Slektsbøker utgitt i 2013

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en oversikt over slektsbøker utgitt i 2013. Oversikten bygger på søk i BibSys,[1] men vi har også lagt til andre utgivelser som vi er blitt gjort oppmerksomme på. Skulle det finnes en digital versjon, lages det lenke fra tittelen (samt at oppføringen tilføyes den generelle oversikten over digitale slektsbøker). Hvis den aktuelle slekten er representert med egen artikkel i Slektshistoriewiki, lag lenke fra slektsnavnet i kolonne 1. Hvis forfatteren er representert, lag lenke fra navnet i kolonne 2. Kun utgivelser om norske slekter, utvandringshistorie, navnerett o.l. er tatt med.

Slekt (ev. gård eller tema) Forfatter Boktittel BibSys, ev. Deichmanske Tilgjengelig i ØS2[2]
Adel Harald Nissen, Terje T.V. Bratberg Schønings våpenbok. Gamle norske adel efter et gammelt manuskript assessor Ifver Hirtzholm tilhørende. Etter et manuskript i Gunnerusbiblioteket i Trondheim 132587645
Adeler Erik Ribsskog Skifte etter Magna og Holger Adeler, 2. paperbackutgave 130721263
Blø Grethe Sæther, Einar Helge Sæther Blø. Slekten (2 bind) 132437570
Breivoll Rob Hansen Old Breivoll farm. An historical account 1567–1945. A unique history and collection of documents from Breivoll, Ibestad 133016919
Epitafium Michael Wolfe Cut these words into my stone. Ancient Greek epitaphs 133144070
Furuseth Tore Furuseth Slektstreff på Furuseth 15. juni 2013 --- Ja
Hardi, Løvaas Hans Fredrik Bøen Slekta etter Dorthea Cathrine Løvaas og Joseph Hardi. Slekta etter Dorthea Cathrine Løvaas, født 1758, død 26. august 1816 og Joseph Hardi, født ca. 1750, død 3. februar 1811 140056734
Heraldikk Allan Tønnesen, Ditlev Tamm Magtens besegling. Enevoldsarveregeringsakterne af 1661 og 1662 underskrevet og beseglet af stænderne i Danmark, Norge, Island og Færøerne 131546198 Ja
Holet Bjørn Boge Familien fra Holet på Frøya 133446670
Hæg, Nes Tore Hæg Om Albert Karelius Hæg født 1882 – død 1962 og Anne Marie Nes født 1888 – død 1965 samt deres forfedre og etterkommere 132986892
Johansen, Kilen, Eidshaug Terje Kilen Vi er i slekt : en vandring tilbake i tid i Johansen/Kilen Eidshaug slekta 130746541
Knardal Vigdis Knardal, Per Knardal Klangen frå Knardalen 132262282
Kvamstrø Olav Finstad Kvamstrø-slekta. Etterkommere av Augusta Kristine Andreasdatter Kvamstrø (f. Skei) og Andreas Andersen Kvamstrø 132490617
Lia Rune Jensen Slekten min - og din! Plassen Lia med omegn i søndre Lurøy 133068234
Løvland Ellen Mjøen Sæther Lauvland. Fra nybrott til fritidsbruk. Historien om Jørgen Løvlands barndomshjem og slekten hans der 133412903
Moe Erik G. Moe Minner fra 1930- og 40-årene i Molde. Barndoms- og ungdomsår 133403149
Olsen Bodil Haugli I Olaus Olsens fotefar 132359855
Oslohistorie, Slekt Tobias. Tidsskrift for oslohistorie. 2013. Slekt i Oslo Deichmanske
Personnavn Kristoffer Kruken, Ola Stemshaug Norsk personnamnleksikon, Samlaget kunnskap, 3. utgave 132487381 Ja
Skoganvarre, Porsanger, Samer, Kvener Sverre Opdahl Om Skoganvarre og folket i tiden fra 1853 til høsten 1944 132058286
Steinfeld Therese Alvik Familien Steinfeld. Da byen gråt 133110613
Straumsnes Stein Johansen Mitt Straumsnes. Røtter i sommerparadis 133354873
Svendsrud Anna Margrete Svendsrud Anne og Ola Svendsruds etterkommere. Lesjaskog 2013 133357473
Tautra Grethe Sæther, Einar Helge Sæther Tautraslekten i Romsdal 132437724
Utvandring, USA Liv Marit Haakenstad Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825–1930, 2. utgave 132175681 Ja
Utvandring, USA, Hornindal Paul O. Tomasgard Draumen om framtidslandet. Utvandringa frå Hornindal til Amerika 133110486
Vestad, Visnes, Windem, Øverland Per Øverland Anetavle for Sigrid Øverland Haugen av slektene Vestad, Visnes, Windem og Øverland 133153274
Weglo Ivar Jørgen Amdal Slektshistorien for Weglo-familien 132419572
Aanmoen Oskar Aanmoen Aanmoen. 1346–2013 133174670 Ja
Aasland, Westlye, Birkeland, Fotland, Grude Sigrun Misund, Lasse Gabriel Aga Aaslands-ætten. Med ættene Westlye, Birkeland, Fotland og Grude : 1762-2012 (2 bind) 133164160

Noter og referanser

  1. Det er kommet til flere titler på BibSys etter at artikkelen ble opprettet 21. januar 2014. Flere titler vil bli tilføyd etter hvert.
  2. Publikasjonen finnes i Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo. Oversikten over 2013-utgivelser i NSFs eie må ikke ses på som komplett per 21. januar 2014, da bokregisteret ennå er ikke kontrollert.

Se også