NSF-forum
http://www.genealogi.no/phpbb/

Aner til Endre Eyolfsson Vormestrand Jelsa Suldal (1450- )
http://www.genealogi.no/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=510
Side 1 av 1

Forfatter:  Astrid_Kaardal [ 08 Jul 2016 14:45 ]
Innleggets emne:  Aner til Endre Eyolfsson Vormestrand Jelsa Suldal (1450- )

Etterlyser granskning av aner til Endre Eyolfsson Vormestrand Jelsa Suldal ROG g.m. Berta

Kilder:
"Jelsa Gardar og folk III" (Ernst Berge Drange 2014)
s. 1838 under Vormestrand
Ref 1) "Eyolf, far til Berge og Endre, kan ha budd på Vormestrand på midten av 1400-talet, må i alle høve ha ått jordegods der, som sønene arva. Han kan ha hatt slekt i Bjerkreim i Dalane. Born: 1. Berg, levde 1520. 2. Endre, sjå nf.
...
Ref 2) Endre Eyolfsen Vormestrand f. o. 1450 g. m. Berta (Bergitta?), hadde eitt av to bruk ikring 1520, nemnd både 1519, 1521 og 1522, men hadde truleg vore bonde her i årevis då. Når han vert nemnd 90 år gamal i 1534, er det likevel kanskje noko overdrive.
Mogelege born: 1. Marta g. m. Bår, var mor til Berta(?) og Ragnilla, der Berta (?) var g. m. Jens Olsen i Kjølvik, og var foreldra til Helga g. m. Per Persen i Kjølvik. Dei hadde son Per Døsja. Ragnilla Bårsdtr. hadde med ein Gunnbjørn sønene Hallvar Fattnes og Knut Kjølvik-Imsland. Men ho må ôg ha hatt ei dotter Anna Jakobsdotter, som Knut Gunnbjørnsen i 1623 betalte ei leiermålsbot for. Ho vert nemnd søster hans. Bår var eit ganske vanleg namn i Ryfylke fram til og med 1500-talet, men frekvensen gjekk noko ned seinare. 2. Brønla, sjå nf."

Diplomsamlingen UB Bergen
http://spesial.b.uib.no/files/2013/03/k ... endret.pdf
"UBB Diplom
1520, 11. november. Stavanger
Berg Eyulfssøn bekrefter at hans bror Endrid Eyulfssøn har kjøpt 1 ½ månedsbol i Vormestrand av ham og betalt ham for dette.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 680
Stiftamtmann Christies oversettelse, se diplom: Suldal 1455, 13. desember."

"UBB Diplom
1523, 26. januar. Sunnanå (Vikedal, Rogaland)
Presten i Vikedal, Ivar Karlssøn bevitner sammen med to andre menn, at Sven Sigurdssøn solgte en jordpart i Vormestrand, Bekke og Dysje i Vikedal til Endrid Eyulfssøn.
Pergament. Alle 3 segl mangler, men seglremmer til 2 segl henger ved.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 684
Stifteamtmann W.F.K. Christies oversettelse, se diplom: Suldal 1455, 13.
desember"

Bjerkreimboka III
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015042348050
folio 2077 PDF 601 under Fjermedal
Ref 3) "Dei eldste, kjende eigarane: Fjermedal var såkalla bondegods, og det var lokale bønder som åtte garden. Odelsjordeboka frå 1617 opplyser at Ole (Olluf) her på garden (5) åtte 3 får (3/8 av garden). Jørgen Tengs 1 får og Jens på Kjølvik i Jelsa 4 får..."

Etterlysning:
Se Ref 1) der det antydes at Eyolf hadde slektninger i Bjerkreim Dalane. Så Ref 2) der sønnen Endre Eyolfsson har en svigersønn Jens Olsen på Kjølvik. Og videre Ref 3) der en Jens på Kjølvik eier en part i Fjermedal Bjerkreim. Hvis Jens Olsen hadde arvet denne parten i Fjermedal av konens farfar.

Kan noen erfarne slektsgranskere her på forumet se den skjulte sammenhengen her. Spørsmålet er om Eyolf nenvt øverst, sine foreldre var fra Fjermedal og i så fall deres identitet.

Forfatter:  Astrid_Kaardal [ 09 Jul 2016 14:06 ]
Innleggets emne:  Re: Aner til Endre Eyolfsson Vormestad Jelsa Suldal (1450- )

Et lite supplement:

Den gangen var Vormestad gård i Vikedal sokn, nå er Vikedal i Vindafjord kommune. Gård og sokn Imsland nevnes i kildene ovenfor. Og dette kan være "the missing link". Fordi i Bjerkreimboka under Fjermedal på samme side som sitatet er hentet fra, står det listet andre eiere. En av dem var Lars Jøelson, hvis kone det strides om hvem var. Noen hevder hun het Guri Svendsdtr fra Birkeland Imsland Vikedal, og det gir en mulig sammenheng. Jeg mener hvis Eyolf var i familie med Guri Svendsdtr og de begge kom fra Imsland Vikedal, Lars Jøelsen kan ha fått parter i Fjermedal med konen.
Bygdeboken for Imsland sokn er ventet utgitt en gang i fremtiden, kanskje den kan gi svar.

Forfatter:  Astrid_Kaardal [ 10 Jul 2016 19:29 ]
Innleggets emne:  Re: Aner til Endre Eyolfsson Vormestad Jelsa Suldal (1450- )

Er det noen her som har heftet "Vikedals-ætter" av Nils Dybdahl-Holthe (1979), og som kan gjøre oppslag. Finnes det en Guri Svendsdtr Birkeland Imsland, samt en Eyolf også fra soknet Imsland.

Side 1 av 1 Tidssone UTC + 1 time [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/