Norsk Slektshistorisk Forening til MAXI Storsenter på Hamar

Lørdag 27. oktober vil Norsk Slektshistorisk Forening og Statsarkivet i Hamar gå sammen om en stor fellesstand på MAXI Storsenter på Hamar. Dette er første gang både NSF og Statsarkivet kommer seg ut for å treffe "vanlige" mennesker i området, i motsetning til arrangementer hvor det i hovedsak bare finnes slektsgranskere, forteller foreningens lokalrepresentant Lars-Ove Wangensteen.

Nye bøker for medlemmene

Lars-Ove Wangensteen har publisert tre nye bøker for medlemmer av Norsk Slektshistorisk Forening. Hele listen finner du via fanen "For medlemmer" øverst på siden, og der åpner du underpunktet "Publikasjoner for medlemmer". Du ser denne lenken bare via medlemspålogging.

Lenke til alle Wangensteens skannede bøker finner du helt nederst på siden "Publikasjoner for medlemmer".

Bøkene som er lagt ut denne uken er:

Søk i svenske slekter - kom på biblioteket 29. september eller 6. oktober!

Anne Lene Hagen er en av mange frivillige biblioteksvakter i Norsk Slektshistorisk Forening. Hun har større kunnskap enn de fleste om søk i svenske slektsdatabaser, og deler gjerne den kunnskapen med andre.

Anne Lene har vakt førstkommende lørdag 29 september fra 10-14. Stedet er som alltid Øvre Slottsgate 2 B i Oslo - like ved Christiania torg. Portene er alltid låst, men ring på hos Norsk Slektshistorisk Forening. Passer det ikke lørdag som kommer, har Anne Lene sin neste vakt 6. oktober til samme tid.

Slektskafé på lørdag

Ekstraskatten 250 år

Den såkalte ekstraskatten 1762 ble innført 23. september 1762 - altså for 250 år siden denne helgen, forteller Arkivverket på sine nettsider. Skatten skulle betales av alle personer over 12 år, og manntallene med til- og avgangslister gjør ekstraskatten 1762 en nyttig kilde for slektsforskere. Den ble inndrevet frem til 1772.

Sider

Subscribe to NSF - Norsk Slektshistorisk Forening RSS