Bøker

NSF selger både bøker fra eget forlag og vi formidler bøker vi mener er relevante for slektsforskere.

Bøker i papirformat

Bø-soga -Gards og ættesoga bind 1-4

Kr 1500
Les mer

Bygdebok for Sauherad bind 1-5

Kr 1500
Les mer

Den glemte skriften

Kr 425
Les mer

Eidsvollsmennene – Hvem var de?

Kr 495
Les mer

Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a nation

Kr 290
Les mer

Lokalhistorie for Gullverket: bind 1-3

Kr 497
Les mer

Lokalhistorie nordre og østre GULLVERKET

Kr 149
Les mer

Lokalhistorie sør-østre og vestre GULLVERKET

Kr 149
Les mer

Lokalhistorie sørvestgreina GULLVERKET

Kr 199
Les mer

Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570

Kr 250
Les mer

Nærøy bygdebok bind 1-5

Kr 1200
Les mer

Nøtterøy -Gårds og slektshistorie bind 1-2

Kr 500
Les mer

Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610

Kr 249
Les mer

Skedsmo -Bygdens historie bind 1-2

Kr 750
Les mer

Skogfinska släktnamn i Skandinavien

Kr 200
Les mer

Slektsboken “Ingeniøroffiseren Henrik Aubert”

Kr 100
Les mer

Slektsforskning med DNA

Kr 369
Les mer

Våre Røtter

Kr 210
Les mer

Slektsbøker

233 norske slekter

Kr 200
Les mer

Adelskap forplikter: Festskrift for Tore Weidling

Kr 125
Les mer

Arendals Geistlighed (pdf-fil til nedlasting)

Kr 120
Les mer

Berentsen-ætten (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150
Les mer

Bratt-slekten fra Gudbrandsdalen (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

Danske og norske officerer 1648-1814

Kr 550
Les mer

En røst fra Østerdalene: Festskrift for Lars Løberg

Kr 125
Les mer

Fortegnelse over Sorenskrivere i Norge 1591-1814 (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150
Les mer

Han far-prestehistorie og bygdeliv i Valdres (PDF)

Kr 200
Les mer

Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre

Kr 300
Les mer

Lassens samlinger: Gravinnskrifter

Kr 120
Les mer

Neumanns samlinger: Toten-slekter

Kr 449
Les mer

Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905. Bind 1.

Kr 200
Les mer

Optegnelser vedrørerende Familien KIØRBOE (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150
Les mer

Slægten BUGGE i Norge og Danmark (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

Slegten Eyde af Arendal (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

Slegten Michelet (pdf-fil til nedlasting)

Kr 250
Les mer

Slektsboken “Ingeniøroffiseren Henrik Aubert”

Kr 100
Les mer

Stamtavler over familien Breder (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200
Les mer

Wilhelmine Brandts samlede verker

Kr 250
Les mer

Bygdebøker

Bø-soga -Gards og ættesoga bind 1-4

Kr 1500
Les mer

Bygdebok for Sauherad bind 1-5

Kr 1500
Les mer

Lokalhistorie for Gullverket: bind 1-3

Kr 497
Les mer

Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570

Kr 250
Les mer

Nærøy bygdebok bind 1-5

Kr 1200
Les mer

Nøtterøy -Gårds og slektshistorie bind 1-2

Kr 500
Les mer

Skedsmo -Bygdens historie bind 1-2

Kr 750
Les mer