Dødsfall i Norge 1763-1850 (fra aviser) Bind 1-3

Skannet av Berit Gullbekk og tilrettelagt som e-bøker av Carsten Berg Høgenhoff

Jørgen GløersenOveringeniør Jørgen Gløersen (20. mai 1895- 30. mars 1975)

Jørgen Gløersens Dødsfall i Norge ble publisert i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i tre omganger, fra 1960-1987. Verket har ikke vært utgitt annet enn i den form det ble trykket i NST, men er også innbundet i tre bind som står på NSFs bibliotek i Slektsforskernes Hus. Hvert av bindene er på over 500 sider. E-bøkene letter tilgjengeligheten til dette sentrale registeret betraktelig.

Bindene inneholder hhv ca 12.800, 13.300 og 15.000 personer hvis navn er funnet nevnt i avisene før 1850 - til sammen over 41.000 navn. Det er henvisning til hvilke aviser navnene er hentet fra, slik at det skal være mulig å finne frem til den uforkortede originalteksten for den som ønsker det. Innledningen til bøkene har detaljer om hvilke aviser som er brukt som underlag, m.m.

Legg merke til at Gløersen av plasshensyn har utelatt biografiske data om offiserer tilhørende hæren, med mindre disse supplerer Olai Ovenstads Militærbiografier. (Bergens Adressekontors Efterretninger er også holdt utenfor registreringen, idet den er dekket av A[nthon] M[ohr] Wieseners Dødsfald i Bergen 1765-1850, utgitt av Bergens Historiske Forening i 1925.

Gløersen advarer mot at avisenes opplysninger ikke alltid er helt pålitelige, og at alle data, hvis mulig, bør kontrolleres mot kirkebøker og andre primærkilder.

  • I. Jørgen Gløersen: Dødsfall i Norge 1763-1825. 1964 [utgitt som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVII-XIX, 1960-64, med støtte fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd]. 507 s.
  • II. Jørgen Gløersen: Dødsfall i Norge 1826-1840. 1970 [utgitt som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX-XXII, 1966-70, med støtte fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd]. 519 s. Dette bindet inneholder også noen rettelser til bind 1.
  • III. Jørgen Gløersen: Dødsfall i Norge 1841-1850. 1983-87 [utgitt som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX-XXXI med støtte fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd]. 566 s.