Norsk Slektshistorisk Forenings avdeling: Møre

Norsk Slektshistorisk Forenings avdeling på Møre ble stiftet 26 April 2018, møtene avholdes i kantinen til Acel AS i Ystenesgaten 32, Ålesund.

Initivtakere til stifting av lokallaget er:

  • Leder: Bjørn Jonson Dale
  • Hanne Waksvik Heen