Sekretariat, adresser, styret mv

Norsk Slektshistorisk Forenings styre fra mai 2017:

Styremedlemmer:

 • Rune Nedrud (formann), Lerdalsgata 34A, 2010 Strømmen, e-post: leder@genealogi.no. tlf. 41519129.
 • Håvard Blom (varaformann), Colbjørnsensg. 11, 0256 Oslo, e-post: nestleder@genealogi.no.
 • Elin Galtung Lihaug, Fallanv. 30 B, Seksjon 59, 0495 Oslo, e-post: elin.lihaug(krøllalfa)getmail.no, tlf. 21 92 06 78.
 • Jan Myhrvold, Tømmervegen 2, 2022 Gjerdrum, e-post: jan(krøllalfa)fennia.nu; tlf. 977 07 604.
 • David Widerberg Howden, Liabakken 22, 3113 Tønsberg, e-post: dawidhow@hotmail.com, tlf 97957842
 • Grete Singstad Paulsen, Jorstadlinna 90, 2750 Gran, e-post: grete@apx.no  tlf 92091043
 • Trond Øivindsson Lunde, Ammerudhellinga 76, 0959 Oslo. e-post: ammerud.lunde@gmail.com, tlf: 95411866
 • Vigdis Brenna, e-post: vibrenna@online.no, tlf 90501719

Sekretariat:

Administrasjon for Slektshistoriewiki:

 • Administratorer: Rune Nedrud‏‎, Dag T. Hoelseth‏‎, Kjell Arne R. Brudvik, David W. Howden, Leif B. Kristensen, Jan P. Fagerback.
  E-post: wiki@genealogi.no

Redaksjon for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift:

Redaksjon for Genealogen:

Redaksjon for hjemmesidene: