Avstengning av den gamle versjonen av Digitalarkivet er utsatt tre måneder

Publisert: 01.01.2014

Arkivverket melder at de har utsatt avstengningen av den gamle versjonen av Digitalarkivet med tre måneder til 31. mars 2014. Dette gjøres for å få overført alle vesentlige datasett til det nye systemet før det gamle stenges av. De mest sentrale data er allerede overført, men mange har gitt uttrykk for at de har bruk for det materialet som ennå ikke er overført. Riksarkivaren finner det derfor riktig å utsette avstengningen.

Kommentar til artikkel om Christoffer Trondssønn i Slekt og Data 4/2013

Av Johan Marius Setsaas

I siste utgave av ”Slekt og Data”, 4/2013, har Harald Ekrem forfattet en artikkel: ”En ekte Tordenskiold” om den bekjente Christoffer Trondssønn (Tronds). Tilltaket er svært prisverdig, men ettersom flere forhold i artikkelen er direkte misvisende, og dessuten full av faktafeil, bærer det galt av sted. Det er derfor på sin plass med en liten korreksjon av de opplysninger som forfatteren presenterer i den nevnte artikkel, en artikkel som dessverre også er helt blottet for kildehenvisninger.

NSF på Slektsforskerdagen

Publisert: 24.10.2013

NSF stiller i år på to arrangementer i forbindelse med den nasjonale slektsforskerdagen.

På Riksarkivet i Oslo er vi tilstede med stand og på Vikingskipet i Hamar er vi på plass sammen med Statsarkivet på Hamar, Vang Historielag og Gjøvik og Toten Slektshistorielag. For mer informasjon om arrangementene, se foreningens facebookside.

Sider

Subscribe to NSF - Norsk Slektshistorisk Forening RSS