NSF-forum

Forum for Norsk Slektshistorisk Forening
Dato/klokkeslett: 22 Jul 2019 19:26

Tidssone UTC + 1 time [ DST ]


Forumregler


Dette forumet er beregnet på diskusjoner angående personer, slekter og forhold i tiden før 1660. Diskusjoner som dreier seg om nyere slekter vil bli slettet, med mindre de tilhører den eldre slektskretsen i et allerede opprettet forumemne. Emner skal opprettes på slektsnavn eller personens patronymikon. Blir trafikken stor vil det vurderes geografisk oppdeling.Opprett et nytt emne Dette emnet er stengt; du kan ikke redigere eller legge inn nye innlegg.  [ 23 innlegg ] 
Forfatter Melding
InnleggSkrevet: 17 Nov 2014 20:52 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Hei
Brev i fra 1600 tallet beskriver slektsforhold og eierskap til gården Larsgaard som ligger i bygda Hovet i Hallingdal. Jeg har til dags dato ikke funnet etternavnet til Jon det eneste som er sikkert er at han må komme i fra en presteslekt men hvilke( Skanke-Blix?). Jeg legger ved brevet som beskriver slektsledd.
NORDRE LARSGAARD
Clemet er gift med Anne Magnusdatter Nos hennes far er sønnesønn til Engelbrekt Laffranson på Nos tingskriver for Hallingdal og ombudsmann for Biskoper.
Reinton skriver at Clemet er ein innflytter og må ha vore av fremstående ætt han er giftet inn i ætta Engelbrekt Laffranson som er innflyttar i fra Vestlandet(se rettelse). Sønnen hans Johannes er gift med ei av lågadelig ætt i fra Vestlandet(hustru Rønnøg Olavsdatter etterkommer av Jon Guttormson og Anna Eiriksdatter Orm se brev). Johannes er lese og skrivekyndig, opplyst i en sak på Ovavoll 29/8 1698 det var særs sjeldsynt så tidlig.

Eirik Ormson Orm d. 1564 hans datter Anna Eiriksdtr. Orm til Helvi gift med biskop i Stavanger Jon Guttormson overtok c 1550. Gården ble overdratt til Magdalene Jonsdtr. gift med Christopher Nilsson Grøn til Heresvik ca 1580. I 1593 var Magdalene og sønnen Svale Schristopherson til Wamben (Vik i Strandvik, Fusa) eier. Han var gift med Anna Hansdtr. Onarheim fra Tysnes. Samme år overtok Clemet Eirikson (Laugesgard) halve gården. Svales's sønn Christopher Svaleson til Vik var fremdeles eier av den andre halvparten.25.3.1647 kjøpte Johannes Klemmetson Larsgard den halvparten som Svale-ætta hadde gitt faren hans Klemet, i pant i 1610 og 1625, av Christopher Svaleson til Vik og ble eneeier av gården.
Det som blir slektsmessig interessant er følgende brev som ble satt opp i forbindelse med salget.
BREVET
'Kiendes jeg Christopher Svalessen, boendes på Vig i Stanvigs kirkesogn udi Sundhordlen, och hermed for alle vitterliggjør udi dette mitt obnebrev, at eftersom min kjære og salieg fader Svale Christopherson til Wambenn, for noget lang tid siden, nemlig in anno 1610, haver pantsatt til salig afgangne Clemmet Erichsøn, tilforne boendes på Laugesgard i Hoffuedt i Aals prestegjeld i Hallingdalen, den halve part av ald forne Laugesgård, for tressintyve rdlr., og siden derefter anno 1624 haver forbemelte min salige faders moder, nu salig avgangne Magdalene Joensdtr.. illigemåde pantsatt, til forskrevne Clemmet Erichson ombrerørte halve part i ald Laugesgård, med ald dess herlighed for firsindtive Rixdaler, eter derom derses riktige utstedte pantebrevers videre formelding. Så er jeg nu kommen udi en venlig forening og forligning med min kjære frende og slegt: forne sl: Clemmet Laugesgårds sønn: ærlig og velfornuftig mann Johannes Klemmetson, nu boendes på bemelte Laugesgård, således, at eftersom end og hans kjære hustru Ronnau Oluffsdatter, er min slegt udi fjerde led, og ret odelsbåren til bemelte Laugesgård, da have forskrevne Johannes Clemmetsen nu givet meg udi odelsløsen, stadfestelse og adgangspenger åtte (uleselig ord) Rixdalerrede penger-----Hvorfore jeg af egen fri vilje og velberåd hu, så og med min hustrus berådføring, ja og samtykke, haver aldeles skjødt og avhendt --- og fullkommelig tilstår forgedagte min kjære frende og slegt Johannes Clemmetsen, hans kjære hustru, barn og deres arvinger omberørte halvepart av ald Laugesgård.'
datert Vik, men tinglest på Hol annex tingstue 5.9.1564Professor Lars Reinton og hans bror Sigurd Reinton som gjengir dette brevet i Hol IV konkluderer med følgende:'Etterdi Rønnaug Olsdtr.., kona til Johannes Klemmetson Larsgard, var Christopher Svalesons 'slegt udi fjerde led, og ret odelsbåren til bemelte Laugesgård', må ho ha vore ein etterkommar etter biskop Jon Guttormson og kona Anna Eiriksdtr. Orm.

Dette pergamentbrevet er skrevet av sorenskriver Povell Schell(pga.navnet Povell er han mest sannsynlig Dansk) sorenskriver i Hallingdal,vitner var lagrettemennene Anders Laugesgard(søre Larsgard) og Svein Brattåker. Det betyr at dette ble skrevet i Hallingdal og at Kristoffer Svaleson befant seg også der. Men dokumentet er datert Vik i Strandvik,kirkesogn.
Navnet Larsgard kommer av det gamle navnet Lodin. I de eldste gamle skriftelige kilder heter garden Losgordt. Håvard Lodinson er lagrettemann i Hallingdal 1416. Ved deling av opphavsgarden Hov(Hoff) fikk Lodinsgarden størstedelen.


Hvor kom Engelbret Lavranson i fra?.

Han kom ikke i fra Vestlandet.Engelbret tjente to Biskoper, Finnboge Nilsson, og Eiliv Jonsson. Begge Biskopene kan knyttes til Gudbrandsdalen. Det er ikke umulig at Biskopene er i slekt (Skanke?).
Mor til Engelbret, Gudrun Asgeirsdatter(Asgautsdatter?) tjente Hustru Jorun Nicolasdatter(Nilsdatter) på storgården Hove(Hovin) på Fåberg i 11 år. Det er ikke umulig at Jorun er ei søster til Biskop Finnboge Nilsson.
Diplom i fra 1491 i Fåberg står følgende, at Engelbret var oppseda på Hove i fra bardommen.Han satt på gården sammen med sin far i 6 år etter han var gift. Sannsynlig far er Lavrans Jonsson lagrettemann er nevnt i et diplom om fisket i Fåberg.
Jorun(Jørand?) var gift med Gaute Olavson de hadde ei datter Marit Gautesdatter som var gift med lagmann Bjørn Hallvardsson. Hvis noe er feil så vennligst kom med konstruktive innspill.
Slektsbøker i fra Hallingdal bekrefter at Gudbrandsdøler eide gårder i Ål og i Hol. Gården Sindrol(nevnes som Søndrol i Diplomer) som har beliggenhet i Hol er en av de eldste gårdene i bygda.

Diplom DN 651 (år 1491)
"jek sedes up a Hofwinæ aff barndom"


https://snl.no/Skanke#menuitem0

http://www.skanke.se/_upload/filer/Skan ... %20del.pdf


Sist endret av Larsgaard den 08 Feb 2015 10:52, endret 14 ganger.

Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 17 Nov 2014 20:56 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Johannes Klemetson er også i slekt med Kristoffer Svaleson, se brev. Hans far Clemmet Eirikson er ikke etterkommer av Jon Guttormson, og hans kone. Ut i fra det Kvitrud skriver gifter Jon og Anna seg etter 1537. Clemmet er født 1550, og hans far heter Eirik til fornavn dermed utelukker jeg dem som hans foreldre. Jeg har fundert også på om Biskop Jon Guttormson kommer i fra ætta Blix som er en presteætt mulig Skanke som O. Handegaard har ført opp med et spørsmålstegn etter i Vestlandsslekt. Fornavn som Jon og Guttorm blir brukt hos Blix ætta. De som eier Larsgaard har tette slektsbånd det kan ikke betviles. Jeg har ikke papirer på at Clemet er en Orm men ætteledda som Kristoffer Svaleson nevner der befinner seg Orm ætta i hans fjerde ledd.


Jeg er etterkommer i direkte mannslinje til Klemet, og hans sønner som kommer i flere slektsledd.Klemet er ikke født i Hallingdal men i Sunnhordland-Hardanger, mitt Y-DNA er R1b L238, R1b er mere vanlig på Vestlandet enn det er i Hallingdal. Jeg har også DNA matcher med flere som kan knyttes til disse Vestlandsslekter. Mine aner bekrefter at det er tette bånd til Hardanger.
Mine begge besteforeldre på farssiden har sine aner i fra Hardanger-Sunnhordland de kan føre sine aner tilbake til 1500 tallet i fra Hallingdal til Sunnhordland. Min bestemor har felles opphav med nålevende Galtung slekt. DNA test FamilyFinder og slektsbøker bekrefter det. Felles ane er Johannes Lauritson Valen.
I fjerde ledd til Kristoffer Svaleson finner jeg navn som Orm og Tronds(Rustung).


DNA Testen FamilyFinder
https://www.familytreedna.com/family-fi ... mpare.aspx


Sist endret av Larsgaard den 06 Jan 2015 11:07, endret 18 ganger.

Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 17 Nov 2014 22:09 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Erkebiskop Olav Engelbrektsson menn.


http://photos.geni.com/p13/5a/e8/3a/c6/ ... iginal.pdf

I fra Vigerust.
Eksempler på at fremtredende adelsfolk ikke selv anvender "til", eller blir omtalt av andre uten "til". Matz Ericksen paa Thureby = Danmarks rikes råd Mats Erikssøn (Bøller) (NHD 1585 s. 227). En gård hører frw Karen paa Skiersnesz thill = fru Karen Ivarsdotter, Henrik Ugerups etterleverske (NHD 1585 s. 204). Hans Pederssøn paa Sæm = Hans Pedersson til Sem, siden Norges rikes kansler (NRR II, s. 621, 1585). Erik Knutson pa Hoff wepnere , 1520, = Erik Knutsson [3 roser] (HH 41, nr. 1179). Jach Swanthe Nielsson i Ekesiø ridder Sweriges riges forstaander, 1504 (DN III, nr. 1030). (...) hiillsze wij efftherschreffne Farthen Mattszønn boendes paa Æness Siuordt Mattsszønn paa Tallge oc Oluff Mattsszønn paa Tysszenn, szamfødde brødre aff wabenn, 1532 (DN III, nr. 1128). Fordi de tre væpnere bruker på, blir de ikke registrert med til. Som det går fram av det følgende kapittel, er Ænes kommet med på annet grunnlag, belagt i 1578 med "til", mens Talgje og Tysse kun tas med i det nest påfølgende kapittel. (...) vij epterschreffne Niels Klaffson i Storda ok Bencth Gilthe i Paathorp (...) her Twre Jensson paa Lindholm (Mistet beleggstedet, i DN XI eller XVI?) (...) jak Mattz Kaffle pa Hallene, 1539 (DN XVI, nr. 596). Jak Erik Eriksson rider j Foglewig, 1500 (DN XVIII, nr. 168). frv Anna poo Valdh, 1523 = fru Anna Rudsdotter på Vallen, gift med Henrik Krummedike (DN XVIII, nr. 251). iegh Karina Alszdotther paa Greffseim, 1533 (DN VII, nr. 705). = Karine Alvsdotter (3 roser), Knut Alvssons søster. Wy effther schreffne Twre Jensson paa Ben ock Lasse Segesson paa Swndh, 1523 = Ture Jønsson [3 roser] og Lars Siggersson [sparre] (DN VIII, nr. 511). erlig och velbyrdig qwinne frue Ingerdh Ottesdotter po Østrooth sind kere moder kerligen, brev fra Vincents Lunge, 1531 (DN VIII, nr. 657). Jak Twre Jensson pao Seem riddher oc Sweriges hoffmester, 1526 (DN IX, nr. 575). Item Anders i Krogen paa de benkestokers vegne, 1570 (Absolon, s. 171). Anders Nilsson nevnes mange ganger til Kroken.

Da er "de etterskrevne" oppklart.


Sist endret av Larsgaard den 22 Nov 2014 19:37, endret 4 ganger.

Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 17 Nov 2014 22:42 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Slektstre Kristoffer Svaleson.

http://photos.geni.com/p13/03/bb/b1/73/ ... iginal.pdf

I følge Vigerust kan kona til Kristoffer Rustung ha Danske aner noe som ikke er helt i det blå. Karens aner er vel ikke bekreftet.

Some have speculated that Kristoffer possibly was the nephew of Olav Engelbrektsson, primarily supported by a somewhat ambiguous source in which Mary of Austria, Queen of Hungary call Kristoffer his blutverwonter frundt ("relative by blood"),although the theory have been assisted by further circumstances.

) ) I et Brev af 10 Nov. 1538 kalder Enkedronningen af Ungarn Christa*
pher Erkebispens „blutverwonter frundt" (Dipl. Norv. 7, 789). Nær-
mere kjendes ikke dette Slægtskabs Beskaffenhed. Man ved hel-
ler ikke, til hvilken iiorsl( Adelsfamilie Olaf Ingebrigtssøn hørte ;
stundom kaldes han (uden nærmere Bevis) Lunge (i ethvert Fald en
fra de danske Lmiger aldeles forslgeUig Slægt), og paa et enkelt Sted
(i en gammel, neppe paalidelig Slægtebog, omtalt i Samll. til N.
F. Sprog og Hist. 6,255) gjøres ogsaa Erkebispen til en Rustung.

HiBt. Tidskr. IL ^

Kristoffer er "blutverwonter frundt" til Erkebiskopen.


Sist endret av Larsgaard den 22 Nov 2014 19:53, endret 12 ganger.

Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 17 Nov 2014 23:19 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Anetre til Anna Eiriksdatter Orm
I 1606 (Kiellands samlinger pakke 3) eide Kristoffer på Hana jordegods med landskyld på fire løper, to huder og seks vetter korn. I 1611 (Aurenes, 1952, side 170) eide Kristoffer Nilsson to løper smør som jordeiende bonde. Han kan da ha sagt fra seg adelsskapet.

http://photos.geni.com/p13/53/f9/cb/06/ ... iginal.pdf

Beklagelig har jeg slurvet med PDF filen jeg har flere slektstre og dermed har jeg benyttet det som har enkelte feil.
Kristine har Torstein til far ref. Vestlandsslekt. Ledda til Orm Eirikson Orm dvs. far og bestefar er dog usikre.


Sist endret av Larsgaard den 06 Jan 2015 11:16, endret 2 ganger.

Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 18 Nov 2014 17:35 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Engelbrekt Laffranson
Lars og Sigurd S. Reinton skriv i bind I av 'Folk og fortid i Hol': 'Millom lagrettemennene i Ål og Hol i slutten av 15. hundreåret står Engelbrekt Laffranson i ei serstilling. Han var den faste tingskrivaren, gjorde same tenest som sorenskrivaren seinare. Han gjorde difor og tenest i eit større distrikt. Me finn han millom lagerttemennene både i Valdres, Hallingdal og Numedal. Han fekk stor ætt etter seg i i Ål og Hol. Det gjer at han interesserer i serleg mun. Me finn fyrste gongen namnet hans som lagrettemann i Valdres i 1478, men i 1483 er han på Sindrol i Hol, 1491 i Ål, og i åra nærast etter var han med i Hol, i Uvdal i Numedal, i Gol. Det heitte i ei attest han fekk av folket i Ål og Hol i 1508 at han då 'haffdi varid ner oss 3 (och) XXX år'. Etter dette kom han til prestegjeldet i 1475. - Det må vera same Engelbrekt Laffranson som i 1478 vende seg til kapitel og kannikar ved Kristkyrkja i Bergen for å få attest. 'En Skalk' hadde sett ut det ordet um han at han skulde ha gjort noko som ikkje var retteleg heiderleg og som gjekk hans ære for nær den tid han tente biskop Fintogh. Namnet er sjeldsynt, det er det einaste me har funne frå denne tida, og tida svarar heilt. Det var i og for seg rimeleg at det frå Bergen vart sendt menn hit til å vera tingskrivarar og til å hjelpe bøndene med lovkunne og skriving av dokument. Til dette kjem at etterkomarane hans her i Hol hadde skyldfolk millom framståande folk i Hordaland. Det heitte i 1647 um Johannes Clemteson på Larsgard i Hol, som ætta i fjorde led frå Engelbrekt Laffransson, at han var skyld i fjorde led til Christopher Svalson på Vik i Strandevik i Sunnhordland, son åt Svare Christopherson til Wambem. - I vitnemålet Engelbrekt Laffransson fekk av kannikane og fleire 'dannesveinar' i Bergen, 'som han haffuer hafft umgengilse med oc honom kent haffue ffra bar(n)dom', heitte det, at han hadde tent sin herre som ein tru dannesvein so lenge han var i Bergen, han for derifra med godt lov og minne frå sin herre og husbonde. - Han kjøpte Aslakgard-Nos 1. mai 1493, 16 laupa bol, men han hadde visst alt då butt på garden ei tid. - I 1510 var han enno å finne millom lagrettemennene i Ål i ei sak um Gudbrandsgard. Han måtte då vera ein mann millom 70-80 år. Det er siste gongen me ser namnet hans. Ætta hans vart sitjande etter han på Nos, og spreidde seg derifrå vidt utover både Ål og Hol. Tolleg sikkert er det, at sonen hans på Nos, Sigurd (Siffuer), hadde sønene Magnus og Engebret Sigurdsøner, som sette seg ned på Nedremyr i Hol, og at ætta hans derifrå spreidde seg vidt ikring i Hol'.I Nils Gulbrandsøn Hildeteigens Slægtbog og stamtavler (1904) vert Syver (Siffuer) Helgesøn nordre Nørdstegard (nordre Tufto) i Ustedalen (Geilo) ført opp som etterkomar av Siffuer Engelbrictsøn Nos (son til Engelbrekt Laffransson). Det er truleg rett, men det manglar eit par mellomledd. Eldste sonen til Syver (Siffuer) Helgeson heitte Engebret. Namnet Engebret (eller 'Embrik' i lokaldialekten) er først kjent i Ål og Hol etter Engelbrekt Laffranson. Det er såleis trruleg at dei ættegreinene som har dette namnet, ættar frå Engelbrekt Laffransson.

http://www.vigerust.net/tore/adel/adel_ ... index.html


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 18 Nov 2014 19:45 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Segl-bumerke.Orm PÅ Vestlandet
Av Arne Kvitrud.
Biskop i Stavanger Hoskuld Hoskuldson er i slekt med Orm ætta. Orm Eirikson hadde en onkel som het Tord Ormson han er Kannik i Stavanger både i 1485 og 1487. Tord går igjen på min farsside.

Kvitrud

http://home.online.no/~akvitrud/orm-stavanger.htm

Seglet(bumerke) til Clemet Eirikson og seglet til Ivar Ormson har store likheter.
Orm ætta Seglet til Ivar Ormson fra 20.10.1405 og 13.1.1406 (KA – segl) viser en sirkel med et bumerke i. Bumerket er et enkelt kors som har to støtter skrått til hver side. Rundt sirkelen står det trolig ”S : IVAR * ORMERI”. Korsmotivet har forøvrig også Hoskuld Hoskuldson og Knut Orm, men med andre utforminger.

I 1839 viste J. Chr. Berg (1839, side 255) en slektstavle der Orm Erikson var oppført å være sønn til en Erik Ormson og hadde en onkel som het Tord Ormson. Tord var kannik i Stavanger i 1485. DAA (1907, side 332) fører væpneren Orm Håkonson som en mulig ættefar, men med et spørsmålstegn etter. Han er kjent i et dokument fra 17.6.1425 i Varbjerg i Danmark. Orm Håkonson er her nevnt som ett av mange vitner i en lang opplisting (Erslev, 1906, side 352). Det er ikke noe her som skulle tyde på tilknytning til Norge. Det kan likevel være at han har hatt et seglmerke som gjør at Repertorium Diplomaticum Degni Danci Mædiævalis i stikkordslista gir ham etternavnet Orm. 19.6.1487 på Lye (DN IV nr 1003) var Tord Ormson kannik i Stavanger.


Sist endret av Larsgaard den 06 Jan 2015 15:34, endret 5 ganger.

Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 18 Nov 2014 19:53 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Bumerke til Clemet Eirikson Larsgaard, Clemet er ikke født i Hallingdal.


Du har ikke de nødvendige tillatelsene til å se vedleggene til dette innlegget.


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 22 Nov 2014 12:30 

Registrert: 28 Okt 2012 23:38
Innlegg: 187
Vidar Rue,

Gjennom 8 innlegg over flere dager har du fremsatt en rekke sitater og referanser som er knyttet til Hallingdal og Larsgaard. Blant alt som er fremsatt er det mye som er rent ut uriktig og mye som er blandet sammen. Viktigst er det at alle som leser denne tråden vil ha vansker med å kunne forstå hva du egentlig vil med disse innleggene. Dette da du ikke har formulert noe konkret hovedspørsmål. Ei heller forsøker du å problematisere på en slik måte at andre kan delta på en konstruktiv måte.

Min henstilling til deg er at du ser gjennom alt det som er lagt ut og deretter foretar en revidert gjennomgang av det du har samlet med tanke på å klargjøre hva du egentlig vil ha ut av denne diskusjonstråden. Det som er fremkommet hittil er nemlig ytterst sprikende og byr på store utfordringer rent faglig.

Mvh Are


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 22 Nov 2014 14:21 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Takk for svar Are.

Med mine innlegg ønsket jeg å belyse hvor min ane Clemmet Eirikson har sitt opprinnelige opphav i fra, dette er utgangspunket. Jeg leter etter etterslekt av Kristoffer Svaleson er det noen som kan bidra med det?.
Hvis det finnes andre som har noe nytt om Orm ætta i fra Stavanger så ser jeg frem til å få høre om det også.

Mine kilder er:
Odd Handegård, Vestlandsslekt.
Kvitrud, Orm slekta.
Diplomer
Lokale slektsbøker i fra Hallingdal.
Dna tester.
På forhånd takk.


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 22 Nov 2014 14:33 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Hei Are

Brevet i fra Larsgard er et faktum som ikke kan bestrides ei heller slektsledd. Hvis du mener at brevet ikke er historisk forankret da er videre samtaler rimelig bortkastet.
De som eier Larsgard har tette slektsbånd det er et faktum.
Hvis det bestrides da blir jeg meget forundret.
Larsgard ligger ikke i Ål i Hallingdal men i bygda Hovet. Slektsbøker bekrefter tette bånd til Vestlandet det er et faktum.
Flesteparten av disse lavadelsslektene forsvinner inn i bondestanden.
Clemet Eirikson er en stor jordeier øverst i Hallingdal. Han gifter seg inn i Nos ætta.
I fra Vigerust,Nos-ætten fra Hallingdal, Engelbret Lavranssons ætt.
http://www.vigerust.net/tore/adel/adel_ ... index.html
Ei datter av Kristoffer Rustung gifter seg inn i Orm ætta, da jeg satte opp et slektstre fant jeg ut av at flere personer som finnes i det jobber for Erkebiskopen det finnes diplomer som bekrefter dette ref. Vigerust og Odd Handegård. Jeg regner med at Vigerust er forsatt gangbar som referanse.

Jeg setter pris på at du sier i fra hva som er uriktig. Da har jeg mulighten til å få endret det, jeg er åpent for forslag.

Disse Diplomene bekrefter at gamle stormannsslekter i fra Vestlandet eide gårder øverst i Hallingdal.
«Andfind paa Sop» bodde i Aurland sogn og var en av de største skatteyterne i Sogn på sin tid. Han nevnes i regnskapene over tiendepengeskatten i 1522, hvor han betaler 34 lod sølv i skatt, motsvarende vel 2 mark kölnsk (NRJ III, side 402).
To diplomer fra 1510 og1511 viser at hans foreldre var Anders Anfinnson Soop, død før 1511, og Synnøve Thorgilsdatter som bodde i Sogn i 1511.
Det første diplomet, datert Ål prestegård 26.11.1510, omhandler gården Gudbrandsgård i Hol, som Synnøve Torgilsdatter overdrar til Gudrun Bjørnsdatter. Ifølge diplomet er Anders død en tid før (DN VI 653):
«... ath hon war seet her j Hallingga dal thil retthis med en qwinna som hetter Swnneff Thørgils dotther som gozsid hawer føølt sedan Anders Anffin son døøde. ...».
Det andre er datert Oslo 22.02.1511, og bekrefter overenskomsten (DN VI 654):
«... Sønniwæ som Anders Sop haffde till hwsbonde boendes j Sogn om *ern gaard som hæther Gwdbrandzgaard liggendes j Hallingedall j Aall sokn ...».

Det andre brevet er datert Oslo 22.02.1511, og bekrefter overenskomsten (DN VI 654):
«Jegh Jon Polsson proost j Oslo oc Noreges riges canceler oc fawgh j Hallingedall gør alle witterligith ath efftertii thet Gwderun Biørnsdotter er offwer eens worden med Sønniwæ som Anders Sop haffde till hwsbonde boendes j Sogn om *ern gaard som hæther Gwdbrandzgaard liggendes j Hallingedall j Aall sokn efftertii som dannemanne till laghw war them emellom som thetta medh hengende breff inne holler och wdwiiser ther om. Tha stadfester iegh vppa kronenne weghne then forliiken till laghwv oc fwlmyndige wenlige soonen som them emellom giorth er om forden gaard. Swa ath thet skall wbrydelige holdess till ewigh tiidh j alle maathe her effter j alle grene och articulis wthen alt ydermere mooth mæle oc ranglige aagonghe. her om till saninden henger iegh mith jncigle for thetta breff. Scriffwedh j Oslo jn cathedra sancti Petri anno domini mdxjmo.»
Kilde:
Efter Orig. p. Perg. p. Gaarden Sundrehagen i Aals Prestegjeld. Seglet, der for-binder Brevet med foreg. No., vedhænger utydeligt.
Sammendrag:
Jon Paalssön, Provst i Oslo, Norges Riges Kantsler og Foged i Hallingdal, stadfæster paa Kronens Vegne Overenskomsten mellem Gudrun Björnsdatter og Sunnive (Thorgilsdatter), Anders Sops Enke, angaaende Gudbrandsgaard i Aal.
Helge Stenseth hevder at det synes å være en forbindelse mellom Soop-ætten i Sogn og ætter i Hol og Ål. Gudbrandsgard finnes i Sudndalen 15 minutters kjøring i fra Hovet.


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 22 Nov 2014 18:50 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Jon Guttormson og Anna Eriksdatter skal ha hatt barna:

a) Svale Jonson på Jarlsøy eller Tysnesøy gift med Anna Hansdatter. Svale Jonson er omtalt på en stamtavle (Storm, 1885, side 530) som senest er fra midten av 1600-tallet, men er ellers ukjent.

b) Magdalena Jonsdatter – se nedenfor.Valand (1969, side 91ff) mente å vise at presten Oluf Jonson i Egersund også kunne være sønn av Jon Guttormson. Hovedgrunngivingen er slik jeg leser det, basert på eiendomsforholdene i Haga på Sola. Det er lite som tyder på Oluf Jonson har eid i Haga, og grunnlaget for hypotesen blir da svak (Arne Kvitrud 20.5.2004, webdebatt nr 12052).24.1.1621 (NHD for 1622, side 158) ble det slått fast at Magdalena Jonsdatter mors hovedbøl var Helvik. Anne Eriksdatter hadde bodd hos sin datter og svoger på Hana.
Magdalena Jonsdatter og Kristoffer Nilsson til HanaI en slektstavle som senest er fra midten av 1600-tallet (Storm, 1885, side 530-531) er Magdalena Jonsdatter oppført å være gift med Nils Thiste (Teiste eller Thisted?). Hun er her oppført med sønnene Guttorm og Joen. De er ellers ukjente. Det er uvisst om det er rett.17.6.1587 på Jæren (Kiellands samlinger pakke 2 og KA - regeste) skrev Kristoffer Nilsson seg til Hana (”Hanne”). Preposisjonen ”til” viser her til at han var adelig. 26.9.1589 (MRA II side 99 og 128) møter vi ”ærlige og forstandige mann” Kristoffer Nilsson på Hana (”Hanne”). I 1591 (Engen, 1963, side 182) var Kristoffer Nilsson på ”Hane” underskriver av et brev.I 1606 (Kiellands samlinger pakke 3) eide Kristoffer på Hana jordegods med landskyld på fire løper, to huder og seks vetter korn. I 1611 (Aurenes, 1952, side 170) eide Kristoffer Nilsson to løper smør som jordeiende bonde. Han kan da ha sagt fra seg adelsskapet. I 1612-13 (NRA, byregnskap) betalte Kristoffer Hana leding i Stavanger. I 1613 og 1614 (Kiellands samlinger pakke 3 og Bakkevig, side 94) skattet Kristoffer ”Hanne” av jordeie på to løper, to huder og tre vetter korn. Som vi ser varierer verdiene en del mellom skattelistene. Kristoffer Nilsson må vi da tro døde omkring 1615. Det er fristende å sette likhetstegn mellom Kristoffer Nilsson på Hana og Kristoffer Nilsson Grønn på Harestad. Kristoffer Nilsson på Harestad døde imidlertid omkring 1597. 24.11.1623 (Erichsen, 1903, side 114) ble det opplyst at Kristoffer Nilsson og sønnen Svale Kristoffersen hadde solgt hus og en eiendom i Stavanger. Det må ha vært senest i 1615. Magdalena og Kristoffer hadde sønnen Svale Kristofferson på Malkenes i Tysnes og kanskje datteren Magdalena på Fugleberg i Kvinnherad.Hustru Magdalena skattet i 1617 (Kiellands samlinger pakke 3) for 13 løper og ett pund smør, sju huder, åtte pund og en vett korn. Hun var nok da enke. Den kraftige økning i jordegods skyldtest nok arv.Da Kristoffer Nilsson døde har Magdalena trolig flyttet en tid til Malkenes i Tysnes. Sønnen Svale Kristofferson omtales på Malkenes i 1614/15 (Drange, 1989, side 746). Etterpå er ”enken” ført som bruker til 1620. Enka får vi tro er Magdalena Jonsdatter. Omkring 1620 (Valand, 1972, side 120) skattet hustru Magdalena på Malkenes for åtte huder. I 1622 (NHD for 1622, side 158) ble det også opplyst at hun hadde bodd på Malkenes.29.7.1622 (NHD for 1622, side 155-161) var Magdalena gift med Mats Nilsson. De har trolig bodd på Haga på Sola. I 1637 ble Magdalena Jonsdatter omtalt som død.Det jeg kjenner til at Magdalena eide av jordegods var i Nesheim og Skruenes - begge i Vats (Aurenes, 1957, side 53 og Tingbok Jæren og Dalane, 1638, sak nr 123 i tingboka for 1637-1639 – på internett), Skaret i Sandnes (Aurenes, 1952, side 326), Larsgård i Ål i Hallingdal (Reinton og Reinton, 1973, side 404-405), Venja på Sjernarøy (Tingbok Jæren og Dalane, sak nr 123 i tingboka for 1637-1639 – på internett), Haga på Sola (MRA II, side 130-131), et sagbruk på Stord (MRA II, side 150), Vambheim i Ulvik, Hana i Sandnes (NHD for 1622, side 155-16), Helvik i Eigersund (Aurenes, 1953, side 227 og 249), Ræge på Sola (Aurenes, 1953, side 220), Sande på Sola (Aurenes, 1953, side 219), kanskje i Hellestøl i Sola (Aurenes, 1953, side 254) og en eiendom i Stavanger – trolig nær dagens Posthus (Erichsen, 1903, side 114).


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 23 Nov 2014 11:05 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Dette er jeg meget usikker på om det er rett, jeg får det ikke helt til å stemme. I noen kilder nevnes det at Klemet E. Fugleberg har en bror med navnet Botolv. Dette navnet går igjen hos etterkommere av min ane Klemet Eirikson. Noen hevder at Klemet Fugleberg kan knyttes til skotske slekter,slekta Maxwell er nevnt. Jeg har tre DNA matcher(de har ingen skandinaviske navn på sin liste) som har oppført navnet Maxwell blant sine navn. FTDNA i USA der jeg har tatt testen har et kart som forteller meg hvor mine aner kommer i fra geografisk(kalles MyOrigin) der er jeg oppført med at jeg har aner i fra De Britiske øyer.Da er det ikke så rart at jeg stusser. Jeg kontakter disse matchene for å få klarhet i dette. Kontaktet en av matchene intet svar. De siste to matchene svarer heller ikke.


Du har ikke de nødvendige tillatelsene til å se vedleggene til dette innlegget.


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 31 Des 2014 12:42 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Gården Sindrol, og gården Nerol befinner seg i Hol disse er de eldste gårdene i bygda. Bildet beskriver slekter som eier gårder i Valdres og i Hallingdal. Eilev navnet finnes i videre slekt som er bosatt på Sindrol.
Engelbret Lavranson bosetter seg på gården Aslaksgard-Nos i Ål.


Du har ikke de nødvendige tillatelsene til å se vedleggene til dette innlegget.


Sist endret av Larsgaard den 10 Feb 2015 14:17, endret 1 gang

Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 08 Feb 2015 12:54 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Engelbret Lavranson Nos sitt segl. Jeg har lett etter likheter til Engelbret sitt segl det som ligner mest er seglet til Urup slekta. Kan Engelbret ha kommet i fra Skåne?. Sigurd Magnusson Nedremyr (Hol i Hallingdal)etterkommer av Engelbret gifter seg med Anne Jensdatter, fornavnet Jens er ikke brukt i øvre Hallingdal. Hvor hun kom i fra er ukjent. Hun hadde mye penger med seg inn i ekteskapet ref. bygdebok.
Jeg har en teori hvordan jeg kan knytte slekta til Finnboge Nilsson Skanke og Engelbret. Det er ikke benyttet glasskule men sunn bondevett. Det blir som å banne i kirka i dette fora men det er jeg ikke redd for. Jeg plasserer mitt hode på hoggestabben lagelig for hugg.

Jeg fant dette på siden til Barfod foreningen i Danmark det er et navn som jeg stusset over og det er Lafrans-Lavrans. Jeg lagde et slektstre ut av det, Engelbret Lavranson Nos mulig far er Lavrans Jonson ane ledda gikk opp kronologisk med antatt fødselsår. Jeg er overbevist om at det er et slektsforhold til Biskop Finnboge Nilsson Skanke.

Barfod foreningen
Foruden G.V.C. Youngs undersøgelser har vi imidlertid også en kilde, der bør prøves. Helt uafhængig af anden forskning har Sven Gaute Barfoth nævnt en stamtavle, som i 1830 blev kopieret efter et oplæg, der havde været ejet af pastor Iver Barfoth (X,78), som døde i 1743. Svend Guate Barfoth er i besiddelse af denne kopi. (24)

Den omtalte stamtavle har som første person Thorleif Haraldsson, der efter stamtavlen levede omkring 1280 og var gift med Magnhild. Hans søn var Hallstein, der havde fire sønner: Nikolaus (Nils), Thord, Lodin og Botolf. Medens Botolf fik efterkommere i Norge, havde Niels en række børn, af hvilke nævnes på denne måde: Gudbrand, Olaf, Lafrans, andre børn og Mikkel. I vor sammenhæng er det naturligvis interessant at se, at Niels Halsteinsson ifølge denne stamtavle skal have haft en søn ved navn Mikkel, der levede omkring 1350. Desuden står der, at Mikkel havde to børn, nemlig Nils Barfod, der i 1406 var rådmand i Randers, og Olof. Så drejer det sig åbenbart blot om at finde ud af, hvor Mikkel levede og hvem Olof er. Blandt de andre børn kan altså også være Nils Bergs far. Tilsyneladende stemmer således denne kilde helt overens med det resultat, som Mr. Young er kommet frem til.
Jeg kontaktet Barfod foreningen de hadde ingen informasjon vedrørende Lafrans etterkommere.
Barfod hevder at de er etterkommere av Skanke ætt. Litt ullent dette men dog.
Medlemmer som er med i en Svensk Skankegruppe har tatt DNA tester, jeg har match med noen av de vi har noe felles for en god stund tilbake.

Dette er tankespinn.
Jeg tror Jon Guttormson har tilknytning til ætta Skanke dette er en mulig kobling til ætta til Engelbret Lavransson Nos. Forfatter av Vestlandsslekt Odd Handegård har skrevet Jon Guttormson Skanke med et spørsmålstegn etter.Clemmet Eirikson er enten av Orm ætt eller så kommer hans slekt i fra Gudbrandsdalen , Glømmen, Hove, eller Smestad. Hva med Presten Gudbrand Klemetson er det en mulig kandidat?. Jeg tror at eier av Larsgard er Biskop Jon Guttormson muligens en arv. Larsgard kan også ha tilhørt Kirken.


Oppdatering vedrørende Y-DNA treff 1 step.
Hans Olson Hemrom født 1777-1869 Fåvang-Ringebu
Fant et slektstre der han har aner i fra Glømmen. Dette styrker mine anelser at min fars ane kommer i fra Gudbrandsdalen.


Du har ikke de nødvendige tillatelsene til å se vedleggene til dette innlegget.


Sist endret av Larsgaard den 11 Mar 2015 14:31, endret 5 ganger.

Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 05 Mar 2015 12:39 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Om dette er rett er jeg usikker på.

http://www.skankeforeningen.no/images/p ... Barfod.pdf


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 15 Mar 2015 11:31 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Dette treet er basert på Barfod og Skankeforeningen. Jeg har også benyttet Vigerust som kilde. Jeg har ført inn Jon Lavransson som et mulig aneledd til Engebret Lavransson men dette er ikke dokumentert på noen måte. Resten skal være riktig ihh. til de kildene som er benyttet. Jeg har også flettet inn Brahe ætta inn i treet. Er jeg på et blindspor med Engebret det blir som en besettelse for å få løst gåten.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.co ... iginal.pdf


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 02 Apr 2015 19:09 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Dette er DNA match til meg.
Hvordan det skal tolkes er usikkert men vi har noe felles aner for en god stund siden.Matchen på Cuba har ført opp disse som slektsnavn.

Alenius (Sweden) / Arnoldson (Chile) / Arnoldson (Cuba) / Arnoldson (Sweden) / Carlheim-Gyllensköld (Sweden) / Dahlgren (Sweden) / Gripenwaldt (Sweden) / Hertzman (Sweden) / Hornaeus (Sweden) / Humble (Sweden) / Kuylenstierna (Sweden) / Markman (Sweden) / Möllberg (Sweden) / Näslund (Sweden) / Rosenholmd (Sweden) / Wejdling (Austria) / Wejdling (Sweden) / Wennerstedt (Sweden) / Wetterlind (Sweden)

Slekter Glømmen og Hove i Gudbrandsdalen. Informasjon om Clemmet og Engelbret.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.co ... iginal.pdf


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 04 Apr 2015 13:23 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Basert på mine DNA prøver hos FTDNA og Gedmatch.com sine tester.


Du har ikke de nødvendige tillatelsene til å se vedleggene til dette innlegget.


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 05 Apr 2015 23:16 

Registrert: 28 Okt 2012 23:38
Innlegg: 187
Vidar Rue.

Idet jeg viser til mitt innlegg 22. november, kan jeg ikke se at denne tråden bringer noen større klarhet i noen av de spørsmålene som ligger implisitt i de innledende 8 innlegg. Etter det jeg kan se, er status at du ikke har fremlagt noe i denne tråden som kan sette de personer nevnt på 1600-tallet i forbindelse med verken Jon Guttormsen eller den nevnte Engelbret Lavransson.

Inntil så er skjedd, har det liten eller ingen hensikt å trekke inn ymse nordisk litteratur uten relevans for problemstillingen eller DNA-resultater som er uten sammenheng i forhold til det spørsmål som innledningsvis ble forsøkt fremsatt.

Skal en forbindelse til Jon Guttormsson og eller Engelbret Lavransson etableres, så må disse bevises ledd for ledd fra det punkt hvor man har troverdig kunnskap om stamforeldre på 1600-tallet.

På denne bakgrunn foreslår jeg at du begynner helt på nytt, og dermed ser bort i fra både Jon Guttormsson og Engebret Lavransson, inntil du har bevist en forbindelse til disse.

Vennlig hilsen

Are S. Gustavsen


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 07 Apr 2015 12:10 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Takk for svar.
Engelbret Lavransson Nos har Vigerust eller andre kommet med informasjon som kan belyse hans slektsforhold-aner?. Svaret må være så klart ja.
Mine DNA tester har gitt meg mange opplysninger og bekreftet slektsledd så helt i det blå er ikke DNA tester. Jeg har benyttet bygdebøker og verifisert enkelte slektsledd etter DNA treff.
Jon Guttormson sine aner forblir nok et ubesvart spørsmål.
Mange av lavadelslektene forsvinner inn i bondestanden og utgjør en " elite" i mange bygder. Jeg har mange DNA treff som knyttes til storbønder i fra Vestlandet.
Brevet som beskriver salg av Nordre Larsgard vitner om at Clemmet Eirikson kom i fra lavadelsslekter.
Sønn til Clemmet gifter seg med etterkommer av Jon Guttormson og Anna Eiriksdatter Orm ref.brev. Samme konklusjon trekker også forfattere av bygdebøkene.
Hvis jeg virket krass tidligere så håper jeg at det ikke ble tatt som en personelig hets. Det bor en liten kruttønne i meg som av og til tar overhånd.
Jeg har ikke mere å tilføye så dette blir enten det siste eller nest siste innlegg.
Mvh.
Vidar Rue

http://www.vigerust.net/tore/adel/adel_ ... index.html


Nos-ætten fra Hallingdal, Engelbret Lavranssons ætt


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 21 Apr 2015 17:08 

Registrert: 16 Nov 2014 21:46
Innlegg: 36
Jeg kommer til å slette hele den tråden om en kort stund.


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 24 Apr 2015 10:20 

Registrert: 28 Okt 2012 23:38
Innlegg: 187
Vidar Rue og øvrige lesere,

Da setter vi strek for debatten om Larsgaard i denne omgang. Debatten låses inntil videre.

Venlig hilsen

Are S. Gustavsen
Moderator


Topp
 Profil  
 
Vis innlegg fra forrige:  Sorter etter  
Opprett et nytt emne Dette emnet er stengt; du kan ikke redigere eller legge inn nye innlegg.  [ 23 innlegg ] 

Tidssone UTC + 1 time [ DST ]


Du kan ikke opprette nye emner i dette forumet
Du kan ikke skrive innlegg i dette forumet
Du kan ikke redigere dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke laste opp vedlegg til dette forumet

Gå til forum:  
cron
Drevet av phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.no - Norsk phpBB-support