Europeiske aner

Arbeidsgruppen for europeiske aner ble opprettet i januar 2000. Gruppens formål er å bedre kjennskapen til europeiske arkiver, biblioteker, samlinger og foreninger som fremmer slektsforskningen. Gruppen er åpen for alle interesserte. Det er ikke lenger noen årskontingent, men de som ikke er medlemmer av  Norsk Slektshistorisk Forening betaler en møteavgift på kr 50,-. Denne  dekker enkel servering på de to faste, årlige arrangementene i Øvre Slottsgate 2 i Oslo samt honorar og eventuelt reiseutgifter til eksterne foredragsholdere.

Forum for europeiske aner 

Gruppens diskusjonsforum er åpent for alle, også for deg som hverken er medlem av en slektsforskerforening eller Arbeidsgruppen for europeiske aner. Alle kan lese innlegg i diskusjonsforumet, men for å delta kreves egen brukertilgang. Se nærmere under forumet om det.
 
Et diskusjonsforum for slektsforskere med felles ufordringer i europeiske land utenfor Norden. Forumet er initiert av Arbeidsgruppen for europeiske aner, men er åpent for alle. Både medlemmer av Norsk Slektshistorisk Forening og andre inviteres til å delta. Det sitter ikke noe ekspertpanel og venter på spørsmålene, og all debatt skjer mellom deltakerne.

Nedenfor finner du informasjon om arbeidsgruppens formål, møter og andre arrangementer, oversikt over utenlandske internettsteder av interesse og lenker til andre interessante ressurser. Hvis du er interessert i å bli medlem, så send en e-post til Norsk Slektshistorisk Forening kontor@genealogi.no og meld deg inn i arbeidsgruppen..

Kalender for kommende møter.

Oversikt over tidligere arrangementer.

Internettressurser for genealogiske studier av europeiske aner:

Om Arbeidsgruppen for europeiske aner

Arbeidsgruppens formål

 • Å bedre kjennskapen europeiske arkiver, biblioteker, samlinger og foreninger som fremmer slektsforskningen. Gruppen er åpen for alle interesserte.
 • Spre kunnskap om europeiske genealogiske forhold ved medlemsmøter og per e-post.
 • Her finner du en presentasjon av enkelte av arbeidsgruppens medlemmer.

Hvem kan delta

 • Gruppen er åpen for alle interesserte. Det kreves ikke medlemskap i Norsk Slektshistorisk Forening.
 • Det kreves ikke at deltagerne har aner fra Tyskland eller andre europeiske land, men det må kreves av deltagerne at de er motivert for å arbeide med europeiske genealogiske forhold, og har til hensikt å anvende gruppearbeidet som en hjelp i egen, aktiv slektsforskning. Gruppearbeidet forutsetter ikke kunnskaper i tysk eller andre aktuelle nasjonale språk eller kjennskap til gotisk skrift. Men derimot et visst minimum av historiske og geografiske kunnskaper. Dessuten forstår vel de fleste at slike kunnskaper og ferdigheter som språk og skrift er selve nøkkelen til å kunne komme seg fremover med sin egen forskning.
 • Gruppens medlemmer deltar fordi de har egne små prosjekter de ønsker besvart. Medlemskap forplikter ikke den enkelte til å utføre tjenester for andre personer.

Arbeidsprogram

 • Gruppen har to årlige møter i Norsk Slektshistorisk Forenings lokaler i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo sentrum.
 • Delta i  genealogiske seminarer, reiser og konferanser om europeiske genealogiske forhold, for eksempel i Tyskland.
 • Delta i slektsforskertreff og andre arrangement i Europa, for eksempel i Tyskland og dets naboland, som Nordelbische Genealogentreffen og Deutsche Genealogentag, som begge er årlige.
 • Holde kontakten med andre nordiske arbeidsgrupper for samme formål, for eksempel med G-gruppen (Goethe, Geschichte, Genealogie och Germania), og som dessuten arbeider med Baltikum.
 • Opprette og vedlikeholde kontakt med europeiske slektsforskerforeninger, blant annet ved utveksling av tidsskrifter og bøker, besøk og deltagelse ved slektsforskertreff.
 • Delta i påbyggingen av Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek med utenlandsk litteratur og hjelpemidler. Blant annet finne opplysninger om og hjelpe til med anskaffelse av viktige håndbøker og kart, arkivkataloger, kildeutgaver m.m.
 • Oppslag fra egne boksamlinger på frivilling basis. Gruppens medlemmer som har litteratur de tror andre kan ha nytte av, oppfordres til å orientere om hvilke bøker de har. Listen oppdateres etterhvert som vi får henvendelser > Les mer her.

Arbeidsprogrammet skal selvsagt bestemmes av gruppen selv. Gruppen har ingen valgt leder. Koordinator er Carsten Berg Høgenhoff.

For videre tips, se for eksempel Utenlandske håndbøker og Innvandrerarkivet