Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek

Norsk Slektshistorisk Forenings boksamling i Slektsforskernes Hus, Øvre Slottsgate 2 B, Oslo


 

Innhold:

Om biblioteket
Boksamlingen
Periodika
Foreningens arkiv

Tore Vigerusts boksamling
Bibliotektsvaktenes spesialområder

Biblioteksvakter høsten 2014

BIBLIOTEKET

Biblioteket ble opprettet i 1980 da foreningens gamle bok- og tidsskriftsamling ble flyttet fra et kjellerlokale og diverse privathjem til et kontor i Neuberggata i Oslo. Flyttingen til Akersgata skjedde i 1993. Før og under flyttingen 1980 gikk en del tapt, blant annet som følge av uregistrerte utlån og mangelfulle post- og kontorrutiner. Sommeren 2001 flyttet foreningen ut av lokalene i Akersgt., og hadde midlertidig tilhold i esker og kasser, før oppussingen av nye lokaler i Ullevålsveien 1 tok til høsten/vinteren 2002. Biblioteket gjenåpnet i nye lokaler 7. januar 2003.

Sommeren 2007 flyttet foreningen til Lakkegata 19-21 på Grønland. Her åpnet dørene til bibliotket i Slektsforskernes hus den 2. oktober 2007. Sommeren 2010 flyttet foreningen igjen, til Øvre Slottsgate 2 B - og der ser man rett over kvartalet til det gamle biblioteket i Akersgata. Offisiell åpning av biblioteket i Øvre Slottsgate 2 B var 2. oktober 2010.

Foreningen har samlet bøker og tidsskrifter siden stiftelsesåret 1926. Samlingen er bygd opp ved gaver. Tilveksten, som publiseres i medlemsbladet Genealogen, er på mer enn 50 bøker årlig. Tidsskriftene samles dels ved gratis innsendelse for anmeldelse i våre tidsskrifter, men i hovedsak som resultat av gjensidige bytteavtaler.

Boksamlingen

Boksamlingen er ordnet etter Deweys klassifikasjonssystem.


920-928 Biografi. Samlingen er ikke spesielt stor, ca 5 hyllemeter, og inneholder oppslagsbøker inndelt etter ulike bransjer.


929 Genealogi og heraldikk. Bestanden er omfattende og utgjør en av de beste samlingene av slektsbøker i Oslo, nest etter Nasjonalbiblioteket avd. Drammensveien 42, Riksarkivet ved Sognsvann og Deichmanske folkebibliotek (= Oslo kommunebibliotek) avd. Hammersborg.


940 Middelalderens og nyere tids historie. Inkludert 3 hyllemeter med kildeutgaver.


948 Historie - Norden. Samlingen er liten.


948.1 Norsk lokalhistorie.


Genealogiske periodika (revidert 6.9 2008), som inneholder både norske og utenlandske tidsskrifter og årbøker:
Årsrapporter og andre meldinger for NSFs periodikasamling (06.09 2008)

Overskuddslageret av (særlig utenlandske) periodika - til bytte eller salgs! (29.08 2001)

Internasjonale periodika

EUROPA

Norden, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island, Estland

England, Skottland (med Shetland og Orknøyene)

Tyskland, Sveits, Østerrike, Nederland, Belgia

Frankrike, Italia, Spania

Russland, Slovakia, Slovenia, Serbia, Tsjekkiske republikk

AMERIKA

Canada, Brasil, USA

 


948.1 Norske lokalhistoriske periodika.

 

CD- og diskettsamlingen (revidert 10.10.2001)

Mikrokortsamlingen (revidert 29.08.2001), som særlig er samlet inn for prosjektet Norsk prestehistorie; med leseapparater.

Overskuddslageret av (særlig utenlandske) periodika - til bytte eller salgs! (revidert 29.08.2001)

Tilvekst 2005 til biblioteket (av Tore H. Vigerust, 31.8.2005)

Tilvekst 2006 til biblioteket etter NSFs deltakelse på Slektsforskerdager i Sverige (av Tore H. Vigerust, 21.08.2006)

Tilvekst 2009 til biblioteket etter NSFs deltakelse på Slektsforskerdager i Sverige (av Tore H. Vigerust, 08.09.2008)

NSFs bestand av Norsk Personalhistorisk Tidsskrift (av Tore H. Vigerust, 21.8.2006)

NSFs bestand av NST (av Tore H. Vigerust, 21.8.2006)

Lager av egne tidsskrifter

Foreningens arkiv, som består av styreprotokoller og korrespondansearkiv. Noen arkiv i foreningens eie er deponert i Riksarkivet.

Foreningen kan ikke per i dag låne ut bøker eller periodika. Disse må derfor benyttes i åpningstiden. Grupper (foreninger ol.) kan besøke biblioteket til andre tider etter avtale. Kopier (kun til privat bruk) koster kr. 3,- på vår kopimaskin.

Sannsynligvis vil foreningens periodika om noen år kunne lånes ut til andre biblioteker. Dette vil særlig gjelde utenlandske genealogiske tidsskrifter der Norsk Slektshistorisk Forenings eksemplarer er de eneste i Norge eller i Norden.

Biblioteket  gir en god mulighet for slektsforskere til å møtes for sosialt samvær. Disse møtestundene kan være vel så nyttige som arkivbesøk. Man kan få råd og vink, og rett som det er oppdager man også at man har felles aner.

Tore Vigerusts boksamling

Tore H. Vigerust (1955–2010) etterlot seg en større boksamling til Norsk Slektshistorisk Forening. Samlingen består blant annet av adelsleksika, bøker om herregårder, svenske og norske bøker om gårder og jordegods, Norgeshistorier og mye mer.

Samlingen er i ferd med å bli listeført i NSFS eget bokregister, som etter hvert vil bli gjort tilgjengelig på medlemssidene. I mellomtiden kan du finne en søkbar oversikt over samlingen i LibraryThing.com:

http://no.librarything.com/ - velg “Søk” i øvre venstre del, - velg så i høyre spalte “Medlemmer og steder” og skriv søkerordet vigerust. NB: Det kommer da opp en side hvor det står "Ingen treff" - men rett nedenfor på siden en lenke med navnet vigerust. Klikk på lenken! Du får da opp hele Vigerusts registrerte bibliotek. Velg så “Depositum Norsk slektshistorisk forening, Oslo”. Da skal hele registeret komme frem.

Direktelenke til det samme finner du her!

Bøkene i Tore Vigerusts boksamling er også søkbare etter emneord og forfatternavn. Det gjelder forsåvidt også alle bøkene registrert i LibraryThing, som nå inneholder nær en million biblioteker/eiere med nær 50 millioner bøker i alt.

Biblioteksvaktenes spesialområder:

Biblioteket er bemannet av foreningens medlemmer på dugnadsbasis. Som slektsforskere flest, har mange dypest kunnskap innenfor de områdene deres egne slekter kommer fra, mens andre er mer all-roundere. Tilpass gjerne dine egne besøk på biblioteket ut fra vaktlistene.

Anders Bjønnes: Arbeider med norsk og internasjonal heraldikk (læren om våpenmerker og våpenkunst). Heraldikk kan være en viktig hjelp til å belyse/løse genealogiske problemstillinger. Segl er vår viktigste kilde til viten om norsk heraldikk.

Britt Sølvi Denstad: Jeg startet min forsking allerede på 1970-tallet, før dataen gjorde sitt inntog. Jeg har sittet mange, mange timer på det gamle Statsarkivet i Trondheim. Forskningen min er snart spredt over hele landet. Finnmark (kvener og samer) Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag. Rendalen. Røros. Finneslekter på Østlandet. Hedmark, Akershus ned til indre Østfold og Rømskog. Noen store gårder på Romerike. Så hopper vi over til vestsida og Lier og gårdene rundt der. Jämtland i Sverige. USA, mange stater.
Noe gotisk skrift. God erfaring i bruk av internett, inkludert Wiki-tree, Ancestry, Geni, My Heritage, Arkiv digital – den svenske portalen og Hiski – den finske portalen.
Har over tid utviklet en god nese for omskrivinger av norske navn til amerikanske. Det samme gjelder kvener bosatt i Finnmark og norsk fra 1600-tallet til i dag. Det er bare fantasien som setter grenser.

Dag T. Hoelseth: Har først og fremst forsket i følgende områder: Buskerud, Hedmark, Oppland, Vestfold, (Vest-)Telemark, Vest-Agder, Møre og Romsdal. Ellers interessert i kongelig genealogi og utvandring til USA. God erfaring i bruk av Internett, inkludert wikiarbeid.

Elin Galtung Lihaug: Har forsket i følgende områder: Rogaland, Hardanger og Sunnhordland. Dessuten Brandenburg og Hessen, Tyskland og Tallinn, Estland. God erfaring i bruk av Internett.

Jan Myhrvold: Finneslekter på Østlandet og i Värmland.

Rune Nedrud: Slekter i Mjøsområdet (Hedmark/Oppland og Hurdal/Eidsvoll i Akershus. Kilder og kildebruk. Lensregnskapene. Transkribering av materiale 1600–1800.

Grete Singstad Paulsen: Har forsket i de fleste fylkene i Norge, samt i Finland og Danmark. Ekstra interesse for embetsmenn, geistlige og militære slekter. God oversikt over kilder på Internett og bruk av disse.

Kari Thingvold: Slekter på Hedemarken, Hole, Ringerike, Enebakk, Eidsvoll, Oslo og Aker, København og Odense. Kilder og kildebruk. Gotisk skrift. God erfaring i bruk av Internett. Har flere blogger: Kirker i Norge, Navneregistre til kirkebøker, Avfotograferte slektshistoriske kilder, Slektshistoriske kilder i arkivene og Finn din slekt i Danmark.

Biblioteksvakter høsten 2014

Biblioteket er åpent og betjent torsdager kl. 17–20 og lørdager kl. 10–14.

August:
Lør 30.8. 10–14: Slektskafé: Håkon Styri og Håvard Blom

September:
Tor 4.9. 17–20: Britt Sølvi Denstad
Lør 6.9. 10–14: Anders Bjønnes
Tor 11.9. 17–20: Elin Galtung Lihaug
Lør 13.9. 10–14: Håkon Styri
Søn 14.9 13-16: Håkon Styri (Åpent Hus, Kulturminnedagene)
Tor 18.9. 17-20: Siri Undall
Lør 22.9. 10–14: Morten Rasch
Tor 25.9. 17–20: Håkon Styri
Lør 27.9. 10–14: Slektskafé: Britt Sølvi Denstad og Morten Rasch

Oktober:
Tor 2.10. 17–20: Håkon Styri
Lør 4.10. 10–14: Håvard Blom
Tor 9.10. 17–20: Anders Bjønnes
Lør 11.10. 10–14: Dag T. Hoelseth
Tor 16.10. 17–20: Kari Thingvold
Lør 18.10. 10–14: Håkon Styri
Tor 23.10. 17–20: Håvard Blom
Lør 25.10. 10–14: Stengt pga. Slektsforskerdagen
Tor 30.10. 17–20: Elin Galtung Lihaug

November:
Lør 1.11. 10–14: Dag T. Hoelseth
Tor 6.11. 17–20: Kari Thingvold
Lør 8.11. 10–14: LAN-party
Tor 13.11. 17–20: Britt Sølvi Denstad
Lør 15.11. 10–14: Siri Undall
Tor 20.11. 17–20: Håkon Styri
Lør 22.11. 10–14: Dag T. Hoelseth
Tor 27.11. 17–20: Britt Sølvi Denstad
Lør 29.11. 10–14: Slektskafé: Siri Undall og Anders Bjønnes

Desember:
Tor 4.12. 17–20: Håkon Styri
Lør 6.12. 10–14: Britt Sølvi Denstad
Tor 11.12. 17–20: Stengt.
Lør 13.12. 10–14: Håkon Styri

Biblioteket åpner igjen torsdag 8. januar 2015.