NST bind 16-20

Norsk slektshistorisk tidsskrift 1957-1966 er skannet i søkbart pdf-format. Noen av heftene er også til salgs fra foreningens kontorer i Oslo.
Leveringskostnader kommer i tillegg

INNHOLD:

Bind 16 (1957-1958)

 • "O. Delphin Amundsen [1896-1957]." NST 16 (1957): 94-95.
 • "Theodor Bull [1870-1958]." NST 16 (1958): 351-352.
 • Achelis, Thomas Otto. "En norsk minnesten i Slesvig by." NST 16 (1957): 93-94.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). "Bergenske Bredalopptegnelser." NST 16 (1957): 174-176.
 • Bernhoft, Gudrun. "«Lysholms minne»." NST 16 (1958): 356-361.
 • Bilgrav, K. A. "Svar paa Spørgsmaal 389 [Fogder på Nesøya, Jens Gregersen]." NST 16 (1957): 95.
 • Bugge, Kjeld. "Løveapoteket i Trondhjem (til sp. foran side 184)." NST 16 (1958): 366-367.
 • ———. "[Slekten Brox]." NST 16 (1958): 284.
 • ———. "Slekten Koch fra Sula i Fosna." NST 16 (1957): 63-93.
 • ———. "Slekten Willoch." NST 16 (1957): 185-186.
 • ———. "Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondheim." NST 16 (1957): 112-152.
 • ———. "Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller [1678-1696]." NST 16 (1958): 289-328.
 • Dahl, Eyvin, (1895-1962). "Kolbjørns-sønnene fra Odalen." NST 16 (1958): 193-203.
 • ———. "Slekten Gammel i Stavanger i det 17. århundre kvitter seg med søstrene Anna og Abigael Hansdøtre." NST 16 (1958): 328-351.
 • Elgvin, Johannes. "Sorenskriver Jørgen Philipsen Smiths nærmeste slekt." NST 16 (1957): 181-182.
 • Enger, Asmund. "Det gamle tingarkiv." NST 16 (1958): 367-368.
 • Garder, Johan, (1888-1971). "Kansleren Oluf Kalips' etterlatte gods." NST 16 (1957): 177-181.
 • ———. "Lensmann Haagen Rakkestads far." NST 16 (1957): 183-184.
 • ———. "Slekten fra Gile i Vang og Paul Torstenssønns «odelsrett» til Sørum i Skedsmo." NST 16 (1957): 152-173.
 • Hedem, A. E. "Roaldstadætten i Tørdal inntil 1550." NST 16 (1958): 236-257.
 • von Hirsch, Per. "Litt om slekten Manzin (Mancin)." NST 16 (1958): 258-273.
 • Holck, Harald. "Om skiftet 1662 efter "Anne Sl. her Biørns"." NST 16 (1958): 284-286.
 • Irgens, Aage H. "Schytte, Cathe, von Westen og Mejer." NST 16 (1957): 184.
 • ———. "Slekten Brox." NST 16 (1958): 279-284.
 • Kleppe, K[nut] S[igurd]. "Nils Christensen paa Gjersviks ætt og etterslekt." NST 16 (1957): 1-44.
 • Munthe-Kaas, H. "Den norske presteslekt Schelven og den danske gullsmedslekt Winther." NST 16 (1958): 203-212.
 • Nilsen, Halkild. "Nogen opplysninger om Johan Andreas Welhaven." NST 16 (1958): 273-276.
 • Rosendahl, Einar T. "Berent Henrichsen, borger i Bergen." NST 16 (1958): 276-279.
 • Scheel, Jørgen. "Omkring de Krag-Brügmanske familieopptegnelser." NST 16 (1957): 44-51.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "En profil fra det gamle Christiania." NST 16 (1958): 213-222.
 • ———. "Herregården Bjerkevoll i Eidanger og en adelig slektskrets." NST 16 (1957): 97-111.
 • ———. "Litt om Cort Adelers foreldre." NST 16 (1957): 62-63.
 • ———. "Slekten Paasche i Bamble." NST 16 (1958): 352-356.
 • ———. "Slekten Trane fra Stavanger." NST 16 (1958): 367.
 • ———. "To gravplater i Eidanger kirke." NST 16 (1957): 56-61.
 • Schmidt, Olaus. "Bergamts-assessor Jens Hansen slekten Collins norske stamfar." NST 16 (1958): 222-235.
 • ———. "Slekten Willoch (og Isaachsens) opprinnelse." NST 16 (1957): 52-55.
 • Stoltz, G. "Mestmacherne i Bergen." NST 16 (1958): 362-366.

Bind 17 (1959-1960)

 • "Christian Uchermann Nitter." NST 17 (1960): 220-221.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Slekten Knudtzons avstamning." NST 17 (1960): 269-274.
 • Christensen, Olav. "Lidt om slægten Garman fra Haderslev." NST 17 (1960): 313-314.
 • Dahl, Eyvin, (1895-1962). "Slektene Hjelm og Gammel. En tilføyelse og korrigering." NST 17 (1959): 109-110.
 • Dürbeck, Sverre. "Skiftet på Dingstad 1581." NST 17 (1960): 346-350.
 • Engelschiøn, Otto Sverdrup. "Fra orden til kaos [NSFs uttalelse til «Utkast til lov om personnavn»]." NST 17 (1960): 289-298.
 • Engelstad, Sigurd. "Hvem var Christine Schmidt (Smit)? Et supplement til Ulrich Stangs artikkel i forrige hefte, s. 35–59." NST 17 (1959): 193-197.
 • ———. "Presten Svend Tostrup." NST 17 (1960): 350-352.
 • Garder, Johan, (1888-1971). "Fru Gyda til Haavardstad og Askheim." NST 17 (1960): 299-313.
 • ———. "Torsten Povelssønn Østanes." NST 17 (1959): 189-191.
 • ———. "Tosten Colbjørnssønn Arnebergs eller hans hustrus forbindelse med Gileslekten. Var Helge Gile II lagmannen Paul Helgessønns sønn?" NST 17 (1959): 171-186.
 • Gram, Harald. "Slekten Falsens oprinnelse og Store Østrupgaard." NST 17 (1959): 191-192.
 • Hansson, Christian. "Postmester m. m. på Fredrikshald Johan Christian Conradi (1755–1821)." NST 17 (1960): 222-244.
 • Holck, Harald. "Kaptajn Hans Henrich Hornemann Holck og hans hustru Martha Margaretha Midelfart Tostrup." NST 17 (1959): 80-106.
 • Kleppe, K[nut] S[igurd]. "Hørte Sigurd Matssøns hustru Sissilias arvinger til Galtung-slekten?" NST 17 (1959): 129-170.
 • Midttun, Ruth. "Om hr. Jens Christenssøn Rhies Slagelse, sogneprest til Sauherad og Nes i Telemark." NST 17 (1960): 245-257.
 • Nilsen, Halkild. "En barmhjertig levitt på 1600-tallet – sokneprest til Sund Søren Breder." NST 17 (1960): 315-318.
 • Nitter, Claus W[inther] Koren. "«Forvalter Jens Hansen Smith på Halsnøy». En korrigering." NST 17 (1960): 275-276.
 • Parelius, Nils. "En slektskrets omkring gjestgiver- og handelsstedet Magerøy i Hemne. Parelius – Hals – Strøm." NST 17 (1959): 1-34.
 • Riiber, P. N. Thaulow. "Hvem var Anders Nilsen Riber og hans tre hustruer?" NST 17 (1959): 198-200.
 • Rosenberger, Bjørn J. "Skjerven – Skjervum." NST 17 (1960): 277-278.
 • Rosendahl, Einar T. "Sergeant Peter Petersen Rosendahl (1696–ca. 1760)." NST 17 (1960): 331-345.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Bjørnsonslekten og gården Ske i Land." NST 17 (1960): 209-219.
 • ———. "De eldre generasjoner av slekten Jersin." NST 17 (1959): 113-128.
 • ———. "Gården Øystad i Land og slekten Bratt." NST 17 (1960): 319-330.
 • ———. "Skiftedokument fra 1546 vedrørende Kjørholt i Eidanger." NST 17 (1960): 318.
 • ———. "Svar [på spørsmål 430 fra Jens Larsen om Preben von Ahnen]." NST 17 (1960): 354-355.
 • ———. "Testamentet fra Calcutta." NST 17 (1960): 352-353.
 • Schmidt, Olaus. "Om Eidsvoldsmannen Peter Schmidts angivelige krigsfangenskap i 1809." NST 17 (1959): 186-188.
 • Schmidt, Robert. "Nordmenn i Holland." NST 17 (1959): 201-202.
 • Stang, Ulrich. "Hvem var Christine Schmidt (Smit)? En undersøkelse." NST 17 (1959): 35-59.
 • Sørenssen, Fredrik L'Orange. "Slekten Sørenssen fra Finsland." NST 17 (1959): 60-79.
 • Valand, Petrus. "Peder Clausson Friis 1545–1614." NST 17 (1960): 258-268.
 • Aasum, John. "Mere om Schelven-slekten på Inderøy." NST 17 (1959): 107-108.

Bind 18 (1961-1962)

 • Achelis, Thomas Otto. "Biøstrup-Heber." NST 18 (1961): 73-74.
 • Engelstad, Sigurd. "Aremark-presten Hans Iversen Morbach og hans barn." NST 18 (1961): 41-60.
 • ———. "En lite påaktet side ved prost Søren Bugge." NST 18 (1962): 221-231.
 • Forseth, O[lav] T[orsteinson]. "Omkring ætta åt Magnus Berg." NST 18 (1961): 135-142.
 • Garder, Johan, (1888-1971). "Lensmann i Høland Svend Engelbrektssønn Skattum." NST 18 (1961): 65-68.
 • ———. "Simen Madsen på Borgen i Fet og hans sønn Peder." NST 18 (1962): 293-303.
 • ———. "Slekten Krohg (Krogh) fra Høland eller Trøgstad." NST 18 (1961): 123-134.
 • Gløersen, Jørgen. "Brevet fra Havmøllen." NST 18 (1961): 83-94.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). "Bude-ætta frå Jamtland." NST 18 (1962): 241-252.
 • Halsteen, Axel. "Et Ramus-problem." NST 18 (1961): 72-73.
 • Kirkhusmo, Leiv. "Biskop Bech og hans familie." NST 18 (1962): 161-188.
 • Midbrød, Arvid. "Hvor var Peder Claussøn Friis født?" NST 18 (1961): 115-122.
 • Moen, Nils. "Rønnoug og Erik Lier på Brøttum." NST 18 (1961): 154-155.
 • Moestue, Sven. "Slekten Stenersen." NST 18 (1961): 69-71.
 • Paulsen, Halvor. "Hvordan en familietradisjon blir til." NST 18 (1962): 216-218.
 • Rosenberger, Bjørn J. "Det eldste gravminne i Fredrikstad." NST 18 (1961): 148-149.
 • Rosendahl, Einar T. "Jan Møller og Willum Møller i Bergen." NST 18 (1961): 150-151.
 • Rygh, Evald. "Faxnälden-slekten, en Blix-slekt." NST 18 (1961): 143-147.
 • ———. "Litt om stamfar for Spillum–Strand-slekten fra Namdal." NST 18 (1962): 232-233.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Annalistiske opptegnelser av sogneprest Job Dissingthund Vahl." NST 18 (1961): 152-153.
 • ———. "Porsgrunnsmatadoren Gunder Solvesen Buer og hans slekt." NST 18 (1962): 261-267.
 • ———. "Skiensslekten Forbech." NST 18 (1961): 95-114.
 • ———. "† Stadsfysikus Eyvin Dahl [død 28. juli 1962]." NST 18 (1962): 267.
 • ———. "Tollkontrollør i Brevik Christen Carlsen Barclay og hans barn." NST 18 (1962): 233-235.
 • Skrede, Sverre Mo. "Fra Gerhard Schønings notater." NST 18 (1962): 253-260.
 • Steinnes, Asgaut, (1892-1973). "Eitt og anna om legatgjevaren Christian Holger Stoltenberg, om foreldri hans og om syskeni hans." NST 18 (1962): 268-292.
 • ———. "Nokre Galtung-problem." NST 18 (1961): 1-40.
 • ———. "Om Rike-Torstein, namnen hans på Bjørko og rikdomen hans." NST 18 (1961): 199-216.
 • Sørenssen, Fredrik L'Orange. "Espeland-Kvelland-ætta i Finsland." NST 18 (1962): 189-198.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Konjekturer som ikke holder." NST 18 (1961): 62-64.
 • Tunold, Solveig. "Petternelle Dass og hennes bønnebok." NST 18 (1962): 218-220.

Bind 19 (1963-1964)

 • Ager-Hanssen, A. "Frå vest til aust drog folket på Agder." NST 19 (1963): 147-156.
 • Ansteinsson, Eli. "Fakta omkring Peder Severin Krøyers fødsel." NST 19 (1963): 1-16.
 • ———. "Peder Severin Krøyers fødsel." NST 19 (1964): 308-310.
 • Bergh, Gerh. G. "Hans Gottfried Wangs livserindringer." NST 19 (1963): 81-114.
 • Bugge, Kjeld. "Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene." NST 19 (1963): 41-49.
 • Engelstad, Sigurd. ""Anne Hellesdatter" og hennes ihjelstukne mann." NST 19 (1964): 310-312.
 • ———. "Idd-presten hr. Hans Jacobsen Wulfs herkomst." NST 19 (1964): 224-225.
 • ———. "Litt om aldersoppgaver." NST 19 (1963): 72-73.
 • ———. "Omkring Slidre-presten Johan Kjeldsen." NST 19 (1964): 299-306.
 • ———. "Sogneprest Giert Juel Feldtmanns selvbiografi." NST 19 (1963): 49-55.
 • Engen, Sigleif, (1903-1989). "Fakta omkring Peder Severin Krøyers fødsel." NST 19 (1964): 226-229.
 • Hasselberg, Bertil. "Bjerme-ätten i Jämtland. Ett beriktigande." NST 19 (1964): 208-212.
 • Kirkhusmo, Leiv. "Biskop Bech, Selskabet for Norges Vel og Universitetet." NST 19 (1963): 17-40.
 • ———. "Biskop Bechs unge år." NST 19 (1964): 259-280.
 • Kjelstrup, Yngvar. "Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter." NST 19 (1964): 214-223.
 • Løberg, Leif. "Austråtts eiere gjennom 1000 år." NST 19 (1963): 60-68.
 • Mehus, I. "Sorenskriver Christian Feyer. Utdrag av et etterlatt manuskript av I. Mehus." NST 19 (1964): 161-180.
 • Pedersen, L. U. "En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe." NST 19 (1964): 294-298.
 • Pihl, Torbjørn, (1940–). "Slekten Pihl fra København." NST 19 (1964): 229-233.
 • ———. "Slekten Pihl fra Ørskog." NST 19 (1963): 69-72.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Melding av B. O. Stuve: «Hedemarkslekten Hummer,» Hamar, 1962. NST 19 (1963): 77.
 • ———. "Arkivundersøkelser i Schleswig-Holstein." NST 19 (1964): 306-307.
 • ———. "En Grubbe-slekt." NST 19 (1964): 181-190.
 • ———. "† Ingeborg Flood [1901-1963]." NST 19 (1963): 145-146.
 • ———. "Manntall for Brevik 1701." NST 19 (1963): 56-59.
 • ———. "† Martha Østensvig [død 23. desember 1963]." NST 19 (1964): 190.
 • Schutter, H. K. ""Hertugen" på Ringerike, fantasi og fakta." NST 19 (1964): 285-293.
 • Seland, Per, (1924-1991). "Gamle Kvinesdal-slekter. (Gullestad og Ytre Egeland)." NST 19 (1963): 115-145.
 • ———. "Jørund Kvåle i Bygland." NST 19 (1964): 241-258.
 • Smith, Olliver. "Slekten Solem fra Klæbu." NST 19 (1964): 191-208.
 • ———. "Svar til spørsmål 451 [Smith]." NST 19 (1963): 73-74.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Overhoffretts-prokurator Ludvig Lorentz Hyphoff." NST 19 (1963): 68.
 • Willoch, Erling. "Slekten Warme." NST 19 (1964): 280-284.

Bind 20 (1965-1966)

 • Adeler, Stig. "Kan man rasjonalisere slektsforskningen?" NST 20 (1966): 344-349.
 • Bugge, Kjeld. "Skiftet etter herr Steen Meldahl til Snåsa." NST 20 (1965): 1-20.
 • ———. "Slekten Røg i Hemne." NST 20 (1966): 221-231.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Halvdan Koht og Wilhelm Munthe." NST 20 (1966): 193-194.
 • Dedekam, J. O. "Sønderjyske innslag i befolkning og bybildet i Norges sydligste by." NST 20 (1965): 181-184.
 • Ellingsen, Charles. "Litt om Michael Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad." NST 20 (1965): 139-150.
 • Engelstad, Sigurd. "Magister Troels Christensen Krog, sogneprest til Ørskog." NST 20 (1966): 275-285.
 • ———. "Noen slektshistoriske opptegnelser av lagmann Peder Rist." NST 20 (1965): 73-76.
 • ———. "Slekten Mathiesens eldste ledd." NST 20 (1966): 365-366.
 • ———. "Sogneprest Peder Bjørnson." NST 20 (1965): 77-85.
 • ———. "Studenter fra Bergens Katedralskole 1732–1748." NST 20 (1966): 338-344.
 • Garder, Johan, (1888-1971). "Arne Alfsen Arneberg i Hof – Arne Alfsen Gile i Vang. Og noen av dem som hadde odel til kansleren Oluf Kalips' gods." NST 20 (1965): 51-62.
 • ———. "Gunbjørn Viggernes og sønnen Erik Mellem Berger." NST 20 (1965): 97-112.
 • Gulbrandsen, Terje. "Om opprinnelsen til slekten Schøyen fra Odalen." NST 20 (1965): 85-87.
 • Haanshus, Ingeborg. "Ingeborg Iversdatter Bøe." NST 20 (1965): 87.
 • Jenssen, Sophus. "Skack – Lystrup." NST 20 (1965): 32-34.
 • Juel, Niels. "Det Rosenkrantziska arvet. Ett mödosamt skifte." NST 20 (1966): 350-365.
 • ———. "Ett oblitt öde. Några anteckningar om justitsrådet Jacob Juel." NST 20 (1965): 66-73.
 • ———. "Vestby-släkten Juel." NST 20 (1965): 151-161.
 • Kruse-Bjørge, Magnar. "Foged over Sunnmøre, Andreas Hansen Møller og hustrus opptegnelser." NST 20 (1966): 270-274.
 • Kure, Søren. "Annalistiske opptegnelser angående slektene Rosing, Struch og Lyng." NST 20 (1966): 302-306.
 • Munthe-Kaas, H. "Slekten Sunne fra Kongsberg." NST 20 (1965): 162-170.
 • Pihl, Torbjørn, (1940–). "Slekten Schjøtt i Bergen frem til overtollbetjent August Jacob Schjøtt (1800–1874) og hans barn." NST 20 (1966): 246-265.
 • Rogne, Margit. "Opptegnelser om en Wiborg-slekt." NST 20 (1965): 44-50.
 • Rosenberger, Bjørn J. "Om en konjektur vedrørende slekten Scheen." NST 20 (1965): 62-65.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "De Lystrups herremenner." NST 20 (1965): 35-43.
 • ———. "En shipping-slekt fra Sørlandet." NST 20 (1966): 195-215.
 • ———. "Sorenskriverparet på Nedre Toten." NST 20 (1966): 289-301.
 • Seland, Per, (1924-1991). "Hr. Peder Søfrensen Godtzen i Kvinesdal." NST 20 (1966): 307-328.
 • Sigmond, Solveig Ording. "Familien Cudrio. Et fransk innslag i norske slekter." NST 20 (1965): 113-138.
 • Smith, Olliver. "Slekten Berg fra Dombås." NST 20 (1965): 171-181.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Skiensslekten Adtzlev." NST 20 (1966): 329-338.
 • Wang, Finn A[sbjørn]. "Rosensverd-grener i Vang?" NST 20 (1966): 265-269.
 • Øverås, Asbjørn. "Sokneprest Peder Bjørnson. («Bjørnsons foreldre».)." NST 20 (1966): 232-245.