NSF avd. Trøndelag

NSF avd Trøndelag har sine møter i NTNU Gunnerusbiblioteket,Kalveskinnsgata 1 b, Trondheim

gunnerus

Gunnerusbiblioteket i Trondheim er Norges eldste vitenskapelige bibliotek. Biblioteket ble grunnlagt i 1768 som bibliotek for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Biblioteket er oppkalt etter Johan Ernst Gunnerus, en av stifterne av DKNVS

Lokalavdelingen har månedlige møter, og kommende møter blir annonsert både her og på NSFs kalender

NSF avd Trøndelag ledes av Sølvi Løchen, og hun kan kontaktes på epost: solvi.lochen@ub.ntnu.no

Program høsten 2017:

Program våren 2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høstens arrangementer 2016:

30.08.2016: Slektsforskning for nybegynnere. Ved Sølvi Løchen.

20.09.2016: DNA i slektsforskning. Av David Widerberg Howden. Foredraget som PDF kan dere laste ned her: Foredrag-Trondheim-20092016 David-Widerberg-Howden

18.10.2016: 1700-talls primærkilder om Trondhjemmere. Manntall/sjeleregister
1768-1775: Transkriberingsgruppas prosjekt. Av Sølvi Løchen m.fl.

22.11.2016: Presteslekter i Trøndelag. Av Sven Henrik Pedersen.

 

Planlagte møter 1. halvår 2016:

15.mars: Røros kobberverks arkiver. Av Tor Anders Bekken Martinsen, generalsekretær i Landslaget for lokalhistorie
12.april: En slekt Fyhn. Av Bård Erling Ofstad, slektsforsker
21.mai: NSFs årsmøte med foredrag og utstilling (kl.15.00-ca.19.00)
11.juni: NSF Trøndelag besøker Steinkjer