NSF-forum
http://www.genealogi.no/phpbb/

Alder ved død i middelalderen
http://www.genealogi.no/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=206
Side 1 av 1

Forfatter:  Ole Bjørn Darrud [ 31 Jan 2013 10:42 ]
Innleggets emne:  Alder ved død i middelalderen

Hei,

jeg tar opp et tema som kanskje er av generell interesse for genealogien i middelalderen.

I sin doktoravhandling ved UiB (2011) har Stian Hamre interessante data mhp «alder ved død» i middelalderen. I «Burial practices in early Christian Norway. An osteoarchaeological study into differences and similarities between four burial assemblages” har skjeletter fra fire middelalderkirkegårder i Norge blitt aldersbestemt.
Utvalget er på 674 skjelett, i hovedsak fra perioden omkring 1250-1300, og alderen ved død er gruppert slik:

Alders grupper (Antall)
0-1 (54)
1-4 (27)
4-8 (28)
8-12 (31)
12-18 (61)
18-30 (149)
30-50 (250)
50+ (74)
Sum (674)

Aldersbestemmelse av skjelett er selvsagt beheftet med metodisk usikkerhet.
Ut fra dette er gjennomsnittlig levealder for hele utvalget ca 29 år.
Og sannsynligheten for å bli 50 år eller eldre er kun ca 11%.

Dersom en sammenligner med demografiske data fra hhv 1850 og 2011 ser det slik ut:
http://www.ssb.no/histstat/rapp/rapp_199609.pdf
http://www.ssb.no/dode/tab-2012-04-19-05.html

ca 1300
Max dødsrate (35 år)
Levetid >30 (45 år)
Levetid >50 (?)
I live ved 50/alle (11 %)
I live ved 50/>30 (30 %)

1850
Max dødsrate (70 år)
Levetid >30 (64 år)
Levetid >50 (70 år)
I live ved 50/alle (53 %)
I live ved 50/>30 (79 %)

2011
Max dødsrate (85 år)
Levetid >30 (82 år)
Levetid >50 (83 år)
I live ved 50/alle (96 %)
I live ved 50/>30 (97 %)
(Jeg hadde dette i en tabell, men den kom ikke fram på web'en)

Omkring 1300 dødsraten er på sitt høyeste mellom 30 og 50 år.
Omkring 1850 er tilsvarende alder omkring 65 - 80 år og i dag omkring 75 – 90 år.
Sannsynligheten for en 30 åring å bli 50 år eller eldre var ca 30%, omkring 1850 var sannsynligheten økt til 79% og i dag er den 97%.
Det var mao ikke bare redusert barnedødelighet som gjorde at folks levealder økte.
Dersom en legger Hamres funn til grunn var det kun 11 av 100 som ble 50 år. Hvor gamle disse «11» ble gir ikke Hamres metoder noe svar på. Legger en til grunn en utflatende tendens på dødsraten etter 50 år, slik som demografiske data fra 1850-tallet viser, så blir sannsynligheten for å bli f.eks. 70 år kun 2-4%, og for å bli 80 år kanskje under 1%.

Disse dataene er interessante når en skal mene noe om hvor lenge folk i middelalderen levde og kan gi indikasjon på om en person i en kilde kan vær den samme som opptrer i en senere kilde. Det er vel ganske tydelig at en ikke kan legge dagens forventede levealder til grunn ved aldersbestemmelse på 1300-tallet.

Finnes det andre empiriske undersøkelser mhp alder ved død i middelalderen?

Mvh
Ole Bjørn

Side 1 av 1 Tidssone UTC + 1 time [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/