Nå er det tid for å se etter gaver til jul

I år som i fjor blir det tilbud på en rekke produkter i nettbutikken frem til jul. Slektsbutikken er stedet for å se etter julegaver til slektsforskere og har et godt utvalg av mye som en slektsforsker har behov for. Bestselgere er fortsatt våre anetavler og kilder for slektsforskeren i både CD, nedlastbart og bokform. Følg med her og på Facebook

Dag 1: Tilbud på Polititidende

Alle kriminelle handlinger etter 1886 er beskrevet i Polititidende hvis personen er enten etterlyst, anholdt eller sluppet ut av et fengsel. Her er det muligheter for å finne interessante opplysninger som kan føre deg videre. Se denne artikkelen for hva du kan finne.

Dag 2: Tilbud på samlingene med 5 bind av NST

Disse tilsvarer innholdet på CDene som vi tidligere også har utgitt. Da flere ikke lenger bruker CD, tilbyr vi nå disse som nedlastbare produkter. NST kommer hvert år ut med 2 hefter og fire hefter tilsammen tilsvarer et bind. Siden første utgaven i 1927, har det vært utgitt 45 bind med slektshistoriske artikler. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift er Nordens eneste genealogiske tidsskrift med vitenskapelig status.

Dag 3: Tilbud på forløperen til NST, Norsk Personalhistorisk Tidsskrift

Her finnes det faglig gode artikler om mange forskjellige slekter, starten på det som skulle bli et norsk fagmiljø innen slektsforskning.

Dag 4: Lanseringstilbud på Den glemte skriften

Dette er en lærebok som lærer deg å lese alle typer tekster skrevet med gotisk skrift. Gjennom autentiske teksteksempler, transkripsjoner og fyldige forklaringer, presenterer forfatteren skriftens bruk og oppbygning.

Dag 5: Lansering

Vi har nå også halvsirkel til salgs i nettbutikken

Dag 6: Tilbud på Milorgposten 1945

Inneholder fakta om hjemmestyrkenes innsats og personhistoriske bidrag over bla. falne. Se også: Slektshistoriewiki

Dag 7: Tilbud på kursheftet "Innføring i slektsforskning"

Heftet er skrevet av foreningens formann Rune Nedrud og gir leseren de viktigste grunnprinsipper for å komme igang med egen slektsforskning og tips til hvordan en skal bygge opp slektstavler, søke på nett og bruke kildene som ligger tilgjengelig.

Dag 8: Tilbud på Aspa-seminaret

Aspa-seminaret er en seminarrapport utgitt i 1997 på kane.benkestokk.teiste forlag med Tore H. Vigerust som redaktør. Temaet var Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre. Rapporten inneholder en rekke slektstavler samt en bibliografisk oversikt over Aspa-ættene.

Dag 9: Lansering av gavemedlemskap

Nå kan du gi medlemskap i gave til en god venn eller slektning. Hva er vel bedre enn medlemskap i en forening som kan løfte slektsforskningen videre, hos en som har forsket lenge eller akkurat har startet. Som medlem er det tilgang til en god del nettressurser, man får tilsendt et medlemsblad og et tidsskrift samt rabatter på arrangementer og i nettbutikk. Som medlem er man også med på å støtte slektsforskningens fremme og forskningsbaserte prosjekter i foreningens regi.

Dag 10: Tilbud på tegninger av ca. 2500 adelige våpen

Tegninger av ca 2500 våpen til Adelige familier i Danmark, Norge og Hertugdømmene. Disse tegningene er fra bokverket i to bind "Lexicon over Adelige familier i Danmark, Norge og Hertugdømmene "

Dag 11: Tilbud på bok med prestehistorie og bygdeliv fra Valdres

Boken inneholder prestehistorikk og biografier.

Dag 12: Lansering av Neumanns-samlinger: Toten slekter

Samlingen inneholder opptegnelser etter Henrich Holst Neumann som var prest i Skjåk , senere sogneprest på Vestre Toten prost. Han startet å lage stamtavler da han var prest i Skjåk og fortsatte med stamtavleverk for Vestre Toten og senere Østre som han gjorde ferdig i 1930. Disse stamtavlene er unike kartlegginger av bondeslekter som knapt finnes maken til andre steder. Mer om han og samlingen kan leses her.

Dag 13: Tilbud på Bratt-slekten fra Gudbrandsdalen

Artikler om Bratt-ætten samlet av Lars Ove Wangensteen.

Dag 14: Nytt i nettbutikken Adelskap forplikter-festskrift til Tore Weidling

Festskrift som ble utgitt i forbindelse med at førstearkivar på riksarkivet Tore Weidling ble 50 år. Denne inneholder flere faglige artikler om middelaldergenealogi og norsk historie.

Dag 15: God pris på "På sporet av familien"

Denne boken beskriver de viktigste slektshistoriske kildene, og viser deg hvordan du kan søke etter din slekt ved hjelp av ulike kilder på Internett og i arkiver. Boken har blant annet et kapittel om metoder og teknikker som du kan bruke for å finne frem til din slekt. Den inneholder praktiske eksempler der slektsgåter er løst. DNA og slektsgransking er et tema i rivende utvikling, og boken har også et kapittel om dette.

Dag 16: Tilbud på Arendals geistlighet

Slektshistoriske og biografiske opplysninger om Arendals sogneprester, kappelaner, kordegner, kirkesangere og organister.

Dag 17: God pris på "Våre røtter"

Boka gir en enkel innføring i slektsgransking og presenterer fagområdet. Den viser hva slektsgransking går ut på, hvordan vi starter opp og går fram, skritt for skritt. Den gir oversikt over arkivmateriale og andre kilder, taushetsplikt og personvern, digitale kilder og andre nettilbud, slektsprogram og produksjon av slekts bøker, slektsgranskingens kildebruk og metode, navn og navnetradisjoner og gotisk håndskrift.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.