NSFs representant på Hamar

Foreningen har fått Lars Ove Wangensteen til å representere Norsk Slektshistorisk Forenings lokale initiativ på Hedmark/Hamar. Lars Ove Wangensteen bør være en kjent person for de fleste. Han har i fire år drevet sitt eget nettsted www.wangensteen.net hvor han har lagt ut en mengde skannede bøker og annet materiell som har kommet mange til nytte og glede.

 

Sølvskatten 1817-26

 Sølvskattprotokollene har lenge ligget trygt forvart i kjelleren til Norges Bank. I samarbeid med Riksarkivet er protokollene nå blitt digitalisert, og er dermed tilgjengelig for allmennheten. Dermed kan hver enkelt gå inn og se hva slekten betalte i tvungen sølvskatt i årene 1817-1826. 

Publikasjoner av S.H. Finne-Grønn som gave fra Lars Ove Wangensteen

Våre medlemmer vil allerede nå finne de første publiserte verkene på medlemssidene. Foreningen sender en stor takk til Lars Ove Wangensteen for disse bidragene og for de andre som ligger i kø for publisering hos oss.
 

Sider

Subscribe to NSF - Norsk Slektshistorisk Forening RSS