Monthly Archives: mai 2020

Nytt nummer av Genealogen

Da burde de fleste ha fått siste utgave av vårt medlemsblad Genealogen. Denne gangen prydes forsiden av vår alles Jahn Teigen som gikk bort 24. februar i år, da er det også naturlig å nevne hans slektsbakgrunn og det har Are S. Gustavsen bidratt med. Med i nummeret er også et bidrag fra Danmark om…
Read more

Corona og nedetid

Som de fleste har merket, er vi inne i en spesiell periode i vårt land. Det har vært utfordrende for barneforeldre og for de som jobber både i utsatte yrker og i bedrifter som har måttet stenge pga. lav etterspørsel eller pålegg om stenging. I disse måneder har vi måttet holde avstand, både til ukjente…
Read more