Logg inn

De siste publiseringene fra foreningen kan dere lese mer om og finne her

For at dere lettere skal finne fram til de siste publiseringene fra NSF vil de fortløpende bli lagt ut her.
Alle fangeprotokollene var i første omgang tilgjengelig for alle fordi vi trodde det ville resultere i flere medlemmer av foreningen, men det gjorde det ikke. Foreningen er helt avhengige av de som betaler årskontingenten, og når foreningens frivillige utfører større prosjekter skal dette være til beste for foreningens medlemmer og ikke nødvendigvis for alle som kommer innom sidene våre.
Derfor vil alle protokollene NSF har fotografert KUN bli tilgjengelig på medlemssidene. Det vi får fra andre vil derimot bli liggende åpent.
Det skal og må være forskjell på tilbudet til medlemmer og ikke-medlemmer. Medlemmene skal få tilgang til kilder som ikke andre får.

AUGUST 2017:

Diverse sider fra Tore H. Vigerust sitt nedlagte nettsted.

9/8-2017

Norsk eiendomshistorie 1250-1600

Alfabetisk register over adelige slekter rundt 1814

4/8-2017

Personer som skriver seg "av" og "til" setegårder

3/8-2017

Middelaldergenealogi som universitetspensum

Innvandring til Norge før 1814 (Innvandrerarkivet)

2/8-2017

Betegnelser på brukere av jord

Adelig bruk av titler

Adelig navnebruk

Adelens jordegods og setegarder

Fortegnelse over den norske adels stamtavler

Danmark-Norges adel under eneveldet

Katalog over adelige hovedgårder og setegårder

Språklige betegnelser på sete- og hovedgårder

Adelens gårder

Bosteder for dem som kalles adel i kongehyllingene 1582-1596

Opphevelsen av de adelige privilegier i Norge

Adelen i Norge etter 1824

Likprekener og anetavler

JUNI 2017:

8/6-2017
Register over kvinnefangene i Trondheim Tukthus 1829-1877. Foto NSF  (krever medlemskap i NSF og innlogging der)

4/6-2017:
Fangeprotokoll ved Akershus amts distriktsfengsel 1863 - 1873
Foto NSF  (krever medlemskap i NSF og innlogging der) 1859 innsatte (Lenke til historien om fengselet)


MARS 2017:
31/3-2017:
Militair-Calender for den norske armee 1863 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
Militærkalender 1867 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
Militærkalender 1870 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
Liste over forkortelser for ordener og utmerkelser (ekstern lenke til Wikipedia)

15/3-2017:
Stamrulle for Eidsvoldske Compagnie 1834-1866 (kun Eidsvoll prestegjeld)
Overformynderrulle Eidsvoll 1797-1859
Overformynderrulle Eidsvoll 1816-1846

Soldat og ungt mannskaps ruller. Mannskap innrullert 1748-1759 i Gudbrandsdalen

14/3-2017:
Tiende-mandtal for Froens Præstegiæld 1790-1818
Militære ruller fra Fron, Fåberg, Ringebu, Gausdal og Øyer 1659, 1660 og 1676
Compagnirulle Froenske Kompani 1786
Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1789
Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1790
Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1791
Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1792
Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1793

13/3-2017:
Fangeprotokoll for Nordre Land og på gården Skiaker 1855-1861
(krever medlemskap i NSF og innlogging der)
13/3-2017:
Polititidende 1900 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
7/3-2017:
Fangeprotokoll for Akershus Festnings slaveri og arbeidsanstalt    1844-1885.
  Foto NSF (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
7/3-2017:
Fangeprotokoll for Akershus Festnings slaveri og arbeidsanstalt 1885-1887. Register foran i boken
. Foto NSF (krever medlemskap i NSF og innlogging der)

JANUAR 2017:
13/1-2017:
Registrerte prostituerte i Kristiania 1843 - 1880  Foto Tom Larsen

DESEMBER:
20/12-2016: Fangejournal for Hamar Fengsel 1877-1896 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
08/12-2016: Polititidende 1898  (krever medlemskap i NSF og innlogging der)

NOVEMBER:
30/11-2016: Norges Statskalender 1873 468 sider delvis søkbart
30/11-2016: Norges Statskalender 1880 461 sider delvis søkbart
30/11-2016: Norges Statskalender 1885 472 sider delvis søkbart
30 /11-2016: Norges Statskalender 1886 500 sider delvis søkbart
24/11-2016: Polititidende 1896 (krever innlogging)
Register 1886-1899 og 1899-1904 åpent for alle, men dessverre ikke godt søkbart. Alfabetisk register med ca 30000 navn
24/11-2016: Polititidende 1897  (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
Register 1886-1899 og 1899-1904 åpent for alle, men dessverre ikke godt søkbart. Alfabetisk register med ca 17500 navn
10/11-2016: Arrestjournal for Kongsvinger distriktsfængsel 1864-1867 Foto NSF (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
10/11-2016: Arrestjournal for Kongsvinger distriktsfængsel 1867-1872 Foto NSF (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
OKTOBER:
15/10-2016: Straffange-protokoll Gjøvik kretsfengsel 1867-1872  Foto: NSF (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
15/10-2016: Fangeprotokoll ved Christiania Tukthus 1839-1850 Foto: NSF (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
11/10-2016: Polititidende 1895 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
SEPTEMBER:
23/9-2016: Polititidende 1894 (krever innlogging)
21/9-2016: Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1818. Foto Tom Larsen
21/9-2016: Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1819. Foto Tom Larsen
21/9-2016: Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1821. Foto Tom Larsen
21/9-2016: Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1822. Foto Tom Larsen
21/9-2016: Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1823. Foto Tom Larsen
21/9-2016:  (Her fiSorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1824. (Her finnes også noe for andre år) Foto Tom Larsen
16/9-2016: Eidsvoll Fattigvesen. Fortegnelse over fattiglemmer 1840-1858. Protokoll 1. Foto Tom Larsen
16/9-2016: Eidsvoll Fattigvesen. Fortegnelse over fattiglemmer 1840-1858. Protokoll 2. Foto Tom Larsen
16/9-2016: Eidsvoll Fattigvesen. Fortegnelse over fattiglemmer 1840-1858. Protokoll 3. Foto Tom Larsen
14/9-2016: Polititidende 1893 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
AUGUST:
29/8-2016: Polititidende 1892 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
23/8-2016: Polititidende 1891 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
12/8-2016: Kristiansand Tugthus. Fangeprotokoll 1855-1876 m/register Fotografert av Torleif Odland
11/8-2016: Polititidende 1890 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
JULI:
5/7-2016:  Journal fengslede Kristiansand Politikammer 1864-1875  Fotografert av Torleif Odland
JUNI:
28/6-2016: Navneregister for Polititidende 1900 - 1904  (ca 17 500 personer)
28/6-2016: Straffange-protokoll Gjøvik kretsfengsel 1862-1867 (850 innsatte med signalement)
27/6-2016: Valdres, Land og Hadeland Kriminaljournal 1838-1846
27/6-2016: Valdres, Land og Hadeland Kriminaljournal 1826-1840
23/6-2016: Navneregister for Polititidende 1886 - 1899  (ca 30 000 personer)
23/6-2016: Polititidende 1888 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
23/6-2016: Polititidende 1889 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
16/6-2016: Polititidende 1886 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
16/6-2016: Polititidende 1887 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
15/6-2016: Polititidende 1916 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
10/6-2016: Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1843-1850 (826 innsatte) (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
10/6-2016: Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1851-1854 (826 innsatte) (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
10/6-2016: Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1854-1862 (1062 innsatte) (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
MAI:
23/5-2016: Dagjournal for Christiania Raadstue-arrest 1821-1832 Foto Tom Larsen
23/5-2016: Dagjournal for Christiania Raadstue-arrest 1832-1841 Foto Tom Larsen

4 Responses

 1. Berit
  Når jeg for eksempel skal inn på Polititidende står det "krever innlogging". Er jo innlogget på Norsk Slektshistorisk Forening sin nettside, men er det en annen innlogging som gjelder der?
 2. Jonny Mydland
  Pussig at Berit ovnf. ikke har fått svar, for jeg har samme spørsmål. Der er heller ingen hyperlenke til mange av filene, så hvordan kommer en inn på disse?
 3. Lars Ove Wangensteen
  Hei Beklager sent svar, men jeg har vært ute å reist Vi har opplevd at systemet "henger" noen ganger, men da er det bare å logge seg ut, rense maskinen for cashe (gamle filer), og så logge seg inn igjen. Det skal hjelpe Mvh Lars Ove
 4. Lars Ove Wangensteen
  Hei igjen Nå forsto jeg problemet :-) Dere kommer ikke inn på lukket medlemsside via "Publish today" For å gå inn på lukket medlemsside må dere gå opp i hovedmenyen. Under "publikasjoener" så står det "medlemssider". Polititidende ligger under "Tematiske publikasjoner" og fangeprotokoller har egen meny Mvh Lars Ove

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.