Nyhetsarkiv

Publisering av kilder fra Vang i Hedmarks fattigkommisjon 1811-1898 er fullført

I forbindelse med at vi nå har fullført publiseringen av kilder fra Vang i Hedmarks fattigkommisjon, tenker vi at det kan være fint å legge disse ut fritt tilgjengelig for alle besøkende frem til 20. februar. Disse kildene forteller oss mye om