NSF-forum
http://www.genealogi.no/phpbb/

Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700
http://www.genealogi.no/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=532
Side 1 av 1

Forfatter:  AreGustavsen [ 15 Nov 2017 20:45 ]
Innleggets emne:  Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

Idet jeg har sett litt nærmere på Herr Olav Galle og hans nærmeste krets, kunne det være interessant å spørre i all offentlighet om noen av forumets lesere selv har linjer tilbake til herr Olav Galle.

Jeg er i utgangspunktet interessert i å komme i kontakt med nålevende som kan bidra med opplysninger til hvordan de kommer tilbake til Herr Olav Galle, slik at dette kan bidra til økt kunnskap om Herr Olav Galles etterslekt på 1500- og 1600-tallet.

Det er kjent at Olav Galle er nevnt fra 1504–1529/30, og at han etterlot seg en enke fru Anne Pedersdatter (Halvegge). Det videre allment antatt med støtte i bla. jordegods blant etterkommerne, samt opplysninger fra likpredikenen etter Peder Iverssøn til Fresje, at Olav med en datter (Ulvild) av Henrik Friis på Holma (Brastad sogn, Båhuslen) hadde barna, fru Karine Olavsdotter, gift med Iver Jenssøn til Hovin (senere Frejse), og Sven Galle til Tomb.

Endel av dette er nylig omtalt i bokutgivelsen til Lars Løberg i 2014: "Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre": http://www.genealogi.no/produkt/karen-i ... -forfedre/

Det er likefullt et behov for å presentere alle etterkommere etter Olav Galle i større bredde og dybde.

Dette kan gjerne deles i to:


1. fru Kari((ne) Olavsdotter
Etterkommere etter fru Kari(ne) Olavdatter og Iver Jenssøn (frem til år 1700). Her er det 4 døtre og 3 sønner.

2. Sven Galle til Tomb
Etterkommer etter Sven Galle til Tomb (frem til år 1700). Her er det 2 sønner og 1 datter.

Da gjenstår det å fylle opp med riktige navn på Fru Kari(ne) Olavsdotters barn med riktige ektefeller og kildebelegge for når de har levd. Og på samme måte for Sven Galle, med riktig ektefelle, navn på barn og kildebelegge for det hele.

Jeg har allerede mye av dette, men utfordringen er altså at du som leser, vil kunne bidra med hvordan du kommer tilbake til Herr Olav Galle, slik at vi sammen kan få til en bedre presentasjon av hans etterslekt 1530-1700.

Vennlig hilsen

Are

Forfatter:  Arnstein [ 16 Nov 2017 15:06 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

Karen, datter til Iver på Fresje og Karine Galle hadde et såkalt "uekte" barn. Vet man om barnet levde opp og hvem det i tilfelle var?

https://no.wikipedia.org/wiki/Iver_Jens ... dde_7_barn

Forfatter:  Arnstein [ 16 Nov 2017 16:49 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

He-he :D - jeg har aldri ant at jeg er en slektning, men når jeg nå så på Geni bare for å sjekke om de har ei yDNA-linje (farslinje), så ser jeg at jeg på Geni er "6th cousin 12 times removed". Linja går via Krog - Røgh - Holck - Rømer - Maansta - Kane - Galle. Jeg ser jo med en gang at det er flere Holck-ledd som ikke kan dokumenteres (så vidt jeg vet).

Da Geni startet opp for en del år siden, var det en "slektning" som la meg inn på ei linje. Jeg har ikke meldt meg ut, så jeg får kanskje bedre tilgang enn ikke-registrerte. Men jeg har IKKE tenkt å forsøke å verifisere "mi" Geni-linje bak til Galle, da jeg anser det for umulig :D

Forfatter:  AreGustavsen [ 16 Nov 2017 19:49 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

Arnstein skrev:
Karen, datter til Iver på Fresje og Karine Galle hadde et såkalt "uekte" barn. Vet man om barnet levde opp og hvem det i tilfelle var?

https://no.wikipedia.org/wiki/Iver_Jens ... dde_7_barn


Arnstein,

Takk for tilbakemelding, og selvsagt for å lenke til Wikipedia-siden med hensyn til Iver Jensen Og fru Kari(ne)s syv barn. Jeg hadde tenkt meg dit, så det er flott at du kom meg i forkjøpet.

Spørsmålet om dette "uekte" barnet kan vise seg vanskelig å avklare. Den siste som har drøftet denne kretsen og herunder dette spørsmålet med viss grundighet er Per Reidar Christiansen i artikkelen "Var lagmannen Jørgen Claussøn stamfar til slekten Valravn?" Genealogen nr. 2/2004: 7-17.

Etter det jeg kan erindre, så forsøkte ikke Christiansen å finne ut hvem dette barnet var, og hvorvidt det levde opp.

Om barnet levde opp, så ville det likevel ikke kunne ta arv om det var født i hor. Dermed vil vi nok ikke kunne forvente å finne etterkommere med jordegods som kunne knyttet en slik uekte linje til Iver Jenssøn og Kari Olavsdotter og deres godsinnehav. Så spørsmålet er fortsatt åpent.

Vennlig hilsen

Are

Forfatter:  Elin Galtung Lihaug [ 17 Nov 2017 02:32 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

Jeg har et dårlig foto av en slektstavle med etterkommere etter

1. fru Kari((ne) Olavsdotter

Der har vi Urup, Budde og Skaktavl. Dessuten Vibe i Lars Løbergs bok.

I linjen til høyre er det noen feil:
Jeg tror det skal være Jon Havtoresson > Brynjulf Jonsson > Ulfhild Brynjulfsdatter > Katarina Engelbrektsdatter > Ulvhild Henriksdatter
Vedlegg:
Del av slektstavle.jpg

Vennlig hilsen
Elin

Forfatter:  AreGustavsen [ 17 Nov 2017 08:27 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

Arnstein skrev:
He-he :D - jeg har aldri ant at jeg er en slektning, men når jeg nå så på Geni bare for å sjekke om de har ei yDNA-linje (farslinje), så ser jeg at jeg på Geni er "6th cousin 12 times removed". Linja går via Krog - Røgh - Holck - Rømer - Maansta - Kane - Galle. Jeg ser jo med en gang at det er flere Holck-ledd som ikke kan dokumenteres (så vidt jeg vet).

Da Geni startet opp for en del år siden, var det en "slektning" som la meg inn på ei linje. Jeg har ikke meldt meg ut, så jeg får kanskje bedre tilgang enn ikke-registrerte. Men jeg har IKKE tenkt å forsøke å verifisere "mi" Geni-linje bak til Galle, da jeg anser det for umulig :D


Arnstein,

Idet du sier at "Linja går via Krog - Røgh - Holck - Rømer - Maansta - Kane - Galle.", så lurer jeg automatisk på om den som har lagt dette inn hevder en forbindelse fra Olav Galle ned til deg, eller om dette er fremsatt på en annen måte. Du trenger jo ikke ta med alt, men indikere de førest 3-4 leddene fra Olav Galle og innpå tidlig 1600-tall.

Kanskje ting ikke er like umulig, eller at de viser seg å være umulig på andre steder enn du ser ved første øyekast?

Vennlig hilsen

Are

Forfatter:  AreGustavsen [ 17 Nov 2017 08:37 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

Elin Galtung Lihaug skrev:
I linjen til høyre er det noen feil:
Jeg tror det skal være Jon Havtoresson > Brynjulf Jonsson > Ulfhild Brynjulfsdatter > Katarina Engelbrektsdatter > Ulvhild Henriksdatter


Elin,

Takk for bildet av tavlen. Hvilken publikasjon er denne forøvrig hentet fra?

Ja, det er nok riktigere å hevde at Brynjulv Jonsson skal være en sønn av Jon Havtoresson, enn å ville fylle på med Ulv Jonsson og en ellers ukjent Jon inne imellom i den rekken som finnes på tavlen du gjengir.

Brynjulv Jonsson er etter det jeg husker allerede avdød per 1422, og er nevnt som riksråd i 1392. Det synes av flere årsaker å være for trangt til å kunne romme ytterligere generasjoner. Dette har imidlertid ikke noe direkte med Herr Olav Galles etterkommere å gjøre, så det kan tas mer utfyllende i en annen tråd.

Vennlig hilsen

Are

Forfatter:  Elin Galtung Lihaug [ 17 Nov 2017 13:12 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

Hei Are,

Jeg vet ikke hvor tavlen er trykket, men deler av den likner svært på en slektstavle som ble utarbeidet av Nils Selmer Hauff i 1908 og solgt av bokhandler Hauff for mange år siden. Den er gjengitt i faksimile i Lars Løbergs bok om Karen Iversdatter og Henrik Ugerups forfedre.

Olav Galle og Ulvhild Henriksdatter Friis forekommer både nederst til høyre og i linjen til venstre hvor også noen av deres etterkommere er tatt med:

Karen Olavsdatter Galle g m Iver Jensen til Fresje
|
Karen Iversdatter (Jernskjegg) g m Henrik Urup
|
Axel Urup g m Helle Marsvin
|
Karen Urup g m Frederik Budde
|
Joachim Budde g m Agnete von Hargens
|
Dorothea Budde g m Enevold Skaktavl
|
etc

Forfatter:  Arnstein [ 18 Nov 2017 14:14 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

AreGustavsen skrev:
Idet du sier at "Linja går via Krog - Røgh - Holck - Rømer - Maansta - Kane - Galle.", så lurer jeg automatisk på om den som har lagt dette inn hevder en forbindelse fra Olav Galle ned til deg, eller om dette er fremsatt på en annen måte. Du trenger jo ikke ta med alt, men indikere de førest 3-4 leddene fra Olav Galle og innpå tidlig 1600-tall.

Kanskje ting ikke er like umulig, eller at de viser seg å være umulig på andre steder enn du ser ved første øyekast?

Vennlig hilsen

Are

Nei, når jeg forsøker å studere dette nærmere, så er det "påståtte" slektskapet med Olav Galle via en felles formor (felles for Olav Galle og meg). Jeg blir derfor IKKE en etterkommer av Galle.

Forfatter:  AreGustavsen [ 19 Nov 2017 23:04 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

Elin Galtung Lihaug skrev:
Hei Are,

Jeg vet ikke hvor tavlen er trykket, men deler av den likner svært på en slektstavle som ble utarbeidet av Nils Selmer Hauff i 1908 og solgt av bokhandler Hauff for mange år siden. Den er gjengitt i faksimile i Lars Løbergs bok om Karen Iversdatter og Henrik Ugerups forfedre.

Olav Galle og Ulvhild Henriksdatter Friis forekommer både nederst til høyre og i linjen til venstre hvor også noen av deres etterkommere er tatt med:

Karen Olavsdatter Galle g m Iver Jensen til Fresje
|
Karen Iversdatter (Jernskjegg) g m Henrik Urup
|
Axel Urup g m Helle Marsvin
|
Karen Urup g m Frederik Budde
|
Joachim Budde g m Agnete von Hargens
|
Dorothea Budde g m Enevold Skaktavl
|
etc


Elin,

Har du tilfeldigvis et bedre utsnitt (bedre foto) av venstresiden av den samme tavlen. Jeg ser det er endel foreldede formodninger om navnbruk, så som Jernskjegg og Bratsberg, men det kunne være greit å se hva påstandene er i sin helhet. Dette før man tar til å supplere og korrigere i forhold til de nevnt personer.

Vennlig hilsen

Are

Forfatter:  Elin Galtung Lihaug [ 20 Nov 2017 01:54 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

Hei Are,

Dessverre ... jeg har fått dette bildet tilsendt på e-post, og det er ikke noe mer i venstre kant. Det er noen generasjoner høyere opp, men de er ikke relevant for etterkommerne av Olav Galle.

Vennlig hilsen
Elin

Forfatter:  Geirr I. Leistad [ 23 Nov 2017 23:16 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

Hva som vel kan benevnes som den yngre Galleætt eller Svein Galles ætt fortjener en grundig utredning. Kanskje Are føler seg kallet? Det er i allefall på tide med en oppdatering av Agerholts artikkel i NST bd.1 - 1928 var det vel. Vi kjenner hverken farsnavnet eller opphavet til stamfaren Svein Galle som var høvedsmann på Akershus sist i 1400-tallet. Jeg har en hypotese om opphavet til Svein. Han kan imidlertid ikke være etterkommer av Nikolas Sveinsson på Brunla eller Herleik Åsulvsson som begge fører samme våpenmerke som Svein Galle. Nikolas og Herleik var trolig nært beslektet - min gjetning er at de var brødrunger. Det er også nokså sannsynlig at våre to Galle-brødre Olav og Gaute var nærfrender av hustru Sigrid Torbjørnsdatter på Asdal i Øyestad, men hennes arvinger var de ikke.
Den stamtavlen som Elin Galtung Lihaug har lagt ved sitt innlegg av 17/11 er vel et utsnitt av riksarkivar H. J. Huitfeldt-Kaas' kolossale stamtvle over alle "ligebyrdige" etterkommere til Havtore Jonsson og Agnes Håkonsdatter i (Dansk) Personalhistorisk Tidsskrift. Om forfatterens barn opplyses det i hvertfall at de "nedstamme 24 gange ligebyrdigt" fra Havtore og Agnes. Så meget for anetapet. Denne stamtavlen inneholder en rekke feil, tildels grove, hva særlig de eldre ledd angår. Noen middelaldergenealog var Huitfeldt-Kaas ikke.

Geirr I. Leistad

Forfatter:  davidwhowden [ 24 Nov 2017 04:22 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

Jeg regner da med at artikkelen Geirr nevner er denne: Huitfeldt-Kaas: Stamtavle over Hr. Hafthor Jonssøns (til Sudreim) og Fru Agnes Haakonsdatters ligebyrdige Descendents. PHT 1-VI-1885 s.262.
Akkurat den utgaven er dessverre ikke lagt ut ennå: https://www.genealogi.dk/index.php/tidsskrift/1880-1889

Forfatter:  Elin Galtung Lihaug [ 24 Nov 2017 09:51 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

Jeg har også prøvd å finne artikkelen på nettet, men her ser det ikke ut til at det er 1-VI-1885 s. 262:
https://tidsskrift.dk/personalhistorisk ... /view/6077

Forfatter:  AreGustavsen [ 05 Des 2017 21:03 ]
Innleggets emne:  Re: Herr Olav Galles etterkommere 1530–1700

Geirr I. Leistad skrev:
Hva som vel kan benevnes som den yngre Galleætt eller Svein Galles ætt fortjener en grundig utredning. Kanskje Are føler seg kallet? Det er i allefall på tide med en oppdatering av Agerholts artikkel i NST bd.1 - 1928 var det vel. Vi kjenner hverken farsnavnet eller opphavet til stamfaren Svein Galle som var høvedsmann på Akershus sist i 1400-tallet. Jeg har en hypotese om opphavet til Svein. Han kan imidlertid ikke være etterkommer av Nikolas Sveinsson på Brunla eller Herleik Åsulvsson som begge fører samme våpenmerke som Svein Galle. Nikolas og Herleik var trolig nært beslektet - min gjetning er at de var brødrunger. Det er også nokså sannsynlig at våre to Galle-brødre Olav og Gaute var nærfrender av hustru Sigrid Torbjørnsdatter på Asdal i Øyestad, men hennes arvinger var de ikke.
Den stamtavlen som Elin Galtung Lihaug har lagt ved sitt innlegg av 17/11 er vel et utsnitt av riksarkivar H. J. Huitfeldt-Kaas' kolossale stamtvle over alle "ligebyrdige" etterkommere til Havtore Jonsson og Agnes Håkonsdatter i (Dansk) Personalhistorisk Tidsskrift. Om forfatterens barn opplyses det i hvertfall at de "nedstamme 24 gange ligebyrdigt" fra Havtore og Agnes. Så meget for anetapet. Denne stamtavlen inneholder en rekke feil, tildels grove, hva særlig de eldre ledd angår. Noen middelaldergenealog var Huitfeldt-Kaas ikke.

Geirr I. Leistad


Geirr,

Ja, det bør være innen rekkevidde å få på plass en fremstilling av den yngre Galle-ætt i løpet av 3-5 år. Det gjenstår fortsatt endel forskning, ikke minst med tanke på det foreliggende jordegodset. Din referanse til at Olav og Gaute var hustru Sigrid Torbjørnsdotters frender, er jo som kjent belagt i et brev utstedt i Marstrand 1513 (i avskrift fra 1603): http://www.dokpro.uio.no/perl/middelald ... 7&s=n&str=

Gallenes interesser i Asdal-godset kommer jo også til uttrykk i lagfestingen som skal ha skjedd i 1534 (i avskrift fra 1603): http://www.dokpro.uio.no/perl/middelald ... 4&s=n&str=

Spørmålet blir jo om Gallenes pretensjon på Asdal-godset er troverdig, idet det later til å forekomme noen falske brev i prosessene om Asdal-godset. Her må vi trolig måtte lese gjennom dommene fra 1640 og 1641, og drøfte disse før vi trekker noen endelig slutning.

Mvh Are

Side 1 av 1 Tidssone UTC + 1 time [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/