Kilder og eldre historie

Disse produktene er utgitte kildeskrifter, avfotograferinger og kilder om eldre historie, bumerker og adel

Kildeskrift

Lassens samlinger: Gravinnskrifter (pdf)

Kr 120
Les mer

Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570

Kr 250
Les mer

Skogsfinska släktnamn i Skandinavien

Kr 250
Les mer

Borgerbøker

Christiania borgerbok 1698-1799 (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150
Les mer
Borgere i Skien

Skiens borgerskap på 1700-tallet

Kr 150
Les mer
Borgere i Trondheim

Trondhjems borgerskap 1680-1730 (PDF)

Kr 100
Les mer

Yrker og embeter

Arendals Geistlighed (pdf)

Kr 200
Les mer

Eidsvollsmennene – Hvem var de?

Kr 495
Les mer

Fortegnelse over Sorenskrivere i Norge 1591-1814 (pdf)

Kr 150
Les mer

Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905. Bind 1. (PDF)

Kr 200
Les mer

Militære kilder

Danske og norske officerer 1648-1814 (pdf minnepinne)

Kr 550
Les mer

I Kongens teneste

Kr 100
Les mer

Adel og middelalder

Adelskap forplikter: Festskrift for Tore Weidling

Kr 150
Les mer
Aspa

Aspa-seminaret

Kr 150
Les mer

Barbara Grabow – fargebilder i 2 størrelser

Kr 270
Les mer

Benkestokk-seminaret (PDF)

Kr 200
Les mer

Bratt-slekten fra Gudbrandsdalen (pdf)

Kr 200
Les mer

ca. 2500 våpen til Adelige familier i Danmark, Norge og … (pdf)

Kr 250
Les mer

Galtung-barna – fargebilder i 2 størrelser

Kr 270
Les mer

Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre

Kr 300
Les mer

Lauritz Galtung- fargebilder i 2 størrelser

Kr 270
Les mer

Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570

Kr 250
Les mer

Bumerker og heraldikk

ca. 2500 våpen til Adelige familier i Danmark, Norge og … (pdf)

Kr 250
Les mer

Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a nation

Kr 335
Les mer