Monthly Archives: november 2019

Genea-LAN: Slektshelg 2020

Genea-LAN blir arrangert 25-26. januar 2020. Det blir en helg der du kan møte andre slektsforskere, dele erfaringer og lære av hverandre. Siden det arrangeres i våre lokaler på Lørenskog, har vi også tilgang til vår store boksamlig med kilder fra inn og utland. Det blir foredrag, konkurranser og tilgang til foreningens nettressurser. Det er begrenset…
Read more

Meld deg på DNA-kurs

I de siste årene har DNA blitt en viktig del av slektsforskningen, kanskje like viktig som bruk av data i slektsforskning har fått. Med DNA kan vi faktisk få bekreftet om det vi har forsket frem stemmer og om presten har fått registrert riktig i kirkebøkene. For DNA kan ikke lyve, men det er allikevel…
Read more

Fattigkommisjonen for Vang i Hedmark 1811-1902 er nå fotografert

Lars Ove Wangensteen fortsetter sitt arbeide med å tilgjengeliggjøre kilder, nå er 3800 sider av Fattigkommisjonen for Vang i Hedmark 1811-1902 fotografert og det kommer mer! Disse kildene forteller oss mye om levevilkår, hva de som gikk på legd fikk i støtte o.a. Her er det potensiale til å finne mye personhistorie, alder, hvor personen…
Read more