NST bind 6-10

Norsk slektshistorisk tidsskrift 1937-1946 er skannet i søkbart pdf-format. Noen av heftene er også til salgs fra foreningens kontorer i Oslo.
Leveringskostnader kommer i tillegg

INNHOLD:

Bind 6 (1937-1938)

 • Andersen, H. Schønberg. "Cancelliråd Stangebye og prokurator Jens Friis og deres efterslekt." NST 6 (1937): 141-142.
 • ———. "Jens Christian Bergs fedrene slekt." NST 6 (1938): 302-306.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). "Litt om statsminister Christian Michelsens fars ætt." NST 6 (1937): 142-150.
 • Castberg, A. St. "En officers- og gårdbrukerslekt Müller i Trøndelag." NST 6 (1937): 125-140.
 • Daae-Neeraas, Christianne. "Cancelliråd Stangeby og prokurator Jens Friis." NST 6 (1937): 33-38.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953) og Henning Sollied, (1907-1945). "«Gamle Thore Pyting's» efterslekt i Norge." NST 6 (1938): 163-177.
 • von Hirsch, Per E. "Litt om den norske slekt von Hirsch's stamfar og hans tyske avstamning." NST 6, nr. 97-111 (1937).
 • Holm, D. Krohn. "Slekten Ridley fra Suffolk." NST 6 (1937): 151-152.
 • Hougen, Engebret. "Hr. Olaf Haakonsson til Nesø. Bidrag til opklaring av hans ætteforhold." NST 6 (1938): 184-198.
 • Jansen, Einar. "Hvorfra stammer de vestlandske haugianere Lars Knudsen, Kyllingen og Daniel Arnesen?" NST 6 (1938): 214-217.
 • Krag, Hans, (1904-1984). "Slekten Krag fra Trøndelag." NST 6 (1938): 287-301.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. "Släkten Green av Rossö." NST 6 (1937): 178-183.
 • ———. "Släkten Green av Sundsby." NST 6 (1938): 280-286.
 • Ostermann, H[other]. "En grønlandsk gren av slekten Hammond." NST 6 (1938): 199-208.
 • ———. "Norske notater i Grønlands kirkebøker." NST 6 (1937): 39-54.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). "Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. I. Rømer – Gyldenløve." NST 6 (1938): 245-279.
 • ———. "Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen. 1. Bratt." NST 6 (1937): 55-60.
 • ———. "Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen. 2. Slektskretsen omkring gården Hovin i Fåberg." NST 6 (1937): 145-150.
 • Sollied, Thora. "Nogen problemer omkring familien von Wida." NST 6 (1937): 112-124.
 • Sommerschild, Henrik. "En foreløpig meddelelse om familien Sommerschields -schilds oprinnelse." NST 6 (1937): 1-5.
 • Spangen, Christian [Dag]. "Slektskretsen omkring Hovin i Fåberg." NST 6 (1938): 209-213.
 • Svendsen, H. Blom. "Norske brev i Kjøbenhavn." NST 6 (1937): 70-73.
 • ———. "Professor O. Olavsens brev til justisråd Pram 1806–1813 (med navneregister)." NST 6 (1938): 218-240 og 307-334.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Biographiam (Kamstrup)." NST 6 (1937): 153-158.
 • Wiesener, A[nton] M[ohr]. "Annalistiske optegnelser av hr. Ludvig Albretsøn Blehr, kapellan i Skien." NST 6 (1937): 60-69.
 • ———. "Bergensslektene Koren og von Rechens eldste ledd." NST 6 (1937): 6-32.

Bind 7 (1939-1940)

 • Bassøe, Thormod. "Niels Wulfsberg." NST 7 (1939): 182.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. "Inskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 1, 2 og 3]." NST 7 (1939-1940): 164-174, 211-226 og 310-323.
 • Dons, Johan. "Hvem var «casserer» Leth?" NST 7 (1939): 104.
 • Elster, Joh. "Loe-slekten fra Eiker." NST 7 (1939): 154-163.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Politimester i Trondhjem, Mons Lies autobiografi, skrevet i året 1822." NST 7 (1939): 147-153.
 • ———. "Prester i Råde på 1600 tallet." NST 7 (1940): 245-248.
 • Hasselberg, Bertil. "Bjerme-ätten i Jämtland." NST 7 (1940): 249-285.
 • Kiærland, Lars. "Kilder til militærslekters utforskning." NST 7 (1939): 100-102.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). "Familien Wendelboe fra Eker." NST 7 (1940): 351.
 • ———. "Familien Wrensted i Norge." NST 7 (1940): 352-353.
 • Krag, Hans, (1904-1984). "Ludvig Holbergs segl av 1723." NST 7 (1939): 175-176.
 • Midttun, Ruth. "Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix." NST 7 (1940): 354-357.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. "Har släkten Darre i Bohuslän efterlämnat ättlingar bland lågadeln." NST 7 (1939): 18-25.
 • Ostermann, H[other]. "Fra biskop P. Herslebs virksomhet i Aggershuus stift 1731–38." NST 7 (1940): 227-244.
 • Solberg, O. "Buttedal i Lier. Av en gårds og dens slekts historie." NST 7 (1939): 109-130.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). "Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 1, 2 og 3]." NST 7 (1939-1940): 26-64, 201-210 og 289-309.
 • Sollied, Olaf. "Artiumsbrev til Trondhjems Katedralskoles Mesterlektie 1819–1837." NST 7 (1939-1940): 131-146, 189-200 og 335-350.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Oberstløitnant Christian Nilsen Holbergs avstamning." NST 7 (1939): 1-17.
 • ———. "Oberstløitnant Christian Nilsen Holbergs militære karrière." NST 7 (1939): 177-178.
 • Spangen, Christian [Dag]. "Annalistiske optegnelser av Jens Gulbrandsen Bolstad." NST 7 (1939): 65-75.
 • Stene, N[icolai]. "Tom i Råde." NST 7 (1939): 76-99.
 • Ullmann, Axel V. "Slektsforskning og hensyn til uekte fødsel." NST 7 (1939): 181.
 • Velde, Berge. "Presten Christen Houges slekt i forbindelse med slektene Velde, Urdal m. fl." NST 7 (1939): 179-180.
 • Width, Trygve [Schjelderup], (1894-1963). "Annalistiske optegnelser fra det gamle Kristiansund." NST 7 (1940): 324-334.
 • Aalholm, O. A. "Lagmann Mogens Baardssøn (Rosensværd) og eierne av Hovin i Nes på Romerike." NST 7 (1939): 103-104.

Bind 8 (1941-1942)

 • Bloch, K. "Slekten Bloch fra Nordland." NST 8 (1942): 226-232.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. "Innskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 4 og 5]." NST 8 (1941-1942): 53-57 og 242-251.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Slekten Knudtzons avstamning." NST 8 (1942): 376-383.
 • Castberg, A. St. "Torsten Povelsen Østenes og hans efterslekt." NST 8 (1941): 39-52.
 • Dons, Johan. "Justisråd Wiewild." NST 8 (1941): 167.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Bidrag til oplysning om Arneberg-slekten av Solør og Colbjørnsen." NST 8 (1941): 97-111.
 • ———. "Bjørn." NST 8 (1941): 169.
 • ———. "Hauritz." NST 8 (1941): 168-169.
 • ———. "Jernverkseier Hans Smith på Froland og hans 17 barn." NST 8 (1942): 350-356.
 • ———. "Oprinnelsen til slekten Prydz." NST 8 (1942): 193-204.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). "Saxe." NST 8 (1941): 169-171.
 • Meidell, Sigurd S[egelcke]. "Litt om en dansk-norsk arvetrette fra unionstiden." NST 8 (1941): 1-18.
 • ———. "Skanke-spor på Bremsnes." NST 8 (1942): 233-241.
 • Midttun, Ruth. "Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl." NST 8 (1942): 252-258.
 • Nitter, Christian U[chermann]. "Kartotek over slektshistorie i Deichmanske bibliotek." NST 8 (1941): 172.
 • Rian, Johan B. "Presteportrettene i Lade kirke." NST 8 (1941): 165-166.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). "Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 4]." NST 8 (1941): 58-85.
 • ———. "Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten." NST 8 (1941-1942): 112-131, 259-280 og 384-402.
 • Sollied, Olaf. "Militære skifter på Bergenhus fra det 18. årh." NST 8 (1941-1942): 154-161 og 218-225.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Nogen supplerende oplysninger om slekten Grove." NST 8 (1942): 289-294.
 • ———. "Postmester C. Klitgaards optegnelser vedrørende innvandringer fra Nord-Jylland til Norge." NST 8 (1941): 162-164.
 • Steinnes, Asgaut, (1892-1973). "Mats-sønene og ætta deira." NST 8 (1942): 305-349.
 • Sundt, Trygve, (1873-1948). "Fra vestlandsslekten Sundt." NST 8 (1941-1942): 19-38, 133-153 og 357-375.
 • Vogt, Adler. "Sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen, Th. H. Møinichen (1758–1845)." NST 8 (1942): 205-225.
 • Wiesener, A[nton] M[ohr]. "En oplysning om Marcus Carstensen Volqvartz." NST 8 (1941): 167-168.
 • ———. "Militærslekten Grove i Lindaas." NST 8 (1942): 281-288.

Bind 9 (1943-1944)

 • Bloch, K. "Slekten Bloch fra Nordland. Noen supplerende opplysninger." NST 9 (1943): 44-49.
 • ———. "Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg, hr. Niels Olufssøn Bye m. v." NST 9 (1944): 321-333.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. "Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 5, 6, 7 og 8]." NST 9 (1943-1944): 50-58, 103-110, 232-238 og 358-362.
 • Bugge, Kjeld. "En feilaktig portrettinnskrift?" NST 9 (1944): 386.
 • ———. "Slektene Buch og von Hirsch." NST 9 (1944): 386-387.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). "Slekten Friling på Wald i Sørum." NST 9 (1944): 211-216.
 • Bull, Theodor, (1870-1958) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). "Når blev hr. Colbjørn Torstenssøn født?" NST 9 (1944): 244-246.
 • Castberg, A. St. "Litt om Stabell-slekten." NST 9 (1944): 217-219.
 • Dons, Johan. "Tollinspektør Haagen Nilson." NST 9 (1943): 59-61.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "De tyske og de norske prester på Kongsberg i perioden 1628–1770." NST 9 (1943): 81-102.
 • ———. "Et par gamle slektstavler." NST 9 (1944): 284-292.
 • ———. "Litt om familien Mørch fra Melsomvik og Smålenene." NST 9 (1944): 334-337.
 • ———. "Litt om slekten Paus' herkomst." NST 9 (1943): 40-43.
 • ———. "Presteportrettene i Lade kirke." NST 9 (1944): 239-241.
 • ———. "Rittmester nordenfjelds Eskild Gøye." NST 9 (1944): 246.
 • ———. "Slektsoptegnelser vedkommende en norsk militærfamilie Braun." NST 9 (1944): 202-210.
 • ———. "Tilleggsoplysninger til den s. 202 flg. omhandlede militærfamilie Braun." NST 9 (1944): 385.
 • Helland-Hansen, Kjeld. "En bergensk familiealmanakk (Heiberg–Schreuder)." NST 9 (1944): 338-357.
 • von Hirsch, Per. "Tre kapteiner Andreas Heide (Heyde)." NST 9 (1944): 241-243.
 • Jansen, Einar. "Hvem er mest å stole på - prest eller klokker?" NST 9 (1943): 147-148.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). "Cassandra Bonde." NST 9 (1943): 21-39.
 • Midttun, Ruth. "Annalistiske optegnelser. Optegnelser vedrørende hollænder-kolonien i Bergen på 1600-tallet." NST 9 (1943): 132-139.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). "Anmerkninger [Annalistiske optegnelser. Optegnelser vedrørende hollænder-kolonien i Bergen på 1600-tallet]." NST 9 (1943): 139-146.
 • ———. "Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre." NST 9 (1943): 111-131.
 • ———. "Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og «Gyldenaar»." NST 9 (1944): 293-320.
 • ———. "Slekten Carlheim i Norge." NST 9 (1944): 220-226.
 • ———. "Slekten Heiberg. Nogen oplysninger om dens oprinnelse og eldste slektledd." NST 9 (1943-1944): 169-201 og 349-357.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Nogen oplysninger om Solørslektene Arneberg og Colbjørnsen og om lagmann Paul Helgessøns slekt fra Gile i Vang." NST 9 (1943): 1-20 og 90-102.
 • Widerberg, C. S. "Anthon Cucheron." NST 9 (1943): 62-63.
 • Width, Trygve [Schjelderup], (1894-1963). "Slekten Groves våbenmerke." NST 9 (1943): 59.
 • Wiesener, A[nton] M[ohr]. "Slekten Carlheim på Vestlandet." NST 9 (1944): 227-231.

Bind 10 (1945-1946)

 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). "Annalistiske optegnelser vedkommende slektene Frantzen, Ploug, Sundt, Smith og Diurhuus." NST 10 (1945): 115-135.
 • Bloch, Kr. "Hvem var Sophia Bredal? Nogen bemerkninger i anledning Sverre Mo Skredes artikkel om familiene Schjelderup og Bredal." NST 10 (1946): 326-328.
 • Brandt, Erik. "Nils Nilsen Brant." NST 10 (1946): 255-256.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. "Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 9]." NST 10 (1945): 38-50.
 • Bugge, Kjeld. "Annalistiske optegnelser vedrørende slektene von Koppelow og Rosing." NST 10 (1945): 29-37.
 • ———. "Slekten Banch (Bang) fra Risør." NST 10 (1945): 63-65.
 • ———. "Slektene Bugge, særlig Larvik-slekten. En oversikt." NST 10 (1946): 230-247.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). "To gamle brev." NST 10 (1945): 21-28.
 • Eliassen, Finn. "Om familien Sand av Hurum og sorenskriver Jens Hansen." NST 10 (1945): 55-60.
 • Fabritius, Albert, (1905-1976). "Norsk-danske Slægtskabsforbindelser før og nu." NST 10 (1946): 279-294.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Cand. juris Henning Sollied [1907-1945]." NST 10 (1946): 197-198.
 • ———. "Litt om de første ledd av slekten Grüner." NST 10 (1945): 145-148.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). "Til prestesoga for Jemtland og Herdalen." NST 10 (1946): 199-211.
 • von Hirsch, Per. "Slektene Buch og von Hirsch." NST 10 (1945): 61-62.
 • ———. "Vore fælles ahner." NST 10 (1945): 62-63.
 • Holck, Harald. "Ad Artiklen om "Slekten Carlheim" i N. S. T. 1944 p. 227 ff." NST 10 (1946): 325-326.
 • ———. "Om nogle Indskrifter og Vaabenmærker i Veø Kirke, jfr. N. S. T. 1944 p. 233-34." NST 10 (1946): 323-325.
 • Irgens, Aage. "Henning Arnisæus." NST 10 (1945): 136-144.
 • Jansen, Einar. "Tidsregningen i Norge efter reformasjonen. Kronologiske notiser." NST 10 (1945): 85-114.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). "Familien Brøndlund." NST 10 (1945): 154-155.
 • Kolsrud, Oluf, (1885-1945). "Pater Laurentius Nicolai Norvegus og hans slekt." NST 10 (1946): 167-196.
 • Krag, Hans, (1904-1984). "Dikteren M. C. Volqvartz' mor." NST 10 (1945): 148-152.
 • ———. "Kritiske bemerkninger til Albert Fabritius: Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935. En Studie i dansk Adelshistorie. Kbh. 1946." NST 10 (1946): 344-357.
 • Lundh, Carl. "Notater om familien Storm." NST 10 (1946): 320-322.
 • Munthe, Wilhelm. "Fedrene på Eidsvoll." NST 10 (1946): 295-300.
 • ———. "Theodor Bull [75 år]." NST 10 (1945): 156-157.
 • Nitter, Hermod. "Ad slekten Nitter." NST 10 (1946): 338-339.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. "Inger Ottesdotters (Römer) mormöderne och släkten Bolt." NST 10 (1946): 336-338.
 • Rogne, M. "Oberstløitnant Ole Holck's herkomst." NST 10 (1946): 313-319.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "En kognatisk gren av slekten Monrad?" NST 10 (1946): 256-258.
 • Schmidt, Olaus. "Slekten Finvedgaard-Schanche og et par Trondheims-slekter Schanche i efterreformatorisk tid." NST 10 (1946): 301-312.
 • Skrede, Sverre Mo. "Gravskrifter fra Oslo og Såner i Gerhard Schønings gjengivelse." NST 10 (1945): 51-54.
 • ———. "Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal." NST 10 (1946): 224-229.
 • Sollied, Henning, (1907-1945) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). "En norsk gren av "de Vinranke-Munk'er"." NST 10 (1946): 248-254.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Hr. Hans Reinholtssøn Ogman." NST 10 (1946): 328-331.
 • Sollied, Ragna. "Ad familien Nitter." NST 10 (1945): 152-154.
 • Steen, Sverre, (1898-1983). "De første slektledd i en norsk by." NST 10 (1945): 1-20.
 • Steenstrup, Carl J. G. "Annalistiske optegnelser vedrørende familien Frisak." NST 10 (1946): 258-260.
 • Tønnessen, Joh[an] N[icolay], (1901-1988). "Kaperkaptein Knud Ellingsen Brækkestø." NST 10 (1946): 331-336.
 • Vogt, Adler. "Vilhelm Andreas Mejdell (1820-1911), sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen 1869-1902." NST 10 (1946): 212-223.