Blir nye slektsforskere nå overlatt til seg selv?

Fra 1. januar 2017 vil Arkivverket slutte å hjelpe slektsforskere som sender inn henvendelser om kilder og/eller slekt til arkivene. Det satses på hjelp til selvhjelp gjennom en meget kort artikkel «Starte med slektsforskning» på Arkivverkets hjemmesider. Ofte er ikke dette nok

Salg av to nye bøker om alle sikt- og sakefallslistene for Oppland fylke fram til 1695

Slektshistorisk Forlag har utgitt to bøker som inneholder alle sikt- og sakefallslistene for nåværende Oppland fylke fram til 1695. Begrenset opplag!   Hver bok vil bli på 485 sider, og inneholder i tillegg til selve listene fullstendig navneregister med alle personer som er nevn,

Samarbeid mellom NSF og Bygdelagenes Fellesraad i USA

Foreningen har startet et samarbeid med Bygdelagenes fellesraad i USA. Fellesrådet er en paraply for alle bygdelagene i USA som består av etterkommere etter norske utvandrere. Intensjonen er at NSF og Fellesrådet skal bygge relasjoner mellom foreningene og gi hverandre tips og

Statsbudsjettet 2017 – dårlige nyheter for Kulturvernorganisasjonene

Statsbudsjettet er dårlige nyheter for alle Kulturvernorganisasjonene. Spesielt dårlig er de for organisasjoner og foreninger under 5000 medlemmer som nå kan glemme tanken om driftsstøtte. I tillegg varsler budsjettet også kutt i momskompensasjonen, og for mange av oss i Kulturvernorganisasjonene betyr dette

Norwegian Death Index (NDI). Kjell Arne Brudviks hobbyprosjekt som vokste seg stort (nedlagt 4/12-2016)

Kjell Arne Brudvik skriver om prosjektet: Norwegian Death Index (NDI) ble startet som et hobbyprosjekt for en del år siden – da som en privat ressurs som egentlig var en egen rapporteringstjeneste hvor man fikk beskjed om at et etternavn var registrert