Folk i Nedenes, Mandals og Lista len 1560-1611 (Del 1)

Et arbeide innen prosjektet Folk på Agder 1560–1611 (del 1, Folk på Agder 1591–1611 , er publisert på www.genealogi.no ) Folk i Nedenes, Mandals og Lista len 1560–1611 Versjon 2 (mars 2019) © Per Reidar Christiansen I forbindelse med utgivelsen av Folk i Nedenes, Mandals og Lista len 1560–1611 vil jeg rette en særskilt takk til Leif Erik Nilsen. Registeret ville neppe blitt publisert så tidlig som ved årsskiftet 2018/2019 om det ikke var for hans iherdige innsats med å lete opp eldre kilder i tingbøker for Lista og Mandals len. Med enkelte tillegg og justeringer er Leif Eriks gode referater brukt der hvor disse kildene forekommer i registeret. Også Jan Helge Trelsgård og Tor Egil Viblemo skal ha stor takk for å hjelp til å øke kildetilfanget. Deres og andres bidrag er å finne i versjon 2. Sist, men ikke minst fortjener Thorleif Odland en takk for å ha fotografert kilder i gårdsarkiv. Per Reidar Christiansen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY4NjUz