Opphevelsen av de adelige privilegier i Norge, 1814-1824