Adel og middelalder, samt kilder før år 1600

Kunstner: Knud Bergslien (1869) Birkebeinerne frakter Håkon Håkonsson til Nidaros i 1206.

Tyngdepunktet av kilder publisert er et resultat av Adelsprosjektet som var et forskernettverk som ble opprettet i 1989, med formål om å øke kunnskapen om middelalderens slekter og utarbeide et kildebasert leksikon over samtlige. Det har vært arbeidet og forsket på norske adelsslekter i perioden fra 1000-tallet til 1824 og omfanget omfatter inntil 500 adelsslekter. Prosjektet arrangerte en rekke seminarer og foredrag med temaer fra norsk middelaldergenealogi og publiserte omlag 10 større og 15 mindre artikler, med et tyngdepunkt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og Genealogen. Redaktør for prosjektet og sentral bidragsyter var Tore Hermundsson Vigerust.

Kilder til norsk adel

Folk i middelalderen og på 1500-tallet