Rune Nedrud

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Portrett av NSFs formann Rune Nedrud, 2016.

Rune Nedrud (født 19. august 1961 på Raufoss, Vestre Toten) er genealog og formann i Norsk Slektshistorisk Forening siden 2009. Han er bosatt på Strømmen i Skedsmo kommune, har samboer og 4 barn.

Nedrud er utdannet ved NIMA (innkjøp, logistikk og lager) og har siden september 2014 vært innkjøpssjef i Infratek. Han har tidligere jobbet som avdelingsleder i NSB (lager og logistikk) fra 1978 til 1991, som innkjøpsrådgiver for NSB Hovedadministrasjonen fra 1991 til 2000, som storkundeansvarlig for Canon Norge AS fra 2000 til 2007, som innkjøpsansvarlig i Norges Røde Kors fra 2007 til 2013 og fra 2013 til 2014 salgs- og markedskonsulent i Akademika Forlag.

Slektsforskning

Nedrud har vært aktiv slektsforsker siden 1992, og ble medlem i Norsk Slektshistorisk Forening 5 år senere. Han ble valgt til varamedlem i NSFs styre 2001-2005, styremedlem 2005–2008, nestformann 2008–2009 og formann fra 2009. Han har vært redaktør for medlemsbladet Genealogen fra høstnummeret 2011.

I kraft av sine verv i NSF har Nedrud representert foreningen på flere nordiske samlinger. Han møter i NORDGEN på vegne av NSF (valgt til leder for NORDGEN-samarbeidet fra 2012), deltar i de svenske Släktforskardagarna og i prosjektet «Oslos befolkning 1624–1814» ledet av Geir K. Berntsen. Nedrud var medlem i hovedkomiteen for Den 31. internasjonale kongress for genealogi og heraldikk, som ble avholdt i Oslo i august 2014.

Nedrud har utarbeidet kursmateriell og holder kurs i NSFs regi, foruten å ta på seg foredragsoppdrag for flere lokale slektshistorielag. Han har dessuten skannet og publisert en rekke eldre bøker på NSFs nettsted Genealogi.no og deltatt i skanningen av «innlånte diplomer» fra KjeldeskriftavdelingenRiksarkivet.

Nedrud ble i 2015 medlem av interimstyret til Norgesprosjektet DNA – The Norway DNA Project.

Bibliografi

Omslaget til Eidsvollsmennene – Hvem var de?, 2014, der Nedrud bidro med 3 artikler samt forordet.

Foruten alt arbeidet for NSF arbeider Nedrud med jordebøkene, lensregnskapene og tingbøkene for Hadeland og Toten fogderier i den hensikt å formidle kunnskap om slekter i området i form av nye artikler, bidrar med artikler og materiale til NSFs Slektshistoriewiki og forsøker også innimellom å forske litt på egen slekt.

Annet

Nedrud er også medlem i Vestoppland Slektshistorielag og Norsk Heraldisk Forening.

Eksterne lenker