Vi arrangerer Slektsforskerkonferansen

Vi planlegger å arrangere Slektsforskerkonferanse på Gardermoen, opprinnelig var det tenkt å arrangeres 18-20. september 2020, men på grunn av Corona-situasjonen ble denne utsatt til høsten 2021 (15-18. oktober 2021). Det blir 6-timers kurs om autosomalt-DNA med triangulering på fredag og foredrag