Bøker

NSF selger både bøker fra eget forlag og vi formidler bøker vi mener er relevante for slektsforskere.

Bøker i papirformat

Åmot bygdebok

Kr 400
Les mer

Bygdebok for Årdal

Kr 400
Les mer

Bygdebok for Ølen

Kr 400
Les mer

Den glemte skriften

Kr 425
Les mer

Eidsvollsmennene – Hvem var de?

Kr 495
Les mer

Erik Olsen Wullum

Kr 200
Les mer

Gards- og Ættesoge IV Gaupne Sokn for Luster

Kr 200
Les mer

Hyllestad bygdebok, soga om folket

Kr 100
Les mer

I Kongens teneste

Kr 100
Les mer

Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a nation

Kr 290
Les mer

Liv og Lagnad i Suldal

Kr 100
Les mer

Lokalhistorie for Gullverket: bind 1-3

Kr 497
Les mer

Lokalhistorie nordre og østre GULLVERKET

Kr 149
Les mer

Lokalhistorie sør-østre og vestre GULLVERKET

Kr 149
Les mer

Lokalhistorie sørvestgreina GULLVERKET

Kr 199
Les mer

Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570

Kr 250
Les mer

Nord-Odal bygdebok

Kr 700
Les mer

Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610

Kr 249
Les mer

Seljord bygdebok

Kr 300
Les mer

Skedsmo -Bygdens historie bind 1-2

Kr 750
Les mer

Skjerstad bygdebok

Kr 1800
Les mer

Skogsfinska släktnamn i Skandinavien

Kr 200
Les mer

Slekten Rømcke

Kr 200
Les mer

Slektsboken “Ingeniøroffiseren Henrik Aubert”

Kr 100
Les mer

Slektsforskning med DNA

Kr 369
Les mer

Utflyttarboka 2007 for Hareid og Ulstein

Kr 300
Les mer

Våre Røtter

Kr 210
Les mer

Slektsbøker

233 norske slekter

Kr 200
Les mer

Adelskap forplikter: Festskrift for Tore Weidling

Kr 125
Les mer

Arendals Geistlighed (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

Berentsen-ætten (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150
Les mer

Bratt-slekten fra Gudbrandsdalen (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

Danske og norske officerer 1648-1814 (pdf minnepinne)

Kr 550
Les mer

En røst fra Østerdalene: Festskrift for Lars Løberg

Kr 125
Les mer

Fortegnelse over Sorenskrivere i Norge 1591-1814 (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150
Les mer

Han far-prestehistorie og bygdeliv i Valdres (PDF)

Kr 200
Les mer

Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre

Kr 300
Les mer

Lassens samlinger: Gravinnskrifter (pdf)

Kr 120
Les mer

Neumanns samlinger: Toten-slekter (pdf minnepinne)

Kr 449
Les mer

Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905. Bind 1. (PDF)

Kr 200
Les mer

Optegnelser vedrørerende Familien KIØRBOE (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150
Les mer

Slægten BUGGE i Norge og Danmark (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

Slegten Eyde af Arendal (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

Slegten Michelet (pdf-fil til nedlasting)

Kr 250
Les mer

Slektsboken “Ingeniøroffiseren Henrik Aubert”

Kr 100
Les mer

Stamtavler over familien Breder (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

Wilhelmine Brandts samlede verker

Kr 250
Les mer

Bygdebøker

Åmot bygdebok

Kr 400
Les mer

Bygdebok for Årdal

Kr 400
Les mer

Bygdebok for Ølen

Kr 400
Les mer

Gards- og Ættesoge IV Gaupne Sokn for Luster

Kr 200
Les mer

Hyllestad bygdebok, soga om folket

Kr 100
Les mer

I Kongens teneste

Kr 100
Les mer

Liv og Lagnad i Suldal

Kr 100
Les mer

Lokalhistorie for Gullverket: bind 1-3

Kr 497
Les mer

Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570

Kr 250
Les mer

Neumanns samlinger: Toten-slekter (pdf minnepinne)

Kr 449
Les mer

Nord-Odal bygdebok

Kr 700
Les mer

Seljord bygdebok

Kr 300
Les mer

Skedsmo -Bygdens historie bind 1-2

Kr 750
Les mer

Skjerstad bygdebok

Kr 1800
Les mer

Utflyttarboka 2007 for Hareid og Ulstein

Kr 300
Les mer