Monthly Archives: mars 2018

Da er tre publiseringer ferdig

Den ene er de slektshistoriske samlingene etter John Anders Nordström. Samlingen innholder opplysninger om slekter og gårder i Båhuslen, med vekt på Orust og Tjörn, men det er også slektstavler og beskrivelser av den norske adel i Båhuslen. En viktig kilde for de med slekt fra de tidligere norske områdene i Båhuslen. Samlingen er etter…
Read more