Folk i Nedenes, Mandals og Lista len 1560-1611 (Del 3)

1251. Inga; ; Fleseland; Spangereid;. Bjørn Rom, Sveinung på Fleseland og Ånon på Moland nevnes 5.4 1592 som svigersønner til avdøde Gunnar og Inge på Fleseland. De er da innstevnet av Gunnar Fleselands barn fra første ekteskap med en Åse. Se for øvrig Gunnar Fleseland for flere detaljer om odel m.m. (NRA-diplom papir. Fra Enok Nilssøn Koveland i Austad). 1252. Inga; Steinsdotter; Sæland; Tonstad;. Slekt: Gift med Arne Torkjellsson. Kilder: Under en ekstrarett på Selandskog i Tonstad sokn 13.9 1721, hvor Svein Persson innkaller Torgi Olsson og gjør krav krav på 7 ½ engelsk i gården Seland eller Selandskog, hevdes det at hans (Sveins) oldefars far, Arne Torkjellsson, i fordums tid fikk gården Seland på sin kvinne Ingas vegne. Saksøkeren legger frem et skiftebrev fra 1601, samt et brev utstedt 31.5 1593 av Domkapitlet i Stavanger. Det siste brevet skulle vise at gården Tonstad med ødegården Sæland hadde tilhørt Domkapitlet, og at den var (byttet for) Dybvig i Hægebostad sokn. I forbindelse med at det i domsavsigelsen henvises til skiftebrevet fra 1601, kalles Arne Torkjellssons kone Inge Steensdatter (SAK, Lister sskr., tb 44 (1720–21), fol 249a–251a). Saken kan trolig ses i sammenheng med at det 15.10 1722 er ny sak om Selandskog, selv om det nå er Josdals (i Tonstad) oppsittere som stevner Torgi Olsson og Per Torgisson Selandskog. Av saksøkerne legger Osmund Torgisson fram fem gamle brev, hvorav ett er udatert og de andre er fra 1588 og 1591. Med disse brevene, hvor ingen navn er nevnt i rettsreferatet, vil han påvise at Selandskog tidligere er utgått fra Josdal (SAK, Lister sskr., tb 45 (1721–23), fol 204a). Deler av rettsakten fra 1722 er også bevart i privat eie, som et fragment som avviker noe fra saken som ovenfor er gjengitt i tingboka. Her listes det opp saksøkeren Svein Perssons forfedre i mannslinje og her er også hele skiftebrevet fra 1601 gjengitt. Sveins far var Torjus Persson, hans farbror Tallak Torjusson. Farfaren het Torjus Persson, oldefaren Per Arnesson og hans oldefars far Arne Torkjellsson. For å bevise at Arne Torkjellsson på vegne av sin kvinne Inga i fordums tid fikk gården Sæland i Tonstad, legger saksøkeren frem et skiftebrev utstedt 1601 på Sæland. I brevet kunngjør tre menn at brevviseren Torkjell Steinsson med sin mor Randi Toresdotter og Torkjell Arnesson har gjort et jordeskifte med Arne Torkjellsson og dennes kvinne Jnge Steensdatter . Arne og Inga skal som sin arvepart ha og beholde Sæland som det var den tiden det lå i "Ouden og Vaage sin Vohn", mot at de ikke påklager sine medarvinger og krever flere skifter eller bytter, bortsett fra hva de kan tilkomme i "Tiørna". Merknad (PRC): Mannsnavnet Audun skrives ofte "Ouden" på denne tiden, men det er usikkert om teksten i anførselstegn skal tolkes slik (NHKI-avskrift av rettsakt, innlånt 1939 fra Salve Guddal, Tonstad, 1. Publisert i Vest- Agder-brev 1, s 104–105). 1253. Ingeborg; ; Eigeland(?); Liknes;. I et brev tre lagrettemenn i Feda tingsted utsteder fra (gården) Eigeland, fortelles det 24.8 1584 om et arveskifte avholdt samme dag på Åmot i Kvinesdal. Lagrettemennene oppgir at de og flere gode folk var tilbedt av to beskjedelige «folk» (her menes det trolig familier), som på den ene siden var Torjus Stålessons enke Birgitte Hansdotter og to av hennes sønner, Lars Hansson og Villum Hansson. På den andre siden var Torjus Stålessons søster, Gunnhild Stålesdotter, og hennes to sønnesønner Markus Stålesson og Hans Andersson, samt hennes to døtre ÿngeBør og Gro. Partene skifter seg i mellom hjemmelen i gården (her siktes det muligens til Eigeland, gården hvor brevet ble utstedt fra) med en halvpart til Birgitte og hennes arvinger og en halvpart til Gunnhild og hennes arvinger. Det inngås forlik om at Birgitte skal ha sitt fastegods i ødegården Titland med tilhørende skog i Feda bygd og kirkesokn, som hennes mann Torjus hadde gitt henne og hennes arvinger. Gunnhild og hennes arvinger skal på sin side følge halvparten i Birkeland, som er deres gamle odel, og senere (etter Birgittes død?) de andre jordepartene som Torjus eide (NRA-diplom perg.). 1254. Ingeborg; ; Fevig; Fjære;. I en sak på Nedenes lagting 7.10 1612, om gårdsgrenser mellom Bie og Strømsbu i Øyestad, ble fem vitner innstevnet for å fortelle hva de visste. To av vitnene, Ingeborige fæuijg og Askjell Reiersel, var imidlertid syke og «meget ille tilpass, på

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY4NjUz