Bøker

NSF selger både bøker fra eget forlag og vi formidler bøker vi mener er relevante for slektsforskere.

Egne utgivelser

Eidsvollsmennene – Hvem var de?

Kr 495
Les mer

Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a nation

Kr 290
Les mer

Regnskapene for Akershus på 1600-tallet (sikt og sakefall)

Kr 495
Les mer

Slektsforskning med DNA

Kr 245
Les mer

Bøker i papirformat

Adelskap forplikter: Festskrift for Tore Weidling

Kr 125
Les mer
Aspa

Aspa-seminaret

Kr 125
Les mer

Den glemte skriften

Kr 425
Les mer

Eidsvollsmennene – Hvem var de?

Kr 495
Les mer

Genealogen 1997

Kr 100
Les mer

Genealogen 1998

Kr 100
Les mer

Genealogen 1999

Kr 100
Les mer

Genealogen 2000

Kr 100
Les mer

Genealogen 2001

Kr 100
Les mer

Genealogen 2002

Kr 100
Les mer

Genealogen 2003

Kr 100
Les mer

Genealogen 2004

Kr 100
Les mer

Genealogen 2005

Kr 100
Les mer

Genealogen 2006

Kr 100
Les mer

Genealogen 2007

Kr 100
Les mer

Genealogen 2008

Kr 100
Les mer

Genealogen 2009

Kr 100
Les mer

Genealogen 2010

Kr 100
Les mer

Genealogen 2011

Kr 100
Les mer

Genealogen 2012

Kr 100
Les mer

Genealogen 2013

Kr 100
Les mer

Genealogen 2014

Kr 100
Les mer

Genealogen 2015

Kr 100
Les mer

Genealogen 2016

Kr 125
Les mer

Genealogen 2017

Kr 125
Les mer

Genealogen 2018

Kr 125
Les mer

Genealogen 2019

Kr 125
Les mer

Genealogen 2020

Kr 125
Les mer

I Kongens teneste

Kr 100
Les mer

Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a nation

Kr 290
Les mer

Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre

Kr 300
Les mer

Kurshefte

Kr 75
Les mer

Lokalhistorie nordre og østre GULLVERKET

Kr 149
Les mer

Lokalhistorie sørvestgreina GULLVERKET

Kr 199
Les mer

Manntall Grønland (Oslo)

Kr 125
Les mer

Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570

Kr 250
Les mer

NST bind 30

Kr 100
Les mer

NST bind 31

Kr 150
Les mer

NST bind 32

Kr 150
Les mer

NST bind 33

Kr 150
Les mer

NST bind 34

Kr 150
Les mer

NST bind 35

Kr 150
Les mer

NST bind 36

Kr 150
Les mer

NST bind 37

Kr 150
Les mer

NST bind 38

Kr 150
Les mer

NST bind 39

Kr 150
Les mer

NST bind 40

Kr 150
Les mer

NST bind 41

Kr 150
Les mer

NST bind 42

Kr 150
Les mer

NST bind 43

Kr 150
Les mer

Bøker i PDF

233 norske slekter

Kr 200
Les mer

Arendals Geistlighed (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer
Aspa

Aspa-seminaret

Kr 125
Les mer

Benkestokk-seminaret (PDF)

Kr 200
Les mer

Berentsen-ætten (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150
Les mer

Bratt-slekten fra Gudbrandsdalen (pdf)

Kr 200
Les mer

ca. 2500 våpen til Adelige familier i Danmark, Norge og … (pdf)

Kr 250
Les mer

Christiania borgerbok 1698-1799 (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150
Les mer

Danske og norske officerer 1648-1814 (pdf minnepinne)

Kr 550
Les mer

Dødsfall i Eidsvoll 1815-1855 (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

En røst fra Østerdalene: Festskrift for Lars Løberg

Kr 125
Les mer

Fortegnelse over Sorenskrivere i Norge 1591-1814 (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150
Les mer

Genealogen 1996

Kr 100
Les mer

Genealogen 1997

Kr 100
Les mer

Genealogen 1998

Kr 100
Les mer

Genealogen 1999

Kr 100
Les mer

Genealogen 2000

Kr 100
Les mer

Genealogen 2001

Kr 100
Les mer

Genealogen 2002

Kr 100
Les mer

Genealogen 2003

Kr 100
Les mer

Genealogen 2004

Kr 100
Les mer

Genealogen 2005

Kr 100
Les mer

Genealogen 2006

Kr 100
Les mer

Genealogen 2007

Kr 100
Les mer

Genealogen 2008

Kr 100
Les mer

Genealogen 2009

Kr 100
Les mer

Genealogen 2010

Kr 100
Les mer

Gotisk Skrift. En kort veiledning.

Kr 0
Les mer

Han far-prestehistorie og bygdeliv i Valdres (PDF)

Kr 200
Les mer

Innholdsfortegnelse Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift 1983-2015 (pdf)

Kr 0
Les mer

Lassens samlinger: Gravinnskrifter (pdf)

Kr 120
Les mer

Medlemsblad 1987-95 (pdf)

Kr 30
Les mer

Milorg-posten 1945-1946 (PDF)

Kr 250
Les mer

Neumanns samlinger: Toten-slekter (pdf minnepinne)

Kr 449
Les mer

Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905. Bind 1. (PDF)

Kr 200
Les mer

Norsk Personalhistorisk Tidsskrift (pdf)

Kr 300
Les mer

NST bind 01

Kr 100
Les mer

NST bind 02

Kr 100
Les mer

NST bind 03

Kr 100
Les mer

NST bind 04

Kr 100
Les mer

NST bind 05

Kr 100
Les mer

NST bind 06

Kr 100
Les mer

NST bind 07

Kr 100
Les mer

NST bind 08

Kr 100
Les mer

NST bind 09

Kr 100
Les mer

NST bind 10

Kr 100
Les mer

NST bind 11

Kr 100
Les mer

NST bind 12

Kr 100
Les mer

NST bind 13

Kr 100
Les mer

NST bind 14

Kr 100
Les mer