Yearly Archives: 2019

Fattigkommisjonen for Vang i Hedmark 1811-1902 er nå fotografert

Lars Ove Wangensteen fortsetter sitt arbeide med å tilgjengeliggjøre kilder, nå er 3800 sider av Fattigkommisjonen for Vang i Hedmark 1811-1902 fotografert og det kommer mer! Disse kildene forteller oss mye om levevilkår, hva de som gikk på legd fikk i støtte o.a. Her er det potensiale til å finne mye personhistorie, alder, hvor personen…
Read more

Slektsforskerdagen 2019

Neste Lørdag (26.10.) er det Slektsforskerdagen! Dagen blir arrangert over hele landet og på bla. Statsarkivene der Slekt og Data gjør en stor jobb sammen med lokale drivkrefter for å samle oss alle rundt en felles interesse for slekt og lokalhistorie. Norsk Slektshistorisk Forening er tilstede flere steder, bla. som foredragsholdere og på stand. I…
Read more

Er du av glassblåserslekt?

Grunnlaget for glassproduksjonen i Norge ble startet da «Det Kongelige Allernaadigst Oetroyerede Nordske Compagnie» ble opprettet av den Dansk-norske kongen i 1739 og det første glassverket ble startet på Falkensten i Borre. Men det var først da glassverket på Nøstetangen ble startet i 1741 at det ble fart på produksjonen og med det økte behovet…
Read more

Arkivene samles på Digitalarkivet

Arkivverket vil nå sammen med resten av arkivsektoren utvikle Digitalarkivet til å bli en felles plattform for alle arkivinstitusjoner. Det vil si både statlige, kommunale og private arkiv. Digitalarkivet kommer til å bli en selvbetjent database der institusjoner kan selv publisere materiale i en felles plattform til glede for alle som jobber med eldre kildemateriale.…
Read more