NST bind 11-15

Norsk slektshistorisk tidsskrift 1947-1956 er skannet i søkbart pdf-format. Noen av heftene er også til salgs fra foreningens kontorer i Oslo.
Leveringskostnader kommer i tillegg

INNHOLD:

Bind 11 (1947-1948)

 • "Dansk-norske slektsforbindelser i eldre tid. Gjennem jydske skiftebreve." NST 11 (1948): 291-294.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). "Stavangerkjøpmannen Ole Smith Ploug og hans familie. Med en stamtavle over den norske ætt Ploug." NST 11 (1948): 338-355.
 • Berg, Per. "Kvar vart det av Bratt-godset? Var Sidsel Østensdotter Bratt gift til Busvold i Romedal?" NST 11 (1948): 330-337.
 • Bilgrav, K. A. "Slægten Stabell." NST 11 (1947): 111-124.
 • Bonnevie, Kristine. "Slekt, individ og samfund." NST 11 (1948): 235-246.
 • Bull, Francis, (1887-1974). "En slektsgruppe med kulturpreg." NST 11 (1947): 61-69.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). "Ingeniør P. R. Sollied." NST 11 (1947): 94.
 • ———. "Krambodhandler Johan Rasmussen Roggen." NST 11 (1948): 305-313.
 • ———. "Overrettssakfører Trygve Sundt [1873-1948]." NST 11 (1948): 381.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Hvorledes skal barn - utenom ektebarn - opføres i slektsregistre? (Pleiebarn, stedbarn, adoptivbarn og barn født utenfor ekteskap.)." NST 11 (1947): 97-111.
 • Dahl, Eyvin, (1895-1962) og Eilif Dahl. "Fredrikstad-linjen av Stabell-slekten." NST 11 (1948): 362-370.
 • Engelschiøn, Otto Sverdrup. "Ætt og odel. Av en sørlandsk bondeætts saga." NST 11 (1948): 209-234.
 • Enger, Asmund. "Fabrikkeierslekten Mustads slektsforbindelse med den gamle lensmannsfamilie på Mustad i Vardal." NST 11 (1948): 383-384.
 • Fabritius, Albert, (1905-1976). "Til Herr Hans Krags Bemærkninger." NST 11 (1947): 70-74.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Anton Mohr Wiesener [død 11. februar 1947]." NST 11 (1947): 192.
 • ———. "Biskop Eiler Hagerups Nordlandske visitas anno 1734." NST 11 (1948): 313-330.
 • ———. "En liten, men bemerkelsesverdig gartnerfamilie i Christiania på 1800-tallet." NST 11 (1948): 382-383.
 • ———. "Genealogiske annotationer." NST 11 (1947): 78-83.
 • ———. "Gottfried Heinrich Gloger." NST 11 (1948): 289-291.
 • ———. "Litt om den norske slekt Stibolt." NST 11 (1947): 193-195.
 • ———. "Litt om slekten Bisgaard." NST 11 (1947): 195-196.
 • ———. "Nogen oplysninger om presteslekten Morland." NST 11 (1947): 124-132.
 • ———. "Sogneprestene i det gamle Fyresdal. Qvislin-slekten i Telemarken." NST 11 (1947): 34-60.
 • ———. "Stockman, Holch, Meidel." NST 11 (1948): 259-263.
 • Garder, Johan, (1888-1971). "Storbonden Jeppe Toreids forfedre." NST 11 (1948): 255-259.
 • Halbo, Sverre M. "Slekten Bjørn fra Strømsø i 1600- og 1700-årene." NST 11 (1948): 371-376.
 • ———. "Storbonden Jeppe Toreids forfedre." NST 11 (1947): 176-191.
 • Holm, Jørgen Olafsen. "En tragedie på Hustadhavet for 150 år siden. Et skifte i Tordenskiold-familien." NST 11 (1948): 286-289.
 • Haarstad, Einar. "Hr. Anders Grytten i Holmedal." NST 11 (1947): 88.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). "De Holmboe'ske gravstener på Hirtsholmen." NST 11 (1947): 74-75.
 • ———. "Jørgen Ditlev Kierulf alias Carl Frederik Bentsen." NST 11 (1947): 160-164.
 • Knoff, Richard. "Knoff." NST 11 (1948): 385.
 • Midttun, Ruth. "Slekten Blix." NST 11 (1947): 200.
 • Munthe, Wilhelm. "Genealogia Sursilliana. Til hundreårsdagen for hovedverket i finsk slektshistorie." Melding av Genealogia Sursilliana. NST 11 (1947): 197-200.
 • Parelius, Nils. "Hr. Steen Clausen Parelius i Sorø og hans efterslekt i Danmark og Norge." NST 11 (1947): 165-175.
 • Rogne, M. "Nogen ord om Drønnesund, Aage Finne og hans familie." NST 11 (1948): 376-380.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Ad presteslekten Morland." NST 11 (1948): 286.
 • ———. "Bjørnsonslekten og Lomsdalen i Søndre Land." NST 11 (1948): 356-362.
 • ———. "En mystisk kaptein Lassenius." NST 11 (1947): 84-86.
 • ———. "Fogderne på Hellestvedt." NST 11 (1948): 268-274.
 • Schmidt, Olaus. "Herr Michael Bjørnsen i Buksnes. Er også nordlandsslekten Ursin en Darre-gren." NST 11 (1947): 156-160.
 • ———. "Prost Michael Stubs optegnelser om mag. Kjeld Stub og hans slekt." NST 11 (1948): 247-255.
 • ———. "Slektsnavnet Finne og slekter med dette navn. Trondheimsslekten." NST 11 (1948): 275-282.
 • Skrede, Sverre Mo. "Amtmann Lindenovs skibbrudd på Jæren 1690." NST 11 (1947): 86-88.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Optegnelser om familien Fabritius." NST 11 (1947): 132-156.
 • Spangen, Christian [Dag]. "Efterslekt av Mogens Leene på Ringsaker." NST 11 (1948): 284-285.
 • ———. "Et skifte på Grefsheim 1460." NST 11 (1948): 264-268.
 • Sundt, Trygve, (1873-1948). "Povel Juel. En frondør fra Fredrik IV's tid." NST 11 (1947): 1-33.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Dragonvaktmester Tore Hovlands skjebne." NST 11 (1947): 75-77.
 • ———. "Tore Hovlands hustru." NST 11 (1948): 385-387.
 • Ullmann, Axel V. "De eldste i den norske slekt Hegermann?" NST 11 (1948): 283-284.

Bind 12 (1949-1950)

 • Berg, W. Holmboe. "Foged Jens Holmboe og hans mødrene slegt Ziegler." NST 12 (1949): 63-69.
 • Bruun, Helga M. "Streif gjennem gamle nord-norske slekter." NST 12 (1949): 42-47.
 • Braastad, Per. "Mustad-slekten." NST 12 (1949): 207-208.
 • Bugge, Kjeld. "Slekten Brochmann." NST 12 (1950): 415-416.
 • ———. "Slekten Bugge." NST 12 (1950): 414-415.
 • ———. "Slektene Bugge fra Brønnøy." NST 12 (1950): 249-264.
 • ———. "Slektene Hass – Byemand." NST 12 (1950): 416.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). "Konsulent Cato Krag-Rønne [1889-1949]." NST 12 (1950): 280-282.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Slekten Jarmanns eldste kjente generasjoner." NST 12 (1949): 193-200.
 • Dahl, Eyvin, (1895-1962) og Eilif Dahl. "Meitz, Mohrsen, Mogensen, Matheson." NST 12 (1950): 285-334.
 • Didriksen, Bj. "Mit Livets Løb. Av prost Johan Støren." NST 12 (1949): 27-31.
 • Duin, J[ohs.] J. "Norske studenter på jesuittenes skoler inntil dommen på Gjerpen prestegård i 1613." NST 12 (1950): 360-390.
 • Enger, Åsmund. "Halvor Hoels mulige slektsforbindelse med Hamarbispen Carl Jenssøn av Jämtlands-Skanckerne." NST 12 (1949): 208-210.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Breve fra Conradine Dunker til Dorothea Nergaard." NST 12 (1949): 155-179.
 • ———. "Holter-slekten fra Hvam." NST 12 (1950): 334-341.
 • ———. "Hvorfra stammer den yngre slekt Rosenberg i Christiania?" NST 12 (1950): 276-279.
 • ———. "Litt om familieforholdet mellem Olve Bager i Odense og slekten Ebbells stamfar." NST 12 (1949): 55-57.
 • ———. ""Regisse Winge"." NST 12 (1950): 279.
 • ———. "Slekten Winge." NST 12 (1949): 11-23.
 • Gillingstam, Hans. "Drotsen Orm Eysteinsson och marsken Erik Kettilsson Puke." NST 12 (1950): 391-396.
 • Hamre, Lars, (1912-1999). "Til soga om ættene på Sandvin og Torsnes på 13–1400-talet." NST 12 (1949): 97-120.
 • Hougen, Engebret. "Nogen nye oplysninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen. Tillegg og rettelser." NST 12 (1950): 409-414.
 • ———. "Nogen nye opplysninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen (Harildstad-Sandbu-ætten)." NST 12 (1950): 225-245.
 • Haarstad, Einar. "Gamle ætter i Sogn." NST 12 (1949): 71-72.
 • Kittilsen, Ingolf. "Kjøbmann og trelasthandler Nils Iversen Tyrholm 1664–1738." NST 12 (1949): 187-192.
 • Liljenberg, Carl-Gustaf. "Härstammar den norska släkten Daae från adelsätten Do – Daa?" NST 12 (1949): 179-185.
 • Nitter, Claus W[inther] Koren. "Beskrivelse over Stor-Negaarden." NST 12 (1949): 24-26.
 • Nomeland, Tarald. "Likprædiken over Margrethe Michelsdtr. sal. hr. Anders Jonsens enke i Skaanevik." NST 12 (1949): 32-41.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. "Aslak Turessons och Ficke Henrikssons släkter i Bohuslän." NST 12 (1949): 58-62.
 • Odland, Jacob. "Sigurd Matssøn til Talgø." NST 12 (1949): 204-205.
 • ———. "Sigurd Matssøn til Talgø og hustru Cecilia." NST 12 (1949): 70-71.
 • Paus, Chr. B. "Gravtale over sorenskriver Hans Paus' hustru Andreas Jespara Nissen av sogneprest i Kviteseid Johannes Brochmann 1772." NST 12 (1950): 273-276.
 • Qvale, Anton. "Spørsmål 318 [Peter Jacobsen Falch og Anna Jonsdatter]." NST 12 (1949): 212.
 • Riise, Per. "De eldste kjente ledd i den søndhordlandske Dahl-slekt." NST 12 (1950): 397-402.
 • Rogne, M. "Kjente slekter på Møre." NST 12 (1949): 142-154.
 • Sars, Michael. "Tørris Christensen og hans samtid." NST 12 (1950): 266-272.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Bjørnstjerne Bjørnsons farsslekt." NST 12, nr. 205-207 (1949).
 • ———. "En Winter-slekt." NST 12 (1949): 121-131.
 • ———. "Kanselliråd Carl Deichman." NST 12 (1950): 351-357.
 • Schmidt, Olaus. "Mag. Anders Dass' autobiografiske optegnelser." NST 12 (1950): 245-249.
 • ———. "Om slekten Daae's oprinnelse. Hvem var "mester Effuert" hos Claus Daa i Trondhjem?" NST 12 (1949): 185-187.
 • ———. "Slekten Lysholms oprinnelse og eldre forgreninger." NST 12, nr. 358-360 (1950).
 • Schwabe-Hansen, G. "Noget om Rike-folket i Valle, Setesdal, i gammel tid." NST 12 (1949): 132-142.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). "Slekten Darre og Morlanda herregård." NST 12 (1950): 217-225.
 • Spangen, Christian [Dag]. ""De Hanemænder". Var Jørgen Claussen Valravn en Ulfeld?" NST 12 (1949): 200-204.
 • ———. "Genealogi og arverettsregler." NST 12 (1950): 341-351.
 • ———. "Omkring eierne av Busvol i Romedal." NST 12 (1950): 402-408.
 • ———. "Sigurd Matsson og hustru Cecilia." NST 12 (1950): 264-266.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). "En Suur-skisse." NST 12 (1949): 48-54.
 • Åström, Sven-Erik. "Släkthistorisk forskning i Finland." NST 12 (1949): 1-10.

Bind 13 (1951-1952)

 • Achelis, Thomas Otto. "Examen som kirurger ved arméen i Norge, avholdt av Sanitetskollegiet i Kiel i mai og juni 1808." NST 13 (1951): 39-42.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). "Litt mere om Hr. Michel Bjørnssøn, visepastor til Buksnes." NST 13 (1952): 389-393.
 • ———. "Litt om borgermester i Oslo Rolf Olufssøn og hans slekt." NST 13 (1951): 155-161.
 • Bloch, K. "Maleren Elias Fiigenschoug. Noen notater vedkommende hans familieforhold." NST 13 (1951): 185-190.
 • Bugge, Kjeld. "Litt om slekten Borchmann." NST 13 (1952): 407-410.
 • Bull, Francis, (1887-1974). "Vekselspill mellom nordmenn i Danmark og danske i Norge. Foredrag på N. S. F.s jubileumsmøte 22. oktober 1951." NST 13 (1952): 345-356.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Slekten Wold – Holmen i Aker." NST 13 (1951): 131-148.
 • Castberg, A. St. "Er boktrykker Tyge Nielsen identisk med sorenskriver på Søndmøre Tyge Nielsen Castberg?" NST 13 (1951): 66-67.
 • ———. "Generalmajor Peter Andreas Hiort's optegnelser." NST 13 (1952): 252-255.
 • ———. "Stabel-slektens eldste ledd." NST 13 (1951): 76-118.
 • Duin, J[ohs.] J. "Jesuitter-dommen på Gjerpen prestegård i 1613." NST 13 (1951): 1-12.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Bidrag på 1600-tallet fra fremmede arkiver vedkommende slektskredser omkring Herman Leopoldus." NST 13 (1952): 356-359.
 • ———. ""En soldat fra Den store nordiske Krig, oberstløitnant Ole Holck og hustru Elen Rosendahl"." NST 13 (1951): 67-68.
 • ———. "Familien Preus i Kristiansand og den dermed forbundne familie van Deurs." NST 13 (1951): 181-183.
 • ———. "Familien von Achen i Skien og presteslekten Baar i Solum. En gammel slektebok." NST 13 (1952): 264-268.
 • ———. "Godsforvalter, senere lagmand Jacob Pedersen og hans 2 værsønner Anders Iversen." NST 13 (1952): 247-252.
 • ———. "Hr. Nils Pedersen Brunov i Trøgstad." NST 13 (1951): 68-69.
 • ———. "Jens Henrik Beer [død 25. juli 1951]." NST 13 (1951): 202.
 • ———. "Lidt om Bladt og Adeler." NST 13 (1952): 393-396.
 • ———. "Litt om presteskapet på Søndmøre på 1600-tallet. Hr. Christen Jensen Hegelund i Ørskog." NST 13 (1951): 12-17.
 • ———. "Norske studenter i Københavns universitets Kommunitetsprotokol 1592-1611." NST 13, nr. 119-121 (1951).
 • ———. "Oluf Gundersen garmand. Garman Bergh – Irgens Bergh." NST 13 (1951): 48-52.
 • ———. "Rickert Rickertsen Hagerup." NST 13 (1951): 69.
 • ———. "Søren Brøgger." NST 13 (1951): 199.
 • Garder, Johan, (1888-1971). "Alf Haraldson og odelen til Tom." NST 13 (1952): 367-389.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). "Ei ættetavla frå reformasjonstida." NST 13 (1952): 209-244.
 • Hougen, Engebret. "Av Haulde-ætt. Bondearistokrati i Gudbrandsdalen." NST 13 (1952): 275-344.
 • ———. "Noen bemerkninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen." NST 13 (1952): 256-264.
 • Irgens, Aage. "Det Bandsbilske gavebrev av 1674 til Hedrum hovedsogns fattige." NST 13 (1952): 245-246.
 • Jansen, Einar. "De eldre ledd av slekten Reichborn." NST 13 (1951): 195-199.
 • Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. "Rike-folket i Valle i Setesdalen." NST 13 (1951): 183-185.
 • Kielland, Hj. "Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok?" NST 13 (1951): 190-195.
 • Moestue, Sven. "Hvem var mad. Anne Margrethe Hoffmanns foreldre?" NST 13 (1952): 417-422.
 • Munthe, Wilhelm. "Gustav E. Raabe [1892-1951]." NST 13 (1951): 200-201.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. "Arvskiftena efter riddarne Agmund Bolt och Jon Darre." NST 13 (1951): 52-54.
 • ———. "Tormo Matsens til Ström fädernesläkt." NST 13 (1952): 410-416.
 • Odland, Jacob. "Anna Marie Tønder." NST 13 (1951): 68.
 • Parelius, Nils. "Sogneslekten Parelius." NST 13 (1951): 43-48.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Beriktigelse [Dahl / Herstad]." NST 13 (1952): 270.
 • ———. "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik." NST 13 (1951): 162-180.
 • ———. "Opptegnelser fra 1600-årene av en lensmann i Jølster." NST 13 (1952): 396-407.
 • ———. "Slekten Tyrholm ved Skiensfjorden." NST 13 (1951): 60-66.
 • Schmidt, Olaus. "Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse." NST 13 (1951): 121-131.
 • Smith, Olliver. "Sørlandsslekten Rostrup." NST 13 (1952): 422-423.
 • Spangen, Christian [Dag]. "En våbenførende odelsbondeslekt?" NST 13 (1952): 359-367.
 • ———. "«Slekten Hudfat»." NST 13 (1951): 18-39.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Prestegården på Smølen." NST 13 (1951): 55-59.
 • ———. "Sogneprestene Jens og Andreas Munch Borchsenius." NST 13 (1951): 149-155.

Bind 14 (1953-1954)

 • "Olai Ovenstad [1870-1954]." NST 14 (1954): 344.
 • Achelis, Thomas Otto. "Norske officerer i Rendsborg." NST 14 (1953): 21-27.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). "Annalistiske opptegnelser. Jonas Broderii Jamt, og Ichinck'er i Christiania og Oslo." NST 14 (1954): 254-257.
 • ———. "Christiania-billedhuggeren Tosten Ottersen Hoffs slekt." NST 14 (1953): 183-188.
 • ———. "En geistlig bokeierrekke." NST 14 (1953): 188-189.
 • Bugge, Kjeld. "Slektene Bugge fra Randers. Oslo-slekten Bugges opprinnelse og dens sammenheng med astronomen Thomas Bugges slekt." NST 14 (1953): 162-173.
 • Bøthun, Per H., (1898–1962). "Dals-ætten i Sogn." NST 14 (1954): 376-378.
 • Elgvin, Johannes. "Hvem var rådmann Johan Frimans far?" NST 14 (1954): 257-261.
 • Erichsen, Chr. "Fra familien Burulls slektstavle." NST 14 (1954): 369-371.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Chirurg i Arendal Mathias Jensen Aalholm." NST 14 (1953): 122-134.
 • ———. "Forbindelsen Darre–Meldal." NST 14 (1953): 89-91.
 • ———. "Tøger og Peder Eriksønner Grøn. Et dansk indslag i Christiania forretningsliv paa 1700-tallet." NST 14 (1953): 27-33.
 • Fleischer, Otto. "Johan Diderich Fleischer's ansøgning om erstatning for uforskyldt tab av generalauditørchargen i Norge." NST 14 (1953): 37-47.
 • Fussing, H. "Nogle forbindelser mellem danske købstæder og Norge 1611–1660." NST 14 (1954): 355-362.
 • Garder, Johan, (1888-1971). "Sira Andres Ogmundsons etterslekt og en slektskrets fra Vardal." NST 14 (1953): 141-161.
 • Grøgaard, J. B. "Eidsvoldsmanden Grøgaards slekt." NST 14 (1953): 93-94.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). "Ei ættetavla frå reformasjonstida. Tillegg." NST 14 (1954): 345-354.
 • Hedem, A. E. "Biskop-ætten og Manvik-godset." NST 14 (1953): 106-122.
 • Holck, Harald. "Holck. Til M. Rognes Artikel «Oberstløjtnant Ole Holcks Herkomst» i Bind X, p. 313 ff." NST 14 (1954): 374-376.
 • ———. "Kaptein Iacob Elias Holck." NST 14 (1953-1954): 63-76 og 378-385.
 • ———. "Myklebust i Nordfjord." NST 14 (1954): 261-265.
 • Hougen, Engebret. Melding av Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt. Linköping: Östgöta Correspondentens boktryckeri, 1951. NST 14 (1954): 286-288.
 • ———. "Biskop Olav av Bergen." NST 14 (1954): 215-237.
 • ———. "Gudbrandsdalens skifteprotokoller. Alle skifter utenfor bondestand 1659-1858." NST 14 (1953): 1-20.
 • ———. "Slekten Gyldenløve til Austråt." NST 14 (1954): 323-344.
 • Irgens, Aage H. "Hans Olsen Aasen, Røros. En oversikt og en vurdering." NST 14 (1953): 48-63.
 • Johnson, Gudrun. "Margrethe Michelsdatter." NST 14 (1953): 189.
 • ———. "Slekten Warberg." NST 14 (1954): 237-248.
 • Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. "Schonck." NST 14 (1954): 277-278.
 • Krag, Hans, (1904-1984). "Et bidrag til Ole Rynnings biografi." NST 14 (1954): 371-374.
 • Moestue, Sven. "Anne Margrethe Hoffmann." NST 14 (1953): 189.
 • ———. "Slekten Unger (Finne) på Eiker." NST 14 (1954): 248-253.
 • Munthe, Wilhelm. "Stian Herlofsen Finne-Grønn. 31. august 1869–1. november 1953." NST 14 (1954): 193-197.
 • Olafsen, O[laf], (1843-1932). "Hr. Klaus Miltzow til Voss. Efterladt arbeide av sogneprest Olafsen i Ullensvang." NST 14 (1953): 76-87.
 • Parelius, Nils. "Borgundslekten Parelius." NST 14 (1954): 289-323.
 • Petersen, Kaare. "Hillebrandt Mejer Albrecht." NST 14 (1953): 91-93.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Amtmand Hans Nobel den eldre." NST 14 (1954): 278-280.
 • ———. "En interessant portrettsamling. Embetsklassen fra første halvdel av forrige århundre passerer revy." NST 14 (1954): 362-369.
 • ———. "Et gravsted og en slektskrets." NST 14 (1953): 174-183.
 • ———. "Hvistendahl-slekten og gården Rafnes i Bamble." NST 14 (1954): 265-269.
 • Schmidt, Olaus. "Opptegnelser om slektene Lerche, von Wettberg, Frølich, Schøller m. fl." NST 14 (1953): 135-140.
 • Schwabe-Hansen, G. "Dallas – Glad – Lie – Bull." NST 14 (1954): 198-214.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). "Det norske «kongehorn» i det danske Nationalmuseum. Av Henning Sollieds etterlatte papirer." NST 14 (1953): 101-105.
 • ———. "Frang-slekten og Dallene i Hordaland. Av Henning Sollieds etterlatte papirer." NST 14 (1953): 97-101.
 • Spangen, Christian [Dag]. "En pilgrimsferd." NST 14 (1953): 33-36.
 • Steenstrup, Carl J. G. "Opptegnelser om slekten Stub." NST 14 (1954): 269-273.
 • Treschow, F. M. "Et navn." NST 14 (1953): 88-89.
 • Ullmann, Axel V. "Sorenskriver Morten Dessen i Søndre Jarlsberg." NST 14 (1953): 94-95.
 • Aalholm, O. A. "Øresund – Werenskiold." NST 14 (1954): 273-277.

Bind 15 (1955-1956)

 • "Ingeniør P. R. Sollied [1869-1955]." NST 15 (1955): 186.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). "Da Deichman ble bisp." NST 15 (1955): 71-75.
 • ———. "Eidsvollsmannen Peter Hounts norske avstamning." NST 15 (1955): 163-167.
 • ———. "Innbydelsen til senere biskop i Oslo M. Niels Claussøn Sennings bryllup 1605." NST 15 (1955): 171-173.
 • ———. "Litt mer om borgermester i Oslo Rolf Olufssøn og hans slekt." NST 15 (1955): 173-181.
 • ———. "Mag. Lambert Balchenberg og hans slekt." NST 15 (1956): 250-265.
 • ———. "Mester Trugels Nielssøns testamente." NST 15 (1955): 61-71.
 • ———. "Sogneprest til Fredrikstad hr. Lauritz Jensen Dahl, hans norske etterslekt og Bohuslenske avstamning." NST 15 (1956): 349-364.
 • ———. "Tre prestebrødres norske avstamning." NST 15 (1955): 167-171.
 • Berg, Per. "Omkring jordskiftet på Steig 1588." NST 15 (1955): 76-87.
 • Bjerke, Kaare. "Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg." NST 15 (1956): 193-218.
 • Bloch, K. "Av Glad'ske papirer. Bidrag til en slektsbiografi." NST 15 (1955): 25-52.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). "Nogle Oplysninger om Slekten Falsens Stamforældre." NST 15 (1955): 22-25.
 • Dahl, Eyvin, (1895-1962). "Litt mer om biskop Olav av Bergen." NST 15 (1956): 219-240.
 • ———. "«Niculas Olavsson på Hovin» og hans våpen." NST 15 (1955): 112-118.
 • Eek, Anders. "Diplomatarium Norvegicum." NST 15 (1956): 379.
 • Garder, Johan, (1888-1971). "Diplomatarium Norvegicum. Er det mulig å skaffe en billig og mer oversiktlig utgave?" NST 15 (1956): 280-282.
 • ———. "Kansleren Oluf Kalips' etterlatte gods og slektskretsen omkring Arneberg i Hof. Noen refleksjoner om et vanskelig problem." NST 15 (1956): 329-349.
 • ———. "Lensmann i Høland Haagen Lauritzsønn Rakkestads far. Kan en av Heyerdahlslektens gåter løses?" NST 15 (1956): 364-369.
 • Hedem, A. E. "Hr. Jens Christensen Slagosiensis." NST 15 (1956): 369-371.
 • ———. "Litt Slektshistorie fra 1300-tallets Oslo." NST 15 (1956): 289-311.
 • Hougen, Engebret. "Tilsvar. [Hadde biskop Olav av Bergen disposisjonsrett over Hovin i Fåberg?]." NST 15 (1955): 153-162.
 • Irgens, Aage H. "Navnet Brochs (Brocks, Broks eller Brox) i Troms i det 18. århundre." NST 15 (1956): 265-274.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). "Familien Plesner." NST 15 (1956): 280.
 • ———. "Finde." NST 15 (1955): 90-91.
 • Krokmyrdal, Trygve. "Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre. Noen bemerkninger til Aage H. Irgens' artikkel." NST 15 (1956): 376-379.
 • Parelius, Nils. "Nordlandsslekten Mentzonis opprinnelse." NST 15, nr. 87-89 (1955).
 • Scheel, Jørgen. "Legatstifteren A. W. Scheel 1799–1879 og hans tilknytning til Norge." NST 15, nr. 97-112 (1955).
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Breviksgrenen av slekten Chrystie." NST 15 (1955): 1-21.
 • ———. "En presse-pionér. Redaktør William Thrane i Brevik." NST 15 (1956): 372-376.
 • ———. "En Winter-slekt. Noen supplerende opplysninger." NST 15, nr. 89-90 (1955).
 • ———. "Hvistendahl-slekten og gården Rafnes i Bamble." NST 15 (1956): 279-280.
 • ———. "Skiensslekten Sommer." NST 15 (1955): 118-143.
 • ———. "Unger på Kongsberg og Strømsø." NST 15 (1956): 275-279.
 • Schmidt, Olaus. "Den eldre og yngre Darre-slekt. Rekapitulasjon med supplerende kommentar om nålevende norske middelalderslekter." NST 15 (1955): 52-61.
 • Spangen, Christian [Dag]. Melding av Fredrik Schilling: Slekten Schilling. Oslo: 1954. NST 15 (1955): 91-95.
 • ———. "Hadde biskop Olav av Bergen disposisjonsrett over Hovin i Fåberg?" NST 15 (1955): 144-153.
 • Stoltz, G. "Slekten Brunchorst i Norge." NST 15 (1956): 240-249.
 • Zimmer, A. "Aslak Jonssons våpen." NST 15 (1956): 274.
 • Aalholm, O. A. "Fremmed innslag. Offisersslekten von Sesterfleth i Norge. Gyldenløvetidens offiserer." NST 15 (1956): 311-329.
 • ———. "Jubellæreren hr. Colbjørn Tostensøns alder." NST 15 (1955): 181-186.