Områder med Lakuner

kirkebrannEn LAKUNE er den tids-perioden hvor det av en eller annen grunn ikke finnes viktig kildemateriale (primærkilder) for en slektsforsker, sånn som for eksempel kirkebøker, skifteprotokoller o.l. Årsaken til at de ikke finnes er ofte at de er gått tapt i en brann,  eller blitt borte av en ukjent grunn
Da må man forsøke å finne annet materiale som kanskje kan gi svar på en "gåte", og man kan kanskje komme videre i sin forskning.
Det er mange områder i Norge med lakuner, her er det en oversikt fra Slektshistoriewiki
Men vi må starte et sted og da ble det Eidsvoll hvor kirkebøkene før 1875 fikk tapt i brann, og Fron i Gudbrandsdalen. På disse stedene har vi samlet noe materiale, og de blir fortløpende lagt ut her:

EIDSVOLL:

Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1818. Foto Tom Larsen
Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1819. Foto Tom Larsen
Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1821. Foto Tom Larsen
Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1822. Foto Tom Larsen
Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1823. Foto Tom Larsen
Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1824. (Her finnes også noe for andre år) Foto Tom Larsen
Eidsvoll Fattigvesen. Fortegnelse over fattiglemmer 1840-1858. Protokoll 1. Foto Tom Larsen
Eidsvoll Fattigvesen. Fortegnelse over fattiglemmer 1840-1858. Protokoll 2. Foto Tom Larsen
Eidsvoll Fattigvesen. Fortegnelse over fattiglemmer 1840-1858. Protokoll 3. Foto Tom Larsen
Døde i Eidsvoll 1815-1831
Døde i Eidsvoll 1832-1844
Konfirmerte kommunikanter i Eidsvoll og Langset 1820-1880
Lassen, Wilhelm: Uddrag af Eidsvolds Prestegjelds Kirkebøger 1688-1856
Stamrulle for Eidsvoldske Compagnie 1834-1866
(kun Eidsvoll prestegjeld)
Overformynderrulle 1797-1859
Overformynderrulle 1816-1846
 

FRON:

Kallsbok 1732-1850 og Kopibok 1731-1850
Tiende-mandtal for Froens Præstegiæld 1790-1818

Militære ruller fra Fron, Fåberg, Ringebu, Gausdal og Øyer 1659, 1660 og 1676
Compagnirulle Froenske Kompani 1786
Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1789
Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1790

Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1791

Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1792
Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1793

Soldat og ungt mannskaps ruller. Mannskap innrullert 1748-1759 i Gudbrandsdalen