Norsk Slekthistorisk Tidsskrift i posten

Et nytt hefte av Norsk slektshistorisk tidsskrift ble postsendt til medlemmene tirsdag 16. april.

Her finner du følgende artikler:

- Ola Teige: Nettverk - en introduksjon til historisk nettverksanalyse
- Liv Helene Willumsen og Diane Baptie: John Cunninghams bakgrunn og karriere
- Sten Høyendahl: En slekt på Hamnor i Hole med linjer til Modum
- Torbjørn Pihl: Forvalter Frantz Henrich Edler og hans slekt
- Erik Sagen: Litt om navnet Villik i Ytre Namdal

LAN-party arrangeres først til høsten

Forrige gang NSF arrangerte LAN-party var en stor suksess. Denne gangen håper vi å gjenta suksessen. Vi har lagt opp til helgearrangement lørdag 9.-søndag 10. november. Det blir sosialt samvær med anledning til å overnatte. Det blir som forrige gang flere foredrag, det blir nybegynnerhjørne med korte kurs, informasjon om foreningens Slektshistoriewiki og mye mer.

Velkommen til høstens store sosiale samling i NSFs lokaler i Øvre Slottsgate.

ArkivDigital är gratis 16-17 mars 2013

Vi lar denne meldingen gå på originalspråket, i visshet om at alle som benytter seg av tilbudet behersker svensk:

På lördag, den 16 mars 2013 är det årets Släktforskningens dag. Släktforskarföreningar, bibliotek och andra intresserade har öppet hus, visar och berättar om släktforskning och allt det spännande man kan hitta när man släktforskar. Temat 2013 är "Soldaten i släkten - till fots, till häst, till sjöss".

Vårmøte i Arbeidsgruppen for europeiske aner 27. april

Vi minner om vårmøtet  i Arbeidsgruppen for europeiske aner lørdag 27. april kl. 12.00-14.00, som vanlig i NSFs lokaler, Øvre Slottsgt. 2 B, 1. etg.

Temaet denne gang er: «Fra Wunstorf i kongedømmet Hannover til Bragernes i Norge på slutten av 1600-tallet». Jan Sortland forteller om hvordan han har fått opplysninger om sine forfedre som innvandret fra Hannover på slutten av 1600-tallet.

Dokumentene forteller - ny blogg fra Riksarkivet

På Riksarkivets nettsider finner vi ny blogg som heter Dokumentene forteller. Der, forteller Riksarkivet, vil de presentere dokumenter og foto knyttet opp mot et nytt tema hver måned. Månedens tema i mars er Kvinner i 100, og setter fokus på bra damer de siste hundre årene. Første dokument er Ingrid Bjerkås' brev til Vidkun Quisling i 1941.

Sider

Subscribe to NSF - Norsk Slektshistorisk Forening RSS