akershus bygningsskatt

Er det virkelig ingen som har sett på dette?

Mvh Are

Forfatter:  LisbethL [ 28 Feb 2013 22:27 ]
Innleggets emne:  Re: 1604 -- eldre odelsbønder i Akershus bygningsskatt

Hei,

Jeg har sett på bygningsskatten 1604 for Verne kloster len (som er angitt under Akershus len), og der er det samme rekkefølge som i 1593 og 1594. Imidlertid er det et oppsett i bygningsskatten for 1617 og 1618 tilsvarende det du har beskrevet. Det er Søren Nielsen på Evje, Bent Grimsrød, Thorgeir Støtvik, Halvor Gashus og Jens Gibsen som står først under hele gårder- deretter er gårdene satt opp i samme rekkefølge som før. I jordebok 1615 (Danske kanselli) var det mange flere jordeiende bønder i Rygge, men i bygningsskatten 1617 står de oppført som tidligere. Var det de største jordeierne som står først i bygningsskatten? Hadde bygningsmassen på gårdene noen betydning?

Jeg har ikke vært klar over din artikkel før-det er veldig interessant at man kan lese mer ut av enkelte regnskap enn det man ser ved første øyekast!

Forfatter:  AreGustavsen [ 03 Aug 2013 11:36 ]
Innleggets emne:  Re: 1604 -- eldre odelsbønder i Akershus bygningsskatt

Lisbeth,

Først nå ser jeg jo at du har et par spørsmål jeg ikke har svart på i vinter: "Var det de største jordeierne som står først i bygningsskatten? Hadde bygningsmassen på gårdene noen betydning?"

Ja, det var trolig de som hadde et visst minimum av jordegods, altså de som i de regulære landskattene havnet i "skatteklassen" odelsbønder. Bygningsmassen på gårdene kan ikke ha vært noen direkte målestokk, skjønt ved fastsettelse av boltall og senere skyldsetting av gårdene så ville nok også bygningsmassen spille en rolle.

Viktigst er mengden jordegods som de ulike skulle skatte av. For Tunsberg len (fra 1612 og utover) så var dette vanligvis et minium av 2 skippund tunge (en fullgård), men denne grensen synes å være satt lavere omkring 1620 og frem til ca. 1627. Her må man nok se nærmere på hva de ulike odelsbønder skattet av til enhver tid og sammenligne ulike len/distrikt.

Mvh Are

Forfatter:  LisbethL [ 05 Aug 2013 18:14 ]
Innleggets emne:  Re: 1604 -- eldre odelsbønder i Akershus bygningsskatt

Takk for svar!
Det vil bli interessant å følge med, og forsøke å få litt mer forståelse av de forskjellige lensregnskapene.

Utfra jordeboken 1615 ser det ut til at grensen var 2 skippund også i Rygge- det er stort sett de samme som står først i bygningsskatten 1617 som eier over 2 skippund. Det er et par unntak men skulle tro det skyldes endringer i jordegodset mellom 1615 og 1617.

mvh
Lisbeth

Forfatter:  Svein Arnolf [ 07 Aug 2013 09:29 ]
Innleggets emne:  Re: 1604 -- eldre odelsbønder i Akershus bygningsskatt

Jeg har sett litt på lister for områder som interesserer meg mest, nemlig Hadeland, Buskerud, Lier, Hurum og Røyken, Hedmark og Østerdalen og Gudbrandsdalen. Resultatet er forholdsvis nedslående: Bare Lier, Hurum og Røyken har personnavn, satt opp etter fullgårder, halvgårder og ødegårder.

Side 1 av 1 Tidssone UTC + 1 time [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/