Våre nettsider er under vedlikehold, grunnet bytting av server.

Pga. Corona-situasjonen vil alle aktiviteter i våre lokaler bli innstilt ut året.

Besøk Slektshistoriewiki