Uncategorized

Fattigkommisjonen for Vang i Hedmark 1811-1902 er nå fotografert

Lars Ove Wangensteen fortsetter sitt arbeide med å tilgjengeliggjøre kilder, nå er 3800 sider av Fattigkommisjonen for Vang i Hedmark 1811-1902 fotografert og det kommer mer! Disse kildene forteller oss mye om levevilkår, hva de som gikk på legd fikk i støtte o.a. Her er det potensiale til å finne mye personhistorie, alder, hvor personen…
Read more

Slektsforskerdagen 2019

Neste Lørdag (26.10.) er det Slektsforskerdagen! Dagen blir arrangert over hele landet og på bla. Statsarkivene der Slekt og Data gjør en stor jobb sammen med lokale drivkrefter for å samle oss alle rundt en felles interesse for slekt og lokalhistorie. Norsk Slektshistorisk Forening er tilstede flere steder, bla. som foredragsholdere og på stand. I…
Read more

Arkivene samles på Digitalarkivet

Arkivverket vil nå sammen med resten av arkivsektoren utvikle Digitalarkivet til å bli en felles plattform for alle arkivinstitusjoner. Det vil si både statlige, kommunale og private arkiv. Digitalarkivet kommer til å bli en selvbetjent database der institusjoner kan selv publisere materiale i en felles plattform til glede for alle som jobber med eldre kildemateriale.…
Read more

Meld deg på kurs hos oss

Denne høsten starter vi opp kurs i slektsforskning, gotisk skrift og introduksjon til bruk av DNA i slektsforskning. Påmelding kan gjøres både i nettbutikk og til kontor@genealogi.no Ved for få påmeldte til et kurs, vil du få tilbud om å delta på neste kurs eller at kurs på dag og kveldstid blir slått sammen. Nybegynnerkurs…
Read more