Bøker

NSF selger både bøker fra eget forlag og vi formidler bøker vi mener er relevante for slektsforskere.

Bøker i papirformat

Den glemte skriften

Kr 425
Les mer

Eidsvollsmennene – Hvem var de?

Kr 495
Les mer

Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a nation

Kr 290
Les mer

Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570

Kr 250
Les mer

Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610

Kr 249
Les mer

Skogfinska släktnamn i Skandinavien

Kr 200
Les mer

Slektsboken “Ingeniøroffiseren Henrik Aubert”

Kr 100
Les mer

Våre Røtter

Kr 210
Les mer

Slektsbøker

233 norske slekter

Kr 200
Les mer

Adelskap forplikter: Festskrift for Tore Weidling

Kr 125
Les mer

Arendals Geistlighed (pdf-fil til nedlasting)

Kr 120
Les mer

Berentsen-ætten (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150
Les mer

Bratt-slekten fra Gudbrandsdalen (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

Danske og norske officerer 1648-1814

Kr 550
Les mer

En røst fra Østerdalene: Festskrift for Lars Løberg

Kr 125
Les mer

Fortegnelse over Sorenskrivere i Norge 1591-1814 (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150
Les mer

Han far-prestehistorie og bygdeliv i Valdres (PDF)

Kr 200
Les mer

Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre

Kr 300
Les mer

Lassens samlinger: Gravinnskrifter

Kr 120
Les mer

Neumanns samlinger: Toten-slekter

Kr 449
Les mer

Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905. Bind 1.

Kr 200
Les mer

Optegnelser vedrørerende Familien KIØRBOE (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150
Les mer

Slægten BUGGE i Norge og Danmark (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

Slegten Eyde af Arendal (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

Slegten Michelet (pdf-fil til nedlasting)

Kr 250
Les mer

Slektsboken “Ingeniøroffiseren Henrik Aubert”

Kr 100
Les mer

Stamtavler over familien Breder (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

Wilhelmine Brandts samlede verker

Kr 250
Les mer

Bygdebøker

Lokalhistorie for GULLVERKET. Alle 3 bind.

Kr 497
Les mer

Lokalhistorie nordre og østre GULLVERKET

Kr 149
Les mer

Lokalhistorie sør-østre og vestre GULLVERKET

Kr 149
Les mer

Lokalhistorie sørvestgreina GULLVERKET

Kr 199
Les mer

Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570

Kr 250
Les mer