Om foreningen

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) er landets eldste nasjonale forening for slektsforskere. Foreningen ble etablert i 1926 og har i dag i overkant av 1700 medlemmer i Norge og utlandet

Foreningen utgir årlig to hefter av det vitenskapelige tidsskriftet Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og to hefter av foreningstidsskriftet Genealogen.

I tillegg utgir Norsk Slektshistorisk Forening med ujevne mellomrom andre skrifter som medlemmene får tilsendt - noen har vært gratis, andre solgt til rabattert pris. Det siste skriftet som er gitt ut er den store boken Eidsvollsmennene - Hvem var de? som ble utgitt i jubileumsåret 2014. Boken Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 ble utgitt i 2010. Begge disse er tilgjengelige i vår nettbutikk. Tidligere verk omfatter Hvem forsker hva i norsk genealogi (1998). Tidligere utgivelser omfatter standardverk som Jørgen Gløersens Dødsfall i Norge og Olai Ovenstads Militærbiografier 1628-1814.

NSF har også utgivelser på CD og DVD. Blant annet finnes de første 25 bind av NST på CD i slektsbutikken vår. Siste utgivelse her er det store 12 bindsverket om Danske og norske officerer i perioden 1648 til 1814.

Foreningens hovedmål er, og har alltid vært, å publisere artikler og annen litteratur i den hensikt å øke kunnskapen og interessen for slektshistorie i Norge. Fra 1927 har Norsk Slektshistorisk Forening utgitt Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) med to hefter pr. år - hvor fire hefter over to år utgjør ett bind. Til idag har det resultert i mer enn 15 000 sider med noe av den beste genealogiske litteraturen som er tilgjengelig i Norge. Publikasjonen har status som vitenskapelig tidsskrift. Foreningsbladet Genealogen kommer også med to hefter pr år. I Genealogen finnes både lettere og tyngre artikler, og her publiseres alle foreningsaktuelle artikler og notiser. I tillegg har foreningen nettsidene du leser nå.

Norsk Slektshistorisk Forening har kontorer i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo. Her finner du foreningens omfattende boksamling med slektslitteratur, bygdebøker m.m. Den norske samlingen er stor, her er mye fra Norden for øvrig, og også en del litteratur fra resten av verden. Biblioteket er åpen for alle på torsdager fra 17-20 og lørdager 10-14, og betjent av medlemmer i foreningen. I sommerferier og til jul og påske er bibliotektet stengt.

Prosjekter og arbeidsgrupper
Til enhver tid har Norsk Slektshistorisk Forening ulike prosjekter og arbeidsgrupper i sving. Det viktigste prosjektet akkurat nå er Slektshistoriewiki. Formålet med denne er å hjelpe alle slektsforskere med viktig informasjon de trenger til sin forskning. I tillegg er det grupper og enkeltindivider som arbeider med digitalisering av slektslitteratur. Arbeidsgruppen for europeiske aner er også et eksempel på hva NSF kan by på.

Den enkleste måten å bli medlem på er å melde seg inn her.

Medlemskapet i Norsk Slektshistorisk Forening koster kr. 400,- i Norge/Norden, 450,- i Europa for øvrig og 500,- i resten av verden. Innmeldingen gjelder for kalenderåret.

Kontoradresse:

Norsk Slektshistorisk Forening
Slektsforskernes Hus
Øvre Slottsgate 2 B
0157 OSLO

Telefon: 47 77 06 77
E-post: kontor@genealogi.no
Org.nr. 971 277 750

NSFs telefon er betjent mandager 10–14 og torsdager 10–14. Om telefonen ikke blir besvart, vil vi ringe deg tilbake så fort vi kan.
Biblioteket er betjent torsdag 17–20 og lørdag 10–14

Norsk Slektshistorisk Forenings styre fra mai 2015:

Styremedlemmer:

Rune Nedrud (formann), Lerdalsgata 34A, 2010 Strømmen, e-post: leder@genealogi.no. tlf. 41519129.

Håvard Blom (nestformann), Colbjørnsensg. 11, 0256 Oslo, e-post: nestleder@genealogi.no.

Elin Galtung Lihaug, Fallanv. 30 B, Seksjon 59, 0495 Oslo, e-post:elin.lihaug(krøllalfa)getmail.no, tlf. 21 92 06 78.

Jan Myhrvold, Tømmervegen 2, 2022 Gjerdrum, e-post: jan(krøllalfa)fennia.nu; tlf. 977 07 604.

David Widerberg Howden, Løvveien 4, 3128 Nøtterøy, e-post: dawidhow@hotmail.com, tlf 97957842

Haakon Styri, Hjelms gate 7b, 0355 Oslo, e-post: styri@online.no, tlf 90049902

Lars Ove Wangensteen, Postboks 147, 2612 Sjusjøen, e-post:lars.ove.wangensteen[krøllalfa]gmail.com, tlf 40096930

Vigdis Brenna

 

Sekretariat:

Norsk Slektshistorisk Forening
Slektsforskernes Hus
Øvre Slottsgate 2 B
0157 OSLO
Telefon: 47 77 06 77
E-post: kontor@genealogi.no

Redaksjon for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift

Redaktører
Are S. Gustavsen, e-post sk-gusta(krøllalfa)online.no.
Johan Marius Setsaas, e-post jsetsaas(krøllalfa)live.no.

Felles e-postadresse: nst@genealogi.no.

Redaksjon for Genealogen:
Redaktør Rune Nedrud, e-post: genealogen@genealogi.no.

Redaksjon for hjemmesidene
Web-redaktør Lars Ove Wangensteen, e-post: webredaksjon@genealogi.no.