Uncategorized

Vi arrangerer Slektsforskerkonferansen

Vi planlegger å arrangere Slektsforskerkonferanse på Gardermoen, opprinnelig var det tenkt å arrangeres 18-20. september 2020, men på grunn av Corona-situasjonen blir denne utsatt til over nyttår (5-7. februar 2021). Det blir 6-timers kurs om autosomalt-DNA med triangulering på fredag og foredrag i konferansehelga. Temaene strekker seg fra vårt felles opphav til arkeologisk DNA, folkevandring,…
Read more

Nytt nummer av Genealogen

Da burde de fleste ha fått siste utgave av vårt medlemsblad Genealogen. Denne gangen prydes forsiden av vår alles Jahn Teigen som gikk bort 24. februar i år, da er det også naturlig å nevne hans slektsbakgrunn og det har Are S. Gustavsen bidratt med. Med i nummeret er også et bidrag fra Danmark om…
Read more

Corona og nedetid

Som de fleste har merket, er vi inne i en spesiell periode i vårt land. Det har vært utfordrende for barneforeldre og for de som jobber både i utsatte yrker og i bedrifter som har måttet stenge pga. lav etterspørsel eller pålegg om stenging. I disse måneder har vi måttet holde avstand, både til ukjente…
Read more

Har du en husmann i slektstreet?

Har du en husmann i slektstreet? På medlemsmøte mandag 9. mars vil Lars Løberg holde et foredrag om husmannsvesenet på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Hvordan utviklet husmannsvesenet seg gjennom århundrene? Hvilke ulike typer husmenn fantes og hvilke funksjoner hadde de? Lars Løberg; historiker, slektsforsker og tidligere diplomat har skrevet om dette temaet i Genealogen tilbake…
Read more